2018. évi képmappák

2018. évi Képmappák
2018.12.25. Karácsonyi zenés áhítat ( Videó ! )

2018. december 25-én, keddenKarácsony 1. napján 1700órától Ünnepi zenés áhítat volt a Nagytemplomban, melyen közreműködött Ferencz Karolina (ének), Kiss Benedek Máté (furulya), Martinovszky István (tárogató), Kiss Zoltán (orgona), a gyülekezet énekkara, dr. Kovács László Attila karnagy vezetésével. Műsoron karácsonyi énekek és hangszeres művek szerepeltek. BŐVEBBEN…

Videó részletek...

2018.12.16 Gyermekkarácsony Mandabokorban

2018. december 16-án közel 50 gyermek éneke, verse, szolgálata töltötte be a Mandabokori imaházat. Az idei gyermekkarácsonyi műsoron a legkisebbektől a legnagyobbakig minden korosztály képviseltette magát. A délutánt az óvodások műsora nyitotta meg, akik egy rövid Betlehemes jelenettel és énekekkel készültek, majd sorra jöttek gyülekezetünk vasárnapi iskolásainak és konfirmandusainak színdarabjai. Végül az ifjúság műsora zárta a sort, akik - mint minden évben - fényszínházzal készültek, majd egy közös énekléssel egybekötött harangjátékkal ért véget a délután.

Szöveg (részlet): Dankó Dóra, Fotó: ifj. Veczán László

2018.11.02-04. Európai találkozó Iserlohnban

2018. november 2-4. Iserlohn, Németország...

"... und richte unsere Füsse auf den weg des Friedens!" (Lk 1,79)

Az ősi Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség és Nyíregyháza város delegációja, a német Vesztfáliai Evangélikus EgyházIserlohn város, és a Letmathe „Friedenskirche” Evangélikus egyházközség meghívására, az „Iserlohni Európa napok” című, november 2-től 4-ig tartó rendezvényén vett részt.

Fotók: Dezső Dóra

2018.10.31. Reformáció ünnepi fáklyás menet

2018. október 31-én, szerdán a Reformáció ünnepének estéjén  az evangélikus templom előtt gyülekeztünk és fáklyás menetben mentünk át a református templomba, ahol közös ünnepi istentiszteletet tartottunk.

Videó és hang: id. Sallai Gábor

2018.10.28. A Kajaani testvérgyülekezet látogatása

2018. október 26-30. A finn Kajaani testvérgyülekezet Marko Miettinen igazgató lelkész vezette  delegációját látta vendégül a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség. Fotóriportunk október 28-án, vasárnap a nagytemplomi istentiszteleten készült. Az igehirdetés szolgálatát Marko Miettinen igazgató lelkész végezte, a tolmácsolás feladatát Mónika Kokkonen látta el, a liturgus lelkész Zsarnai Krisztián esperes volt.

Fotók: Sallai Gábor

2018.10.21. Ünnepi zenés áhítat

2018.10.21. Ünnepi zenés áhítat volt a Nagytemplomban.

2018. október 21-én, vasárnap este Zenés áhítatra került sor, melyen a Veczán család tagjain kívül a Brillante Kamarakórus, Kiss Zoltán orgonaművész, Soós Gábor hegedűművész és a gyülekezet énekkara szolgált. A zenés áhítat programját Veczán Zoltán emlékére veje, Flach Antal csembaló művész állította össze, és az elhangzó darabokról is ő adott rövid ismertetőt. Liszt, Debussy, Messiaen, Introitus, Praetorius és Susato műveit Flach Antal orgonán, Flach-Veczán Gabriella zongorán, Soós Gábor hegedűn, Veczán Emese gordonkán szólaltatta meg, Márk Borbála verses átvezetéseivel. Közreműködött a Brillante Kamarakórus, Szikszainé Dobronyi Erzsébet vezetésével. Az igehirdetés szolgálatát Sztankó Gyöngyi végezte

Fotók: Sallai Gábor

2018.10.21. Ünnepi istentisztelet

2018. október 21-én, vasárnap délelőtt az ünnepi hálaadó istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát a nyíregyházi származású Balicza Iván nyugalmazott evangélikus lelkész végezte. Az ősök szinte hihetetlen erőfeszítése és összefogása nyomán 232 éve, 1786-ban felszentelt evangélikus, ősi templom ma is vár bennünket, de mit használ ez nekünk? Vajon " úgy jövünk-e ki belőle, ahogyan bementünk ? "  ...

Fotók: Sallai Gábor

2018.10.20. Gyülekezeti csendesnap

2018. október 20-án, szombaton Gyülekezeti csendesnap volt a Nagytemplomban, melyen a templomunk felszentelésének 232. évfordulójára emlékeztünk. A nap eseményei:

 • Áhítat, köszöntés dr. Kovács László-Attila igazgató lelkész
 • Könyvbemutató:
  - Történetkönyv  A nyíregyházi evangélikus gyülekezet története (1753-1855)
  - Susztek Sámuel nyíregyházi evangélikus tanító feljegyzései (1830-1849)
  A könyveket bemutatta Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Megyei Levéltár igazgatója.
  A gyülekezet tagjai részleteket olvastak fel az új kiadványokból.
 • Szeretetvendégség a gyülekezeti teremben
 • Az ifjúság és az énekkar műsora
 • Vietórisz István: Tirpákok című eposzából a korabeli templomépítést és a templomszentelést megjelenítő részleteket olvasott fel Márk Borbála és Sallai Gábor
 • A záró áhítatot Balicza Iván nyugalmazott budapesti evangélikus lelkész tartotta.

Fotók: Sallai Gábor

2018.09.16. Zenés áhítat

2018. szeptember 16-án vasárnap a Nagytemplomban tartott Zenés áhítaton vendégünk volt Tokodi Gábor lant- és barokk gitárművész, valamint Jäger Éva énekművész. A művészek műsora egy különleges válogatás volt a 16-17. századi zeneszerzők műveiből, egyházi népénekekből és hangszeres szólókból.

A játszi könnyedséggel és kiváló szövegértéssel előadott művek évszázadokon átívelő mondanivalóval gazdagították lelkünket, a zene nemzeteket összekötő egyetemes nyelvén. Köszönet érte!

Fotók: Sallai Gábor

2018.09.08. Családi nap Mandabokorban

2018.09.08. Családi nap Mandabokorban...

Évtizedes hagyomány már, hogy minden év szeptemberében családi napra gyűlnek össze Nyíregyháza és a környező bokortanyák evangélikus közösségei, az egyházközség V. körzetéhez tartozó Mandabokorban. Már hetekkel korábban sok ifjúsági és gyülekezeti tag azon dolgozott, hogy minden "összeálljon" a közel félezer fiatalt, időst és a gyermekes családokat megmozgató, programokban bővelkedő napra.

Fotók: Nádasi Tamás

2018.07.16-21 Mandabokori Napközis Tábor

Közel 120 gyermek önfeledt kacagása töltötte be a Mandabokori Imaházat a július 16-21 között megrendezésre kerülő Gyermekhét alkalmával...

...Istennek legyen hála, hogy a héten mind a testi mind a lelki táplálék bőségesen biztosítva volt.  Remélve, hogy a gyermek szívében a héten elhintett igei magvak meggyökereznek és életükben felnövekedvén gyümölcsöket hoznak.

Szövegrészlet: Szuhánszki Petra  Fotó: 

2018.07.15. Köszöntés a Kistemplomban

2018. július 15-én a Kistemplomban, a vasárnap délelőtti istentisztelet után a gyülekezet nevében Martinovszky István az I. körzet felügyelője köszöntötte dr. Kovács László Attilát és Feleségét abból az alkalomból, hogy 10 éve érkeztek Erdélyből Nyíregyházára, elfogadva az egyházközség meghívását a megüresedett lelkészi állás(ok) betöltésére. A meghívás körülményeire Márföldi István volt egyházmegyei felügyelő, az Evangélikus Óvoda alapítására és építésére Mráz Ágnes óvoda vezető emlékezett vissza. Az alkalmon Veczánné Repka Jolán egyházközségi-, és Veczán László egyházmegyei felügyelő is részt vett. Ezután a körzet közösségi termében kötetlen beszélgetéssel folytatódott az alkalom. Isten áldását kérjük lelkészünk és Családja életére...

