2019. év archívuma


 2019. esztendő STATISZTIKAI ADATAI 


2019. DECEMBER

2019. OKTÓBER

2019. AUGUSZTUS

2019. PÜNKÖSD

2019. HÚSVÉT

2019. FEBRUÁR

 


ARANYABLAK  –  2019. május

ARANYABLAK  –  2019. december


 

 

 

2019. december 25-én, szerdán 1700 órakor Karácsonyi zenés áhítat volt a Nagytemplomban, Ezen az estén közreműködött Zsarnai Krisztián és családja,  gyülekezetünk énekkara, Sinka Krisztina énekművész, Kiss Zoltán orgonaművész és dr. Kovács László Attila orgonaművész/karnagy, valamint  akik karácsonyi énekeket és -műveket szólaltattak meg. BŐVEBBEN…

 

 

 

 


 

2019. december 21-én. szombaton 1600 órától  Családok karácsonyi ünnepsége volt a mandabokori imaházban. Az alkalmon gyermekek és fiatalok szolgáltak.

 

 


2019. december 19-21-ig, csütörtöktől-szombatig tartott a Borbányai templomban az  Adventi sorozat.   BŐVEBBEN…


 

2019. december 18-án, szerdán 1300 órától a rozsréti imaházban és ugyanezen a napon 1500 órától a Nagytemplomban a Kaláka együttes Adventi hangversenyét hallgathattuk meg, Szabad-e bejönni betlehemmel címmel.

 

 

 

 

 


2019. december 16-19-ig, hétfőtől-csütörtökig tartott az Adventi sorozat a Rozsréti imaházban, az ifjúság szolgálatával. MEGHÍVÓ…

 


 

 

2019. december 15-én, vasárnap 1600 órától az Evangélikus Általános Iskola dísztermében volt megtartva a gyermekek Karácsonyi ünnepsége. A műsorban a gyermek-bibliakör, a kisifi, az általános iskolánk alsó tagozatos gyermekei és az óvodánk kicsinyei működtek közre. Az alkalom szeretetvendégséggel ért véget.

 

 


2019. december 6-án, pénteken 1400 órától Mikulásnapi gyermekdélután volt a rozsréti gyülekezeti házban, a gyermekek szolgálatával.


2019. december 2-6-ig, hétfőtől-péntekig a felújított gyülekezeti házban Adventi sorozatot tartottunk, melyen Adámi László végezte az igehirdetés szolgálatát. BŐVEBBEN…


2019. november 29-30-én és december 1-én, péntek-szombat-vasárnap Adventi sorozat volt a nyírszőlősi templomban, Ittzés István nyugalmazott evangélikus lelkész igei szolgálatával.


2019. november 25-től 28-ig, hétfőtől-csütörtökig Adventi sorozat volt Mandabokorban…

 


2019. október 31-én, csütörtökön a Reformáció ünnepének estéjén  1730 órakor a református templom előtt gyülekeztünk és fáklyás menetben mentünk át az evangélikus templomba, ahol a közös ünnepi istentiszteleten dr. Gaál Sándor református esperes végezte az igehirdetés szolgálatát. BŐVEBBEN…


2019. október 28-tól 30-ig, hétfőtől-szerdáig reformációi igehirdetés sorozat volt a megújult Luther téri gyülekezeti házban, esténként 1800 órától.


2019. október 22-én, kedden 1000 órától a Nagytemplomban az Evangélikus Általános Iskola ünnepi istentiszteletet tartott, melyen az iskola névadójára, Túróczy Zoltánra emlékeztek és utána megkoszorúzták püspök úr emléktábláját.


 

A két nap eseményeiről Garay András beszámolójában olvashatunk,

a Médiatárban pedig képes beszámolót láthatunk…

2019. október 20-án, vasárnap 1000 órától hálaadó istentiszteletet tartottunk, majd 1700 órától a felújított gyülekezeti ház felszentelésére került sor. A felszentelő istentiszteleten dr. Fabiny Tamás elnök-püspök végezte az igehirdetés szolgálatát.  A kétnapos alkalom programjáról BŐVEBBEN…

Istennek hálát adva emlékeztünk a 233 évvel ezelőtti eseményre, mikor is őseink felszentelték a hittel és nagy anyagi áldozattal felépített templomunkat.

2019. október 19-én, szombaton Gyülekezeti nap volt a Nagytemplomban, 1000 órai kezdettel, amelyen Waldemar Jesse az Oroszországban szolgáló német misszionárius és dr. Csepregi Zoltán hazai teológiai professzor  tartott előadást.


2019. október 18-án, pénteken délután a Nagytemplomban volt  az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium szalagavató ünnepsége.


2019. október 6-án, vasárnap aratási hálaadó nap volt a kertvárosi gyülekezetben. A délelőtti istentiszteleten Gáncs Péter nyugalmazott püspök végezte az igehirdetés szolgálatát. Közös ebéd után 1400 órakor püspök úr előadást tartott  „A gyülekezet a misszió hordozója”  témában.


2019. október 3-án, csütörtökön indult a Tini klub, ahol sokféle kérdésről beszélgethetnek Isten igéje alapján a fiatalok. Az első alkalom 1630 órától volt az Eötvös u. 2.  szám alatt.


2019.  szeptember 29-én,  a hónap utolsó vasárnapján – családi istentisztelet keretében – tartottuk Borbányán a termésért való hálaadást. A szószéki igehirdetésben Adámi László körzeti parókus lelkész Jer 17,5–11 alapján arról szólt:  “Az Úrban bízó szívre van legfőképp szükségünk”.
A teljes istentisztelet meghallgatható a Médiatárban…

(A borbányai kicsiny evangélikus templomnak egyébként 70 éve, 1949. szeptemberében kezdődött el az építése.)

BŐVEBBEN, képekben…


2019. szeptember 29-én, vasárnap 1000 órakor  aratási hálaadó istentiszteletet  volt a Nagytemplomban.


2019. szeptember 28-án, szombaton 1400 órától egyházmegyei presbiteri találkozó volt Mandabokorban, melyen Grendorf Péter tartott áhítatot és előadást. Az alkalom csoportos beszélgetéssel majd szeretetvendégséggel zárult.


 

 

 

 

2019. szeptember 28-án, szombaton 1000 órakor hálaadó istentiszteleten emlékeztünk meg a Betlehem Imaház  felszentelésének 25 éves évfordulójáról.  Az igehirdetés szolgálatát dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke végezte, aki felszentelte az új földszinti gyülekezeti termet és az új oltárt.  Az együttlét 1230  órától ebéddel zárult.   BŐVEBBEN, képekben…

 

 


2019. szeptember 27-én, pénteken 1800 órakor a kertvárosi gyülekezetben a Bólyai tér 1. szám alatti gyülekezeti teremben  orgonaszentelés  volt, melyen dr. Fabiny Tamás püspök szolgált. Az alkalomhoz csatlakozva került sor  püspök úr Testvéreim és a nyáj című könyve harmadik kötetének bemutatója.


2019. szeptember 27-én, pénteken 1600 órai kezdettel az evangélikus óvodánk fennállásának 10. évfordulója alkalmából ünnepi istentisztelet volt a Nagytemplomban, melyen dr. Fabiny Tamás püspök végezte az igehirdetés szolgálatát.   BŐVEBBEN, képekben…


 

 

 

2019. szeptember 15-én, vasárnap Zenés áhítat volt 1800 órától a Nagytemplomban. Ezúttal változatos műsorral Seres Zsuzsanna miskolci brácsaművész volt a vendégünk.

 

 

 


2019. szeptember 15-én, vasárnap  egyházmegyei ifjúsági istentisztelet volt 1500 órától a mandabokori gyülekezeti házban.


2019. szeptember 15-én, vasárnap Családi évnyitó istentiszteletet tartottunk 1000 órától a Nagytemplomban, az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és az Evangélikus Túróczi Zoltán Általános Iskola tanárai, diákjai és a kedves szülők részvételével.


2019. szeptember 14-15-én, szombat-vasárnap volt az Emmaus gyülekezet születésnapi csendes-napja. Szombaton  dr. Korányi András püspökhelyettes, vasárnap Kondor Péter, a déli egyházkerület püspöke végezte az igehirdetés szolgálatát.


