2018. év archívuma


 2018. esztendő STATISZTIKAI ADATAI 


2018. KARÁCSONY

2018. Október

2018. Augusztus

2018. PÜNKÖSD

2018. HÚSVÉT

2018. Február


 ARANYABLAK Gyermekújság

2018. december

2018. május


 

2018. december 25-én, keddenKarácsony ünnepén 1700 órától Ünnepi Zenés Áhítat volt a Nagytemplomban, melyen közreműködött Ferencz Karolina (ének), Kiss Benedek Máté (furulya), Martinovszky István (tárogató), Kiss Zoltán (orgona), a gyülekezet énekkara, dr. Kovács László Attila karnagy vezetésével. Műsoron karácsonyi énekek és hangszeres művek szerepeltek. BŐVEBBEN…   

VIDEO felvétel (részlet)…


A gyermekek karácsonyi ünnepsége több helyszínen zajlott:

2018. december 22-én, szombaton 1600 órától Vargabokorban,
2018. december 23-án, vasárnap 900 órakor Rozsréten,
2018. december 23-án, vasárnap 930 órakor Borbányán.


2018. december 19-től 21-ig szerdától-péntekig Adventi sorozatot tartottunk Borbányán 1700 órai kezdettel. Igét hirdetett Malik Péter nyírteleki lelkész.


2018. december 16-án, vasárnap Mandabokorban 1700 órától Családi karácsonyi ünnepség volt, melyen gyermekek és fiatalok szolgáltak bábozással, versekkel, énekkel, színdarabokkal. BŐVEBBEN, képekben…

 

 


2018. december 16-án, vasárnap a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola dísztermében 1500 órától Karácsonyi ünnepség volt, melyen a gyermek bibliakör, az általános iskola alsó tagozatosai, az Evangélikus Óvoda kicsinyei, a kisifi (NYIFI) és az ifjúság szolgáltak.
BŐVEBBEN, képekben…

 

 


 

2018. december 13-án, csütörtökön délután az Evangélikus Óvoda kicsinyei Karácsonyi ünnepséget tartottak az Evangélikus Óvoda tornatermében. MEGHÍVÓ…

 

 


2018. december 10-től 13-ig, hétfőtől szerdáig Adventi sorozat volt a Rozsréti imaházban. Az alkalmak 1730 órakor kezdődtek. MEGHÍVÓ…


2018. december 9-én, vasárnap 1015 órától Családi napon a Kertvárosi gyülekezetben (Nyíregyháza, Bolyai tér 1.), igét hirdetett: Molnár Erzsébet12-től 14 óráig a közös ebéd elfogyasztása után bemutatásra került a “Sztehlo gyerekek voltunk” című könyv, melyen közreműködött: Laborczi Dóra, Előd Nóra, Meggyesi János, Laborczi Géza.


 

2018. december 9-én, vasárnap Mandabokorban a 1000 órakor kezdődő istentiszteleten “Van-e élet a halál után” kérdést boncolgatta Isten igéinek fényében Zsarnai Krisztián.

 

 


2018. december 9-én, vasárnap 900-től 1200 óráig tartó Gyülekezeti napon a Rozsréti imaházban vendégünk Angyalossy Zsoltné nyírbogdányi református lelkész volt, az alkalmon szolgáltak a konfirmandus fiatalok, közreműködött a gyülekezet énekkara.


2018. december 3-tól 7-ig, hétfőtől-péntekig Adventi sorozat volt a Luther téri gyülekezeti teremben. Igét hirdetett Malakiás próféta könyve alapján dr. Kovács László Attila.
A sorozat témája: Miből térjünk meg?


 

 

2018. november 27-től 30-ig, keddtől-péntekig tartott az Adventi sorozat Mandabokorban, melyen vendégünk Monty Taylor volt. 
BŐVEBBEN…

 


2018. november 25-én, vasárnap Örökélet vasárnapján az elmúlt évekhez hasonlóan, név szerint emlékeztünk meg a mögöttünk levő egyházi esztendőben elhunytakról. Ugyanezen a napon, az elhunyt lelkészeink sírjára is elhelyeztük a hála és kegyelet virágait. 


 

2018. november 2-től 4-ig Európai találkozó volt Iserlohnban…
“… und richte unsere Füsse auf den weg des Friedens!” (Lk 1,79)

Az ősi Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség és Nyíregyháza város delegációja, a német Vesztfáliai Evangélikus Egyház, Iserlohn város, és a Letmathe „Friedenskirche” Evangélikus egyházközség meghívására, az „Iserlohni Európa napok” című, rendezvényén vett részt. 
BŐVEBBEN, képekben  és összefoglaló  BESZÁMOLÓ…

 

 


2018. október 31-én, szerdán a Reformáció ünnepének estéjén  az evangélikus templom előtt gyülekeztünk és fáklyás menetben mentünk át a református templomba, ahol közös ünnepi istentiszteletet tartottunk. VIDEO felvétel2018. október 26-tól 30-ig
a finn Kajaani testvérgyülekezet Marko Miettinen igazgató lelkész vezette delegációját látta vendégül a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség. Fotóriportunk az október 28-i nagytemplomi istentiszteleten készült. Az igehirdetés szolgálatát Marko Miettinen igazgató lelkész végezte, a tolmácsolás feladatát Mónika Kokkonen látta el, a liturgus lelkész Zsarnai Krisztián esperes volt. 


 

2018. október 21-én, vasárnap este Zenés áhítatra került sor, melyen a Veczán család tagjain kívül a Brillante KamarakórusKiss Zoltán orgonaművész, Soós Gábor hegedűművész és a gyülekezet énekkara szolgált. A zenés áhítat programját Veczán Zoltán emlékére veje, Flach Antal csembaló művész állította össze, és az elhangzó darabokról is ő adott rövid ismertetőt. Liszt, Debussy, Messiaen, Introitus, Praetorius és Susato műveit Flach Antal orgonán, Flach-Veczán Gabriella zongorán, Soós Gábor hegedűn, Veczán Emese gordonkán szólaltatta meg, Márk Borbála verses átvezetéseivel. Közreműködött a Brillante KamarakórusSzikszainé Dobronyi Erzsébet vezetésével. BŐVEBBEN, képekben

 


2018. október 21-én, vasárnap délelőtt Ünnepi istentisztelet volt a Nagytemplomban, templomunk felszentelésének 232. évfordulójára emlékezve, melyen a nyíregyházi származású Balicza Iván nyugalmazott lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát.
BŐVEBBEN, képekben…


2018. október 20-án, szombaton Gyülekezeti csendesnap volt templomunk felszentelésének
232. évfordulóján.  MEGHÍVÓ és program az ünnepi rendezvényekről…

A nap eseményei:

* Áhítat, köszöntés – dr. Kovács László-Attila az egyházközség igazgató lelkésze
* Könyvbemutató – Kujbusné dr. Mecsei Éva a Megyei Levéltár igazgatója
   – Történetkönyv – A nyíregyházi evangélikus gyülekezet története (1753-1855)
   – Susztek Sámuel nyíregyházi evangélikus tanító feljegyzései (1830-1849)
* Szeretetvendégség – a gyülekezeti házban
* Az ifjúság és az énekkar műsora
* Vietórisz István: Tirpákok című eposzából részletek – Márk Borbála és Sallai Gábor
* Záró áhítat – Balicza Iván nyugalmazott budapesti evangélikus lelkész

BŐVEBBEN, képekben…


2018. október 19-én, pénteken 1200 órától az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjai ünnepi műsort adtak elő a Nagytemplomban a forradalomra emlékezve. 1600 órától pedig a gimnázium szalagavató ünnepségére került sor.


2018. október 19-én, pénteken délelőtt 1000 órától ünnepi istentisztelet keretében emlékeztünk Túróczy Zoltán néhai püspökre, általános iskolánk névadójára, utána pedig koszorút helyeztünk el a gyülekezeti ház falán található emléktáblán.


2018. október 14-én, vasárnap Gyülekezeti asztalközösség alkalma volt Mandabokorban. BŐVEBBEN…


 

 

 

 

2018. október 6-án, szombaton 1000-től 1600 óráig tartott, az évente megrendezett Országos Evangélizáció idei alkalma Budapesten, a Deák téri templomban.  BŐVEBBEN…

 

 

 

 


 

 

2018. szeptember 28-án, pénteken iktatták be Fábri Györgyöt a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének felügyelői tisztségébe 1100 órakor, a csömöri evangélikus templomban (Csömör, Petőfi Sándor u. 26.) Az iktatási szolgálatot dr. Fabiny Tamás püspök végezte.

 


 

 

2018. szeptember 24-től 27-ig ALIANSZ evangelizáció volt, Takaró Károly református püspök szolgálatával a nyíregyházi városi református templomban. BŐVEBBEN az evangelikus.hu oldalon.

 

 


 

 

2018. szeptember 16-án, vasárnap a Nagytemplomban tartott Zenés áhítaton vendégünk volt Tokodi Gábor lant- és barokk gitárművész, valamint Jäger Éva énekművész. A művészek műsora egy különleges válogatás volt a 16-17. századi zeneszerzők műveiből, egyházi népénekekből és hangszeres szólókból.
A játszi könnyedséggel és kiváló szövegértéssel előadott művek évszázadokon átívelő mondanivalóval gazdagították lelkünket, a zene nemzeteket összekötő egyetemes nyelvén. Köszönet érte!
BŐVEBBEN, képekben…

 

 

 


 

2018. szeptember 8-án, szombaton Mandabokorban Családi nap volt. Évtizedes hagyomány már, hogy minden év szeptemberében családi napra gyűlnek össze Nyíregyháza és a környező bokortanyák evangélikus közösségei, az egyházközség V. körzetéhez tartozó Mandabokorban. Már hetekkel korábban sok ifjúsági és gyülekezeti tag azon dolgozott, hogy minden “összeálljon” a közel félezer fiatalt, időst és a gyermekes családokat megmozgató, programokban bővelkedő napra.
BŐVEBBEN, képekben…

 

 

 


2018. szeptember 3-án, hétfőn 800 órától az Evangélikus Általános Iskola  tartotta tanévnyitó istentiszteletét a Nagytemplomban.


2018. szeptember 2-án, vasárnap az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1600 órától tartotta tanévnyitó istentiszteletét a Nagytemplomban.


2018. augusztus 28-án, kedden délután a Vidor Fesztivál szervezésében hangverseny volt Gregorián és orgonazene címmel a római katolikus templomban. Közreműködött Tirpák Ferenc (ének) Kiss Zoltán(orgona).


2018. augusztus 25-én, szombaton 1100 órától dr. Fabiny Tamás püspök lelkésszé szentelte Magyar Tamást az Emmaus templomban.


 

2018. augusztus 25-én, szombaton a Tállyai Evangélikus Templomban (3907 Tállya, Kossuth utca 26, Kossuth Lajos keresztelkedési helye) Csendesnap volt. A programok 1000 órakor kezdődtek. 1500 órától Buday Barnabás esperes beiktatta Gerlai Pál esperes-helyettest a Tokaj és környéke Evangélikus Egyházközség parókus lelkészi tisztségébe. Igével szolgált dr. Fabiny Tamás püspök úr. MEGHÍVÓ…

 


2018. augusztus 20-án, hétfőn 1000 órától Csendesnap volt a Nyírtelki Evangélikus Templom és Gyülekezeti Házban (Nyírtelek, Tokaji út 52.) Igével szolgált Göllner Pál, az EKE Alapítvány vezetője. Missziós beszámolót tartott Greiz Miklós és felesége Göllner Zsófia.


 

 

 

 

 

2018. augusztus 18-án, szombaton este Orgonazenés áhítat volt a Nagytemplomban. Vendégünk volt Finta Gergely orgonaművész, a Budapest Deák téri evangélikus templom orgonistája.

 

 

 

 


2017. augusztus 13-tól 17-ig, hétfőtől-péntekig délelőttönként 1000 órától 1200 óráig 5 napos gyermek-klub volt az 5-15 éves gyermekek számára Borbányán az evangélikus templom kertjében, délutánonként 1600 órától 1800 óráig a vargabokori evangélikus imaháznál.


Gyászhír

Budapesten, 102 éves korában elhunyt Endreffy Jánosné Mária néni, néhai lelkészünk özvegye. Gyászistentisztelet keretében 2018. július 30-án, hétfőn 1100 órakor a Nagytemplomban búcsúztunk tőle 
dr. Fabiny Tamás és Endreffy Géza szolgálatával. Emlékét kegyelettel és szeretettel őrizzük!


2018. július 16-21. között, közel 120 gyermek önfeledt kacagása töltötte be a Mandabokori Imaházat a megrendezett Gyermekhét alkalmával. Istennek legyen hála, hogy a héten mind a testi-, mind a lelki táplálék bőségesen biztosítva volt. Remélve, hogy a gyermek szívében a héten elhintett igei magvak meggyökereznek és életükben felnövekedvén gyümölcsöket hoznak.   (Szöveg részlet: Szuhánszki Petra)

BŐVEBBEN, képekben…


 

 

2018. július 15-én, vasárnap 1800 órakor Orgonazenés áhítat volt a Nagytemplomban, amelyen dr. Kovács László Attila orgonaművész  J. S. Bach, Harri Viitanen és Jean Sibelius orgonaműveket adott elő.

Az elhangzott művek:
J. S. Bach:
C-moll Passacaglia BWV 582
F-dúr Pastorale
Harri Viitanen: Kyrie, Passacaglia, Fuga
Jean Sibelius: Finlandia

 

 


2018. június 24-én, vasárnap az esti áhítat után a gyülekezet énekkara évadzáró alkalmát tartotta,melyen Steven Rystrom (USA, Seattle) kórusunk lelkes tagja – befejezve magyarországi missziós munkáját -, elbúcsúzott tőlünk
Hiányozni fogsz, Isten áldjon és őrizzen meg szeretetében!  
You will miss, God bless and keep you in his love!

 BŐVEBBEN, képekben…


 

 

2018. június 23-án, szombaton 1200 órakor a Nagytemplomban dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke lelkésszé szentelte Kiss Mátét. Az ünnepi alkalom keretében került sor a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye Elnökség tagjainak beiktatására, Zsarnai Krisztián esperes és Veczán László egyházmegyei felügyelő személyében.

BŐVEBBEN az evangelikus.hu honlapon…

 

 

 

 

 


2018. június 23-án, szombaton 900 órától tartotta az Evangélikus Általános Iskola ballagó-tanévzáró ünnepélyét a Nagytemplomban.


2018. június 22-én, pénteken 1600 órától tartotta tanévzáró ünnepségét az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium a Nagytemplomban.


 

2018. június 17-én, vasárnap este Zenés áhítat volt a Nagytemplomban, amelyen orgona- és furulya művek, valamint Gárdonyi Zoltán: A sareptai özvegyasszony című kis oratóriuma hangzott el. Közreműködött a gyülekezet énekkara, Sinka Krisztina (szoprán), Szilágyi Szilárd (tenor), Tirpák Ferenc (basszus), Elek Péter (orgona), Kiss Benedek Máté(furulya), Kiss Zoltán (orgona), dr. Kovács László Attila (karnagy).
BŐVEBBEN, képekben…

 

 

 


2018. június 14-én, csütörtökön „12 év Afrika útjain” címmel dr. Keszi Krisztina orvos-misszionárius tartott  vetített képes előadást 1400 órakor az Élim Evangélikus Szeretetotthonban (Nyíregyháza, Derkovits u. 21.)


2018. június 10-én, vasárnap a tanév zárásaként a gyermek biblia körös gyermekek szolgáltak a 1000 órai istentiszteleten a Nagytemplomban.


 

 

 

2018. június 10-én, vasárnap délután Halleluja koncert volt Mandabokorban Győri János Sámuel szolgálatával. A koncerten 18-19. századi ébredési énekek csendültek fel hangszeres feldolgozásban.

 

 


2018. május 29-én, kedden 1900 órakor Közép-Európai turnéja során az Amerikai Szent Paul Evangélikus Középiskola kórusa adott hangversenyt a Nagytemplomban. BŐVEBBEN az evangelikus.hu honlapon…

 


2018. május 27-én, Szentháromság vasárnapján volt gyülekezetünkben a KONFIRMÁCIÓ. Ezen az ünnepi istentiszteleten 30 fiatal konfirmált, és a jubiláló testvérek is megerősítették régen tett fogadalmukat. A konfirmáltak névsora itt olvasható…
BŐVEBBEN, képekben…


 

 

2018. május 21-énPünkösd 2. napján a Kertvárosi gyülekezet Családi napot tartott a Bolyai téren. Vendégük a tokaji evangélikus gyülekezet csoportja volt, Gerlai Pál evangélikus lelkész vezetésével.

 

 

 

 


 

 

2018. május 20-án
Pünkösd ünnepén 1800 órától Pünkösdi orgonahangverseny volt, melyen Méhes Balázs tiszakécskei orgonaművész J.S. Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Liszt, Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt orgonaműveket adott elő. 
BŐVEBBEN a műsorról…

 

 

 

 


 

2018. május 17-től 20-ig, csütörtöktől-vasárnapig Mandabokorban pünkösdi evangelizáció volt, melyen Ittzés István evangélikus lelkész végezte az igehirdetés  szolgálatát.

 

 


2018. május 13-án, vasárnap Mandabokorban a 1000 órakor kezdődő istentiszteleten Labossa Péter és Labossáné Kővágó Anita érdi evangélikus lelkészek szolgáltak.

 

 


2018. május 4-én, pénteken 1600 órakor tartotta ballagási ünnepségét az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium a Nagytemplomban.


 

2018. április 29-én, CANTATE vasárnapján a 1000 órakor kezdődő hálaadó istentiszteleten Gáncs Péter püspök végezte az igehirdetés szolgálatát a felszentelésének 5 éves jubileumát ünneplő mandabokori imaházban. A liturgiában Bozorády Zoltán nyugalmazott esperes és Bozorády Zoltánné nyugalmazott lelkész, a körzet korábbi parókusa szolgált. 

