LELKÉSZEK

DR. KOVÁCS LÁSZLÓ ATTILAigazgató lelkész/parókus lelkész (I. KÖRZET)
HORVÁTH-HEGYI ÁRON
parókus lelkész (III. KÖRZET)
ZSARNAI KRISZTIÁNesperes/parókus lelkész (V. KÖRZET)

KÓRHÁZI LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT

 Melich Mihály
kórházlelkész
KÁNTOROK
KISS ZOLTÁNa Nagytemplom orgonistája
SZITHA  MIKLÓSNÉ MEGYER MÁRTAkistemplomi kántor
JÁVORI TEOFILIII. körzet
MÁRFÖLDINÉ GÁL KRISZTINAmandabokori kántor
  A LELKÉSZI HIVATAL MUNKATÁRSAI
 
VERESNÉ KÁSA ANITA
gazdasági vezető
HORVÁTH CSABÁNÉadminisztrátor, pénztáros
KAPIN ANDRÁSNÉhivatalsegéd
JÓNÁS JÓZSEFegyházfi
BELYUS BEÁTA IBOLYA levéltáros
Kovácsné Markovics  Krisztinaadminisztrátor
  FELÜGYELŐK
 
VECZÁNNÉ REPKA JOLÁNegyházközségi felügyelő
SZEGEDI SÁNDORegyházközségi másodfelügyelő
JEGYZŐ
 
MÁRK BORBÁLAegyházközségi jegyző
SZOKOL TIBORegyházközségi másodjegyző

SZÁMVEVŐSZÉK

 
MAKSZIMNÉ dr. NAGY TÍMEAszámvevőszéki elnök
TÓTH ISTVÁNNÉszámvevőszéki tag
  KÖRZETI  FELÜGYELŐK
 
 MARTINOVSZKY ISTVÁN
(egyházmegyei küldött póttag)
  I. KÖRZET
VERES JÁNOSNÉIII. KÖRZET
BABICZ GYÖNGYI
IV. KÖRZET
ifj. VECZÁN LÁSZLÓV. KÖRZET

  PRESBITEREK

I. KÖRZET

Kocsisné Sárossy Emőke
(egyházmegyei küldött póttag)
Kovácsné Mráz Ágnes
id. Márföldi István
(egyházmegyei küldött)
Pampuch Zoltán
(egyházmegyei küldött póttag)
Tarczali Gyula
(egyházmegyei küldött)

III. KÖRZET

Balázs Ildikó
Bálint Éva
Botos Antalné
Mikó Sándorné
Petrilla Kálmán

IV. KÖRZET

Dr. Dráviczki Sándor
Hódi Lászlóné
Szokol Tibor
Tóth Istvánné

V. KÖRZET

Bagaméry Róbert
ifj. Hibján János
Hibján Jánosné
Veczán László
(egyházmegyei felügyelő)
Varga Gergely

KÉPVISELŐTESTÜLET

I. KÖRZET

 . . . . . . . . . . . .
(jelölőbizottsági tag)
 Kolosné Csesznák Orsolya
 Kósa Józsefné
 Kovács Mihály
Kovács Mihályné
Kovácsné Mráz Ágnes
Pelles Ferenc
. . . . . . . . . . . .
(jelölőbizottsági tag)
Zalai László
Jelölőbizottsági tag:
Martinovszki István

III. KÖRZET

Borsiné Ambrusz Ilona
Botos Antal
Fazekas Sándor
Kémeri Jánosné
L. Kovács Erzsébet
Pokoraczki János
Szurovcsák Mária
(jelölőbizottsági tag)
Vargáné Szuhánszki Erzsébet
Jelölőbizottsági tagok:
Botos Antalné
Veres Jánosné

IV. KÖRZET

dr. Bálintné Kis Beáta
dr. Dráviczki Sándorné
Hugyecz Jánosné
Jávor Pál
(jelölőbizottsági tag)
Pazonyi Aranka
Pivarnyikné Bajkó Ilona
Szabó János Elemér
Jelölőbizottsági tagok:
Csengeri Andrásné
Babicz Gyöngyi
 

V. KÖRZET

Bellus Tibor
Dankó Zsuzsanna
Kotriczné Radnai Ibolya
Liskányné Kovács Ildikó
Makszim György
ifj. Márföldi István
Merkovszki Jánosné
Palicz Jánosné
Jelölőbizottsági tagok:
Dankó József
Németh Lászlóné
Veczán László

Tanácskozási joggal

 
Bozorády Ildikó  iskola lelkész
Zsarnainé Urbán Nóra  iskola lelkész

HITOKTATÓK:

ADÁMI MÁRTA
BELLUS SZILVIA
BELYUS BEÁTA IBOLYA
HÓDI ESZTER

CZESZNÁK ISTVÁN
FOSZTÓ TÍMEA

KERTÉSZNÉ IVÁNYI ÁGNES
KÓSA JÁNOS

KOZMA ANETT

MELICHNÉ SZUGYICZKI EDIT
SZTANKÓ GYÖNGYI (lelkész)

GYERMEKMUNKÁSOK

BELMÉNÉ GEBEI GABRIELLA
BELYUS BEÁTA IBOLYA

GYÖRGY GIZELLA

HAJAGOS TÓTH KATALIN
HÓDI ESZTER

URBÁN MIKLÓSNÉ EMESE
ZAJÁCZ ZSANETT

IFJÚSÁGI VEZETŐK:

ZSARNAI KRISZTIÁN (lelkész)