2019. szeptember 2-án, hétfőn, 800 órakor volt az Evangélikus Általános Iskola és Óvoda tanévnyitója a Nagytemplomban. BŐVEBBEN, képekben…


2019. szeptember 1-én, vasárnap az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1600 órától tartotta tanévnyitóját a Nagytemplomban. BŐVEBBEN, képekben…


2019. augusztus 27-én, kedden a VIDOR fesztivál szervezésében orgonahangverseny volt a Nagytemplomban 1630 órai kezdettel. Közreműködött Kiss Zoltán (orgona), és Kazár Ticiána (ének).


2019. augusztus 20-án, kedden a nyírtelki evangélikus gyülekezeti centrumban csendes-nap volt, amely 1000 órától 1600 óráig tartott. Az alkalom szolgálattevői Ittzés István és Malik Péter, témája: „Korunk kihívásai és kísértései”.


 

 

 

 

2019. augusztus 18-án, vasárnap Zenés áhítat volt 1800órakor a Nagytemplomban, Kiss Zsolt orgonaművész, a pannonhalmi főapátság orgonistája volt a vendégünk, aki Bach, Rheinberger és Jehan Alain műveket adott elő.

 

 

 


 

2019. július 23-tól 27-ig, keddtől-szombatig tartott az Olcsvai evangélikus nyári tábor.

 

 

 


 

2019. július 21-én, vasárnap, Zenés áhítat volt a Nagytemplomban, melyen közreműködött Bán István budavári orgonaművész. Így szólhatna a rövid tudósítás, de aki jelen volt tudhatja, ez így nem fedi a valóságot, hiszen Bán István a világunkról sokat tudó hiteles emberként, egyedi, magával ragadó játékával mutatott a jelenlévőknek magasságot, mélységet, szerénységet, szeretetet…

 

 


 

 

 

 

2019. július 6-án, szombaton a Nagytemplomban 1100 órától ünnepi istentisztelet keretében szentelte lelkésszé dr. Fabiny Tamás püspök úr Horváth-Hegyi Ádámot, aki gyülekezetünkből indult a lelkészi pályára. BŐVEBBEN az országos egyházi honlapon olvashatunk az eseményről…

 

 

 

 

 


Gyászhír

Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.
(Róm 9,16)

Életének 99. évében elhunyt Hegymegi Ilus néni, gyülekezetünk hűséges, szolgáló tagja.
2019. július 3-án, szerdán 1100 órakor kísértük utolsó útjára. Emlékét szívünkben kegyelettel megőrizzük.


2019. július 1-től 3-ig, hétfőtől-szerdáig tartott a Nyári Evangélikus Pedagógusok Akadémiája, a nyitó istentiszteleten  dr. Fabiny Tamás elnök-püspök-, záró istentiszteleten Szemerei János püspök végezte az igehirdetés szolgálatát a Nagytemplomban. BŐVEBBEN   az országos egyházi honlapon olvashatunk…


A 2019. június 24-től kezdődő hetet gyülekezetünk ifjúsági küldöttsége Finnországban töltötte, a Kajaani testvérgyülekezet vendégeként.


2019. június 23-án, vasárnap délután gyülekezetünk énekkara szeretetvendégséggel egybekötött évzáró alkalmát tartotta. Elbúcsúztunk az önkéntes szolgálatot végző amerikai házaspártól, Tabby-től és Tony–tól, akik itt tartózkodásuk alatt szorgalmas tagjai voltak kórusunknak.
Karvezetőnk, dr. Kovács László Attila búcsúénekünk után a „Kövekbe épített hitvallás” című könyvet adta át nekik emlékül, melynek kezdő lapját az énekkar tagjai aláírásukkal látták el.

Kedves Tabby és Tony, Isten áldjon és őrizzen meg titeket szeretetében minden utatokon !
Dear Tabby and Tony, God bless you and guard you, in God’s love in all your ways !


2019. június 21-én, pénteken 1400 órakor az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tartotta tanévzáróját a Nagytemplomban.


 

 

 

2019. június 16-án, vasárnap Zenés áhítat volt 1800 órai kezdettel a Nagytemplomban, melyen dr. Kovács László Attila Bach, Mendelssohn-Bartoldy és Anger műveket adott elő.

