Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség
I. körzet

A körzet lelkésze:

Dr. Kovács László Attila
igazgató-, parókus lelkész
Telefon: +36 20 824 3915

A körzet rövid bemutatása…

A körzet temploma:

Evangélikus Kistemplom, Nyíregyháza, Széna tér 6.


ISTENTISZTELETEK és alkalmak:

Minden vasárnap és egyházi ünnepnapokon istentisztelet 1100 órakor,

Konfirmációs oktatás csütörtökönként 1600 órakor.

Bibliaóra minden csütörtökön 1700 órakor.


ESEMÉNYEK a körzet életéből…

Gyászhír

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él…
(Jób 19,25)

Balogh Lászlóné Zsuzsika, egyházközségünk hűséges tagja, az 1. körzet Kistemplomának gondnoka,
85 éves korában, 2018. augusztus 22-én elhunyt. Utolsó útjára 2018. augusztus 29-én, szerdán
1300 órakor kísértük az Északi temető Korányi úti ravatalozójából.

Egész életét kitöltötte a család és a közösség szolgálata.
Hűsége, fáradhatatlan tenniakarása, példát mutatott mindannyiunk számára!

Megemlékezés a Hírmondó októberi szám 4. oldalán…

 


2017. július 15-én a Kistemplomban, a vasárnap délelőtti istentisztelet után a gyülekezet nevében Martinovszky István az I. körzet felügyelője köszöntötte dr. Kovács László Attilát és Feleségét abból az alkalomból, hogy 10 éve érkeztek Erdélyből Nyíregyházára, elfogadva az egyházközség meghívását a megüresedett lelkészi állás(ok) betöltésére. A meghívás körülményeire Márföldi István volt egyházmegyei felügyelő, az Evangélikus Óvoda alapítására és építésére Mráz Ágnes óvoda vezető emlékezett vissza. Az alkalmon Veczánné Repka Jolán egyházközségi-, és Veczán László egyházmegyei felügyelő is részt vett. Ezután a körzet közösségi termében kötetlen beszélgetéssel folytatódott az alkalom. Isten áldását kérjük lelkészünk és Családja életére…

BŐVEBBEN, képekben…


2018. március 25-én, Virágvasárnap a Kistemplomban 1100 órakor kezdődő istentisztelet keretében az Evangélikus Óvoda gyermekei ünnepi műsorral ajándékozták meg a jelenlévőket. Ezt követően az I. körzet lelkésze dr. Kovács László Attila és felügyelője dr. Endreffy Ildikó az egész gyülekezet köszönetét tolmácsolva, a felújított közösségi terembe szeretetvendégségre hívta meg a kicsiket és a gyülekezet tagjait. 
BŐVEBBEN, képekben…


2018. március 11-én, vasárnap a Kistemplomban Sinkó-Szabó Lilla ötödéves teológus hallgató szuplikált a 1100 órakor kezdődő istentiszteleten.


2017. november 5-én, vasárnap 900 órakor tartotta a Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség templomszentelési ünnepét. Az alkalomra vendégül hívták dr. Kovács László Attila igazgató lelkész-orgonaművészünket, aki Johann Sebastian Bach műveket játszott. Az országos honlapon BŐVEBBEN is olvashatunk az alkalomról…


2017. október 29-én, a Kistemplomban a vasárnapi istentisztelet kezdetén dr. Kovács László Attila megkeresztelte Berki Armandot. Emlékeztetőül: a kis Armand szülei ugyanitt esküdtek egymásnak örök hűséget 2016. január 9-én. Isten áldása és megőrző szeretete kísérje életüket!

BŐVEBBEN, képekben…


2017. október 27-től 29-ig, péntektől-vasárnapig a Széna téri Kistemplom adott otthont az Evangélikus Roma Szakkollégium nyilvános programjainak. Előadók voltak: Lázár Péter roma pedagógus, Asztalos Richárd evangélikus lelkész és dr. Barabás László nyugalmazott főiskolai tanár, tiszteletbeli konzul. MEGHÍVÓ… 
BŐVEBBEN, képekben…


2017. szeptember 29-én pénteken délután a Széna téri Kistemplom adott otthont az Evangélikus Roma Szakkollégium a “Jövőbe vetett hittel” című projekt 4. szemeszterének és a 2017/18-as tanév megnyitásának közös ünneplésére. BŐVEBBEN, képekben…

Hallom, ahogy lelkemben lépked
S az ő bús “Ádám, hol vagy?”-ára
Felelnek hangos szívverések.
(Ady Endre)


2017. április 9-én, Virágvasárnap a 1100 órakor kezdődő istentiszteleten az evangélikus óvodánk gyermekei énekkel, verssel szolgáltak a Széna téri Kistemplomban, mindannyiunk örömére. Az istentisztelet után megvendégeltük a kicsinyeket és családtagjaikat a gyülekezeti teremben. BŐVEBBEN, képekben…

 


A 2009-ben kívülről felújított Kistemplom: