Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség
I. körzet

A körzet lelkésze:

Dr. Kovács László Attila
igazgató-, parókus lelkész
Telefon: +36 20 824 3915

A körzet rövid bemutatása…

A körzet temploma:

Evangélikus Kistemplom, Nyíregyháza, Széna tér 6.


ISTENTISZTELETEK és alkalmak:

Minden vasárnap és egyházi ünnepnapokon istentisztelet 1100 órakor,

Konfirmációs oktatás csütörtökönként 1600 órakor.

Bibliaóra minden csütörtökön 1700 órakor.


ESEMÉNYEK a körzet életéből…

2019. február 28.

…tudom, hogy az én megváltóm él! 
(Jób 19,25)

Egyházközségünk hűséges tagja, a Zrínyi Ilona Gimnázium volt tanára, Pristyák Magdolna visszaadta lelkét Teremtőjének. 81 évet élt testvérünket 2019. március 7-én, csütörtökön kísértük utolsó útjára…


2019.01.10. Új padok a Kistemplomban…

Régi álma teljesült a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Széna téri kistemplomához tartozó gyülekezetnek: elkészültek a rögzített, új templompadok, amelyeket már nem fenyeget a felborulás. A padok 2019. január 10-én kerültek beépítésre a templomtérbe. A papi paddal együtt 70 személy számára van ülőhely. A beruházás a Magyarországi Evangélikus Egyház EGYH-KCP-16-P-0093 fejlesztési projektjében a Magyar Kormány által nyújtott támogatásból valósult meg. A munkát Balku Sándor kölcsei asztalos (a Kölcsei Evangélikus Egyházközség presbitere) nyerte el, és nagyon szép munkát végzett. Áldott legyen érte az Isten! 

  BŐVEBBEN, képekben…


ESEMÉNYEK a körzet életéből 2018…
ESEMÉNYEK a körzet életéből 2017…

 

A 2009-ben kívülről felújított Kistemplom: