Az Évkezdő sorozat alkalmai az alábbi linken nézhetőek vissza:
 


Olvassuk minden nap a Bibliát!

 Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap! (Zsolt 96,2)

Az év igéje:

Jézus Krisztus mondja: Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas! 
(Lk 6,36)

Január hónap igéje:

Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, URunk!
(Zsolt 4,7)

A nap igéje:

2021. január 17. VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP

Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.
(Jn 1,16)

Az egész föld leborul előtted, URam, és zengő énekkel áldják nevedet.
(Zsolt 66,4)


Élő igehirdetések

2021. január 17-én, VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP 10:00 órától online istentiszteletet közvetítünk a Luther téri gyülekezeti házból.

Az online közvetítések az istentisztelet
kezdete előtti 5-10. perctől érhetők el, minden alkalommal!


Az eddig közvetített online igehirdetéseket az Archívum 2020 menüpont alatt lehet újra megnézni…


A 2020. évi Mandabokori gyermekkarácsonyi műsort IDE kattintva lehet visszanézni:


Budapest-Győr, 2020. november 11.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, Kondor Péter püspök, Szemerei János püspök

A rendkívül nehéz és egyre súlyosabbá váló járványhelyzetben a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának tagjai újabb pásztorlevélben fordultak a gyülekezetekhez. „Templomaink Isten vigasztaló jelenlétét fejezik ki. Ezért azokat a krízis idején sem zárjuk be és a bátorító, reménységet adó igehirdetések lehetőségét  kizárólag az alábbi feltételek szigorú betartásával  fenntartjuk” – írták. A pásztorlevelet teljes terjedelmében az alábbiakban közöljük:

Pásztorlevél


A Lelkészi Hivatal nyitvatartása

A bejelentett keresztelőket, esküvőket lehetőleg családi körben, korlátozott létszámmal megtartjuk.
Az időpontokat az illetékes lelkésszel, kérjük előre egyeztetni.

A Lelkészi hivatalban ügyeletet tartunk, tehát 900-től 1700 óráig minden ügyintézés zavartalanul folyik,
így az egyházfenntartói járulék, pénzadomány is befizethető.

2020. október 4.


KÖZLEMÉNY!

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség elnöksége és lelkészei a koronavírus-járvány fokozódó helyzetére való tekintettel úgy döntöttek: hogy 2020. szeptember 7-től kezdve ismét felfüggesztik templomainkban, imaházainkban a nyilvános istentisztelet tartását.

Csak online istentiszteletet tartunk a Luther téri gyülekezeti házban, amelyet közvetíteni fogunk a már megszokott csatornáinkon, minden vasárnap és ünnepnapon 1000 órai kezdettel. Ezeken az alkalmakon ismét helyet kap a gyermekek tanítása is.

A bejelentett keresztelőket, esküvőket megtartjuk korlátozott létszámmal, lehetőleg családi körben. Azok időpontját előzőleg kell egyeztetni az illetékes lelkésszel.

Egyelőre nem, tudjuk beindítani a konfirmációi oktatást sem, és az elmaradt konfirmációk befejezését is tovább halasztjuk mind addig, amíg a helyzet majd megengedi, hogy biztonságos körülmények között összegyűljünk.

A Lelkészi Hivatalban ügyeletet tartunk, tehát nyitva lesz. Munkatársaink közül azokat, akik tehetik, arra kérjük, hogy otthonról végezzék el hivatali teendőiket.

Reménységünket az Úr Jézus Krisztusba vetjük:

Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt: Tudok nyomorúságodról és szegénységedről…
(Jel 2,8-9)

Nyíregyháza, 2020. szeptember 5.


Képes Beszámolók


2020. augusztus 23-án
, vasárnap 900 órakor Konfirmációi ünnepi istentisztelet volt Rozsréten, a Betlehem Evangélikus Gyülekezeti Házban. Lelkész: Sztankó Gyöngyi 
BŐVEBBEN, képekben…

INFORMÁCIÓ: a többi körzet Konfirmációi ünnepi istentiszteleteit várhatóan október-november hónap során fogjuk megtartani a körülmények változásainak figyelembevételével, melyről honlapunkon keresztül is tájékoztatást adunk…Buzdítás adakozásra !

Az   ADAKOZÁS  menüpont alatt érhetők el az egyházközségünk anyagi támogatásának lehetőségei…


EVANGÉLIKUS  HITOKTATÁS


Vigyázzunk egymásra!

2020. KARÁCSONY

2020. OKTÓBER

2020. AUGUSZTUS

2020. PÜNKÖSD

2020. HÚSVÉT

2020. FEBRUÁR


ARANYABLAK  –  2019. december

a 2019. évi Hírmondók  és  ARANYABLAK számai az ARCHÍVUMBAN megtalálhatók.


Linkek:

Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület

Evangélikus élet