Fotók: Sallai Gábor

2018.06.24. Énekkarunk évadzáró alkalma

2018. június 24-én, vasárnap az esti áhítat után a gyülekezet énekkara  évadzáró alkalmát tartotta, melyen Steven Rystrom  (USA, Seattle) kórusunk lelkes tagja – befejezve magyarországi missziós munkáját -, elbúcsúzott tőlünk.                         Hiányozni fogsz, Isten áldjon és őrizzen meg szeretetében -- You will miss, God bless and keep you in his love ! --

Fotók: 

2018.06.17. Zenés Áhítat a Nagytemplomban

2018. június 17-én, vasárnap este Zenés áhítat volt a Nagytemplomban, amelyen orgona- és furulya művek, valamint Gárdonyi Zoltán: A sareptai özvegyasszony című kis oratóriuma hangzott el. Közreműködött a gyülekezet énekkara, Sinka Krisztina (szoprán), Szilágyi Szilárd (tenor), Tirpák Ferenc (basszus), Elek Péter (orgona), Kiss Benedek Máté (furulya), Kiss Zoltán (orgona), dr. Kovács László Attila (karnagy).  

Fotók: Sallai Gábor, Kiss Benedek

2018.05.27. Konfirmáció

2018. május 27-én, Szentháromság vasárnapján volt gyülekezetünkben a Konfirmáció. Ezen az ünnepi istentiszteleten 30 fiatal konfirmált, és a jubiláló testvérek is megerősítették régen tett fogadalmukat.

Fotók: Csutkai Csaba

2018.04.29. A mandabokori imaház 5 éves jubileuma

2018. április 29-én, Cantate vasárnapján a 10:00 órakor kezdődő hálaadó istentiszteleten Gáncs Péter püspök végezte az igehirdetés szolgálatát Ézs 42, 8-12 alapján, a felszentelésének 5 éves jubileumát ünneplő mandabokori imaházban. A liturgiában Bozorády Zoltán nyugalmazott esperes és Bozorády Zoltánné nyugalmazott lelkész, a körzet korábbi parókusa szolgált. 

Fotók: Mátyás Viktória és Zsarnai Krisztián 

2018.04.15. Zenés áhítat a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium növendékeivel

2018. április 15-én vasárnap este a Nagytemplomban Zenés áhítat volt, melyen a Nyíregyházi  Művészeti Szakgimnázium kórusa, és hangszeres növendékei léptek fel. A fiatalok meglepően színes előadásán készült a képes beszámolónk. Reméljük, hogy ezzel a koncerttel - a tavalyi nagytemplomi fellépés után - egy szívet melengető új hagyományt köszönthetünk! A Művészeti Szakgimnázium kórusának tagjai mellett, közreműködő növendékek voltak még: Décsei Botond orgona, Nagy Laura, Mozga Barbara és Gerzsenyi Tünde szóló ének, Szántó Bálint és Bodnár Imre trombita, valamint Balogh Zsolt cselló.

Vezényelt: Pető István, Konferált: Kulcsár Éva, Orgonán kísért Kiss Zoltán orgonaművész

Igehirdető: dr. Kovács László Attila igazgató lelkész

Fotók: Sallai Gábor

2018.04.15. ZENÉS ÁHÍTAT ( Videó ! )

2018. április 15-én vasárnap este a Nagytemplomban Zenés áhítat volt, melyen a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium kórusa, és hangszeres növendékei léptek fel. 

A Művészeti Szakgimnázium kórusának tagjai mellett, közreműködő növendék volt Décsei Botond is, aki J.S. Bach: d-moll toccata és fúga (BWV 565) orgonaművét játszotta. Erről készült videó felvételünket láthatják a képre kattintva...

Videó: Sallai Gábor

2018.04.01. Húsvéti zenés áhítat

2018. április 1-én, Húsvét ünnepén 18:00 órai kezdettel a Nagytemplomban Ünnepi zenés áhítat volt, melyen gyülekezetünk énekkara, Kiss Zoltán és dr. Kovács László Attila húsvéti kórus- és orgonaműveket adott elő.

Fotók: Csutkai Csaba

2018.03.29. Tisztségviselők beiktatása

2018. március 29-én, Nagycsütörtökön 18:00 órakor úrvacsorai istentisztelet keretében megtörtént  az újonnan választott tisztségviselők beiktatása a Nagytemplomban.

Fotók: szerző ismeretlen...

