LELKÉSZEK

 

DR. KOVÁCS LÁSZLÓ ATTILA igazgató lelkész/parókus lelkész (I. KÖRZET)
HORVÁTH-HEGYI ÁRON
parókus lelkész (III. KÖRZET)
SZTANKÓ GYÖNGYI parókus lelkész (IV. KÖRZET)
ZSARNAI KRISZTIÁN esperes/parókus lelkész (V. KÖRZET)

egyházközségi lelkészek

 

KÓRHÁZI LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT

 

 Melich Mihály
kórházlelkész
KÁNTOROK
KISS ZOLTÁN a Nagytemplom orgonistája
SZITHA  MIKLÓSNÉ MEGYER MÁRTA kistemplomi kántor
JÁVORI TEOFIL III. körzet
  A LELKÉSZI HIVATAL MUNKATÁRSAI
VERESNÉ KÁSA ANITA
gazdasági vezető
HORVÁTH CSABÁNÉ adminisztrátor, pénztáros
KAPIN ANDRÁSNÉ hivatalsegéd
JÓNÁS JÓZSEF egyházfi
BELYUS BEÁTA IBOLYA  levéltáros
  FELÜGYELŐK
VECZÁNNÉ REPKA JOLÁN egyházközségi felügyelő
SZEGEDI SÁNDOR egyházközségi másodfelügyelő
JEGYZŐ
MÁRK BORBÁLA egyházközségi jegyző
SZOKOL TIBOR egyházközségi másodjegyző

SZÁMVEVŐSZÉK

MAKSZIMNÉ dr. NAGY TÍMEA számvevőszéki elnök
TÓTH ISTVÁNNÉ számvevőszéki tag
  KÖRZETI  FELÜGYELŐK
 MARTINOVSZKI ISTVÁN
(egyházmegyei küldött póttag)
  I. KÖRZET
VERES JÁNOSNÉ III. KÖRZET
BABICZ GYÖNGYI
IV. KÖRZET
DANKÓ JÓZSEF V. KÖRZET

  PRESBITEREK

I. KÖRZET

Kocsisné Sárossy Emőke
(egyházmegyei küldött póttag)
Kovácsné Mráz Ágnes
id. Márföldi István
(egyházmegyei küldött)
Pampuch Zoltán
(egyházmegyei küldött póttag)
Tarczali Gyula
(egyházmegyei küldött)

III. KÖRZET

Balázs Ildikó
Bálint Éva
Botos Antalné
Petrilla Kálmán
Szegedi Sándor

IV. KÖRZET

dr. Dráviczki Sándor
Hódi Lászlóné
Kosztik Szabolcsné
Szokol Tibor
Tóth Istvánné

V. KÖRZET

ifj. Hibján János
Hibján Jánosné
Veczán László
(egyházmegyei felügyelő)
ifj. Veczán László
(egyházmegyei küldött)
Varga Gergely

KÉPVISELŐTESTÜLET

I. KÖRZET

 . . . . . . . . . . . .
(jelölőbizottsági tag)
 Kolosné Csesznák Orsolya
 Kósa Józsefné
 Kovács Mihály
Kovács Mihályné
Kovácsné Mráz Ágnes
Pelles Ferenc
. . . . . . . . . . . .
(jelölőbizottsági tag)
Zalai László
Jelölőbizottsági tag:
Martinovszki István

III. KÖRZET

Borsiné Ambrusz Ilona
Botos Antal
Fazekas Sándor
Kémeri Jánosné
L. Kovács Erzsébet
Pokoraczki János
Szurovcsák Mária
(jelölőbizottsági tag)
Vargáné Szuhánszki Erzsébet
Jelölőbizottsági tagok:
Botos Antalné
Veres Jánosné

IV. KÖRZET

dr. Bálintné Kis Beáta
dr. Dráviczki Sándorné
Hugyecz Jánosné
Jávor Pál
(jelölőbizottsági tag)
Pazonyi Aranka
Pivarnyikné Bajkó Ilona
Szabó János Elemér
Jelölőbizottsági tagok:
Csengeri Andrásné
Babicz Gyöngyi

V. KÖRZET

Bellus Tibor
Dankó Zsuzsanna
Kotriczné Radnai Ibolya
Liskányné Kovács Ildikó
Makszim György
ifj. Márföldi István
Merkovszki Jánosné
Palicz Jánosné
Jelölőbizottsági tagok:
Dankó József
Németh Lászlóné
Veczán László

Tanácskozási joggal

Bozorády Ildikó  iskola lelkész
Zsarnainé Urbán Nóra  iskola lelkész

HITOKTATÓK:

ADÁMI MÁRTA
BELLUS SZILVIA
BELYUS BEÁTA IBOLYA
HÓDI ESZTER
FOSZTÓ TÍMEA

KERTÉSZNÉ IVÁNYI ÁGNES
KÓSA JÁNOS
MELICHNÉ SZUGYICZKI EDIT
SZTANKÓ GYÖNGYI (lelkész)
ZSARNAI KRISZTIÁN (lelkész)
HORVÁTH-HEGYI ÁRON (lelkész)

 

GYERMEKMUNKÁSOK

BELMÉNÉ GEBEI GABRIELLA
BELYUS BEÁTA IBOLYA
HAJAGOS TÓTH KATALIN
HÓDI ESZTER
URBÁN MIKLÓSNÉ EMESE
ZAJÁCZ ZSANETT

IFJÚSÁGI VEZETŐK:

ifj. VECZÁN LÁSZLÓ (Mandabokor)
SZTANKÓ GYÖNGYI (lelkész)
ZSARNAI KRISZTIÁN (lelkész)