LELKÉSZEK

Dr. KOVÁCS LÁSZLÓ ATTILA igazgató lelkész/parókus lelkész (I. KÖRZET)
ADÁMI LÁSZLÓ parókus lelkész (III. KÖRZET)
SZTANKÓ GYÖNGYI parókus lelkész (IV. KÖRZET)
ZSARNAI KRISZTIÁN esperes/parókus lelkész (V. KÖRZET)
KÓRHÁZI LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT

 Melich Mihály
kórházlelkész
KÁNTOROK
 
KISS ZOLTÁN a Nagytemplom orgonistája
SZITHA  MIKLÓSNÉ MEGYER MÁRTA kistemplomi kántor
  A LELKÉSZI HIVATAL MUNKATÁRSAI
 
VERES JÁNOSNÉ gazdasági vezető
HORVÁTH CSABÁNÉ adminisztrátor, pénztáros
KAPIN ANDRÁSNÉ hivatalsegéd
JÓNÁS JÓZSEF egyházfi
BELYUS BEÁTA IBOLYA  levéltáros
  FELÜGYELŐK
 
Dr. BÁLINT ZOLTÁN egyházközségi felügyelő
VECZÁNNÉ REPKA JOLÁN egyházközségi másodfelügyelő
JEGYZŐ
 
MÁRK BORBÁLA egyházközségi jegyző
SZOKOL TIBOR egyházközségi másodjegyző

SZÁMVEVŐSZÉK

 
BOGÁR LÁSZLÓNÉ számvevőszéki tag
MAXIM GYÖRGYNÉ számvevőszéki tag
TÓTH ISTVÁNNÉ számvevőszéki tag
  KÖRZETI  FELÜGYELŐK
 
Dr. ENDREFFY ILDIKÓ   I. KÖRZET
VERES JÁNOSNÉ
(egyházmegyei küldött)
III. KÖRZET
TAR JÁNOSNÉ
(egyházmegyei küldött, póttag)
IV. KÖRZET
DANKÓ JÓZSEF V. KÖRZET
  PRESBITEREK

I. KÖRZET

Garai András
(egyházmegyei küldött)
Kocsisné Sárossy Emőke
Martinovszky István
Sallai Gábor
Tarczali Gyula
(egyházmegyei küldött, póttag)

III. KÖRZET

Balázs Ildikó
Bálint Éva
Botos Antalné
Szurovcsák Ilona
Szurovcsák Mária

IV. KÖRZET

Csengeri Andrásné
Hódi Lászlóné
dr. Kosztik Szabolcs
(egyházmegyei küldött, póttag)
Szokol Tibor
Tóth Istvánné

V. KÖRZET

Barta Mihályné
Demcsák József
(egyházmegyei küldött)
ifj. Veczán László
Hibján Jánosné
Veczán László

  KÉPVISELŐTESTÜLET

I. KÖRZET

 Czesznák István
 Kolosné Csesznák Orsolya
 Kovács Mihály
 Kovács Mihályné
 Kovácsné Mráz Ágnes
Pelles Ferenc
Zalai László

III. KÖRZET

Borsiné Ambrusz Ilona
Fazekas Sándor
Kémeri Jánosné
Labbancz Andrásné
Molnár Lászlóné
Pokoraczki János
Revákné Kémeri Andrea
Szegedi Sándor
 

IV. KÖRZET

Dr. Bálintné Kis Beáta
dr. Dráviczki Sándor
Jávor Pál
Hugyecz Jánosné
Kosztik Szabolcsné
Pazonyi Aranka
Sipos Ferencné
Szabó János
 

V. KÖRZET

Bellus Tibor
Kotricz Mihályné
Liskányné Kovács Ildikó
ifj. Márföldi István
Merkovszki Jánosné
Palicz Jánosné
Veczánné Repka Jolán

Tanácskozási joggal

 
Bozorády Ildikó  iskola lelkész
Márföldi István egyházmegyei felügyelő

HITOKTATÓK:

ADÁMI LÁSZLÓ (lelkész)
ADÁMI MÁRTA
BELLUS SZILVIA
BELYUS BEÁTA IBOLYA
HÓDI ESZTER
KERTÉSZNÉ IVÁNYI ÁGNES
KÓSA JÁNOS
MELICHNÉ SZUGYICZKI EDIT
SZTANKÓ GYÖNGYI (lelkész)
ZSARNAI KRISZTIÁN (lelkész)

GYERMEKMUNKÁSOK

BELMÉNÉ GEBEI GABRIELLA
BELYUS BEÁTA IBOLYA
HAJAGOS TÓTH KATALIN
HÓDI ESZTER
URBÁN MIKLÓSNÉ EMESE
ZAJÁCZ ZSANETT

IFJÚSÁGI VEZETŐK:

ifj. VECZÁN LÁSZLÓ (Mandabokor)
SZTANKÓ GYÖNGYI (lelkész)
ZSARNAI KRISZTIÁN lelkész