2018.03.25. Óvodások húsvéti ajándéka

2018. március 25-én, Virágvasárnap a Kistemplomban a 11:00 órakor kezdődő istentisztelet keretében az Evangélikus Óvoda gyermekei ünnepi műsorral ajándékozták meg a jelenlévőket. Ezt követően az I. körzet lelkésze dr. Kovács László Attila és felügyelője dr. Endreffy Ildikó az egész gyülekezet köszönetét tolmácsolva, a felújított közösségi terembe szeretetvendégségre hívta meg a kicsiket és a gyülekezet tagjait.  
Fotók: Sallai Gábor 

2018.03.25. Bach Mindenkinek Fesztivál ( Videó ! )

2018-ban negyedik alkalommal került megrendezésre Johann Sebastian Bach (1685.03.31.) születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivál. Koncertek voltak aluljárókban, tereken, templomokban, hangversenytermekben. Öt nap, amikor Budapesten és sok más városban, mindenhol Bach muzsika szólt! A fesztivál védnöke: Vásáry Tamás a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas, Prima Primissima díjas zongoraművész, karmester volt. Ehhez kapcsolódott Nyíregyházán  a 2018. március 25-én, vasárnap a Nagytemplomban 1800 órától kezdődő ORGONAHANGVERSENY is, melyen dr. Kovács László Attila és Kiss Zoltán orgonaművészek működtek közre. BŐVEBBEN, a műsorról… 

Videó ( részlet...) !

2018.03.24. Nagyheti hangoló ...

2018. március 24-én, szombaton Nagyheti hangoló címmel Joób Emese (ének, koboz), Bolya Mátyás (citera, koboz) és Szitha Miklós (ütőhangszerek) közreműködésével 17:00 órától rendkívüli ZENÉS ÁHÍTAT volt a gyülekezeti teremben. Az esemény különleges színt kapott azáltal, hogy a "nagy" lelkész elődök unokái; Joób Emese (Joób Olivér) és Szitha Miklós (Megyer Lajos) is szolgáltak a rendezvényen.

Fotók: Sallai Gábor

2018.01.21-28. Ökumenikus imahét Nyíregyházán

2018. január 21. és 28. között, vasárnaptól vasárnapig tartott a keresztények egységéért meghirdetett ökumenikus imahét. Az imahét elmélkedéseit a karibi keresztény testvérek állították össze, amelynek központi igéje így hangzik:
„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…”  / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…”   (2Móz 15,6)

A képriport az imahét nyitó-, és záró alkalmán készült.
Fotók: Sallai Gábor 

2018.01.10. A Biblia Projekt

2018.01.10. “Biblia projekt”

Mózes első könyve – Genezis 1-11. fejezetig

Nagy örömmel adunk hírt egy új, Magyarországon is elindult missziós munkáról, melynek neve a “Biblia projekt” ! 

Mi az a magyar ” Biblia Projekt ” ?

Lényegét tekintve a teljes Bibliát átfogó amerikai animációs videó sorozatnak a magyar adaptációját jelenti (nyelv-hang és animáció), mely videó sorozat így már a “mai” magyar nyelven, jól érthető és emészthető formában mutatja be a Biblia szerkezetét, történeteit és az egyes részek üzeneteit. Az eredeti angol nyelvű és grafikájú animációs videó sorozat készítése az Egyesült Államokban indult 2013-ban ( „The Bible Project“ Tim Mackie és Jonathan Collins ) majd miután a szerzők szabad hozzáférést és jogot biztosítottak a más nyelvekre történő adaptálást vállalók számára, így többek között Németországban, majd most már Magyarországon is elindult ez a munka.

Egy ilyen a teljes Bibliát átfogó videó sorozat adaptálása azaz fordítása, hanganyag készítése szinkronja, majd az animációk szükség szerinti módosítása és még sorolhatnánk… rengeteg munkát, sokrétű hozzáértést, és persze nagy felelőséget is jelent egyszerre. 

"Ebben a videónkban szeretnénk röviden elmondani, hogy mit rejt a Biblia első könyvének első fele. Reméljük, hogy átláthatóbbá válik a történet, amit át akar adni." Videó !

2018-12-16 Karácsonyi ünnepség

2018. december 16-án vasárnap, a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola dísztermében 15:00 órától, Hajagos- Tóth Katalin szervezésében, Karácsonyi ünnepséget tartott egyházközségünk. Az ünnepség esti áhítattal, dr. Kovács László igazgató lelkészünk szolgálatával kezdődött. Az ünnepi műsorban a mandabokori fiatalok, a gyermek bibliakör, az általános iskola alsó tagozatosai, az Evangélikus Óvoda kicsinyei, a kisifi (NYIFI), az ifi kör, valamint Jávori Pál és családja szolgáltak.  Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult. 

Fotók: Sallai Gábor