 

 


2019. június 2-án, vasárnap volt gyülekezetünkben a konfirmáció. Az elmúlt évekhez hasonlóan a régen konfirmált testvérek is megerősíthették a gyermekként tett fogadalmukat. A konfirmáltak névsora…

BŐVEBBEN, képekben…


2019. május 26-án, vasárnap 1730 órától az ALIANSZ imaközösség tartotta alkalmát a református templomban. Vendég – Margarett Annbash gyermek evangelizátor volt.


 

 

 

2019. május 19-én, vasárnap a Nagytemplomban 1800 órakor Zenés áhítat volt, amelyen közreműködött Kerekes Sándor orgonán, valamint Harman Petra blockflőtén.

 

 


2019. május 3-án, pénteken 1600 órától a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium végzős diákjai tartották ballagási ünnepségüket a Nagytemplomban.


2019. május 2-től 5-ig, csütörtöktől-vasárnapig evangelizációs sorozat volt Mandabokorban, Ittzés István nyugalmazott lelkipásztor szolgálatával.


2019. április 28-án, Húsvét ünnepe után 1. vasárnap Zenés Áhítat volt az Evangélikus Nagytemplomban, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium kórusának és hangszeres növendékeinek közreműködésével, akik immár harmadik alkalommal vettek részt zenés alkalmainkon. Az áhítatot követő beszélgetésekből kiderült, a jelenlévők várták és szívből örültek az iskola növendékei által nyújtott lélekemelő zenei ajándéknak.

BŐVEBBEN képekben és videón…


2019. április 21-én 1800 órakor Ünnepi zenés áhítat volt a Nagytemplomban, amelyen húsvéti kórus- és orgonaművek hangzottak el, közreműködött a gyülekezet énekkara, Tabby Sanderson és Tony Yang, Elek Péter, Kiss Zoltán és dr. Kovács László Attila. Az eseményről videófelvétel is készült.
BŐVEBBEN a videorészletekben...

 

2019. április 21-én, Húsvét ünnepén feltámadási hajnali istentisztelet volt úrvacsorával, amely 500 órakor kezdődött.


2019. április 15-től 17-ig, hétfőtől-szerdáig Nagyheti sorozatot tartottunk a Kistemplomban 1800 órai kezdettel.


2019. április 14-én, Virágvasárnap délután Húsvéti gyermek-ifjúsági műsor volt az Evangélikus Általános Iskola dísztermében. BŐVEBBEN, képekben…

2019. április 14-én, Virágvasárnap délelőtt a zsúfolásig megtelt Kistemplomban az óvodások adtak húsvéti műsort, melyet szeretetvendégség követett. BŐVEBBEN, képekben…


2019. március 31-én, vasárnap Takács Hajnalka székesfehérvári II. éves teológus hallgató végezte az igehirdetés szolgálatát a nagytemplomi 800 és 1000 órai istentiszteleten.


2019. március 11-15-ig, hétfőtől-péntekig Böjti sorozat volt  a Széna téri kistemplomban, Zsarnai Krisztián esperes szolgálatával.


 

2019. január 20-tól 27-ig, vasárnaptól-vasárnapig tartott az Ökumenikus imahét.
BŐVEBBEN…

 


2019.01.10. Új padok a Kistemplomban…

Régi álma teljesült a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Széna téri Kistemplomához tartozó gyülekezetnek: elkészültek a rögzített, új templompadok, amelyeket már nem fenyeget a felborulás. A padok 2019. január 10-én kerültek beépítésre a templomtérbe. A papi paddal együtt 70 személy számára van ülőhely. A beruházás a Magyarországi Evangélikus Egyház EGYH-KCP-16-P-0093 fejlesztési projektjében a Magyar Kormány által nyújtott támogatásból valósult meg. A munkát Balku Sándor kölcsei asztalos (a Kölcsei Evangélikus Egyházközség presbitere) nyerte el, és nagyon szép munkát végzett.

Áldott legyen érte az Isten!

BŐVEBBEN, képekben…


2019. január 6-tól 13-ig, vasárnaptól-vasárnapig tartott az ALIANSZközösség imahete a Magyar Evangéliumi Testvérközösség Bessenyei téri kápolnájában.  BŐVEBBEN…


2019. január 1-től 4-ig, keddtől-péntekig tartott az Évkezdő sorozat a Széna téri Kistemplomban. Az alkalmak 1700 órakor kezdődtek.