BŐVEBBEN, képekben…

 


 

2018. április 15-én, vasárnap este Zenés áhítat volt a Nagytemplomban. Közreműködtek a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium kórusa és hangszeres növendékei, valamint Kiss Zoltán orgonaművész. 

A műsorról… 

BŐVEBBEN, képekben… 

Videó is készült az alkalomról…

 

 


 

 

2018. április 1-énHúsvét ünnepén 1800 órai kezdettel a Nagytemplomban Ünnepi zenés áhítat volt, melyen gyülekezetünk énekkara, Kiss Zoltán és dr. Kovács László Attila húsvéti kórus- és orgonaműveket adtak elő. A műsorról BŐVEBBEN…

 

 

 

 


2018. március 29-énNagycsütörtökön 1800 órakor úrvacsorai istentisztelet keretében megtörtént  az újonnan választott tisztségviselők beiktatása a Nagytemplomban. BŐVEBBEN, képekben…


2018. március 29-énNagycsütörtökön Húsvéti gyermekalkalom volt a Borbányai evangélikus templomban 1000 órától, valamint, Vargabokorban, Veres Jánosné Zsuzsáéknál 1600 órától.


2018. március 26-tól 28-ig, hétfőtől-szerdáig 1800 órától a gyülekezeti teremben Nagyheti sorozat volt, melyen gyülekezetünk lelkészei szolgáltak.


2018. március 25-én, Virágvasárnap a Kistemplomban 1100 órakor kezdődő istentisztelet keretében az Evangélikus Óvoda gyermekei ünnepi műsorral ajándékozták meg a jelenlévőket. Ezt követően az I. körzet lelkésze dr. Kovács László Attila és felügyelője dr. Endreffy Ildikó az egész gyülekezet köszönetét tolmácsolva, a felújított közösségi terembe szeretetvendégségre hívta meg a kicsiket és a gyülekezet tagjait. 
BŐVEBBEN, képekben…


2018-ban negyedik alkalommal került megrendezésre Johann Sebastian Bach (1685.03.31.) születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivál. Koncertek voltak aluljárókban, tereken, templomokban, hangversenytermekben. Öt nap, amikor Budapesten és sok más városban, mindenhol Bach muzsika szólt! A fesztivál védnöke: Vásáry Tamás a Nemzet Művésze, Kosstuh-díjas, Prima Primissima díjas zongoraművész, karmester volt. Ehhez kapcsolódott Nyíregyházán  a 2018. március 25-én, vasárnap a Nagytemplomban 1800 órától kezdődő ORGONAHANGVERSENY, is, melyen dr. Kovács László Attila és Kiss Zoltán orgonaművészek működtek közre. BŐVEBBEN, a műsorról… 

Az alkalmon videó részlet is készült…


 

 

2018. március 25-én, Virágvasárnap 1600 órától gyülekezetünk gyermek bibliaórás gyermekei és fiataljai Ünnepi műsorát láthattuk, hallhattuk az Evangélikus Általános Iskola dísztermében.

 

 

 


 

 

2018. március 24-én, szombaton Nagyheti hangoló címmel Joób Emese(ének, koboz), Bolya Mátyás (citera, koboz) és Szitha Miklós(ütőhangszerek) közreműködésével 1700 órától rendkívüli ZENÉS ÁHÍTAT volt a gülekezeti teremben. BŐVEBBEN, képekben…

 

 

 


2018. március 18-án, vasárnap a délelőtti istentisztelet után a közgyűlés megválasztotta az összgyülekezeti tisztségviselőket  a Nagytemplomban.  A megválasztott tisztségviselők névsora…
Előzmények: Egyházunk törvényei értelmében, a gyülekezetekben, az egyházmegyékben és az egyházkerületekben 6 évenként tisztújítást kell tartani. Egyházközségünkben ennek megfelelően történt a körzeti felügyelők, presbitériumok, képviselőtestületek és jelölőbizottságok megválasztása, 2018. február 25-én és március 4-én.


2018. március 11-től 14-ig, vasárnaptól-szerdáig Böjti sorozat volt Mandabokorban. Igehirdetés szolgálatát Végh Tamás református lelkész végezte.

 

 


2018. március 11-én, vasárnap gyülekezetünkben Sinkó-Szabó Lilla ötödéves teológus hallgató szuplikált, Borbányán a 930 órakor kezdődő-, majd a Kistemplomban a 1100 órakor kezdődő istentiszteleteken.


2018. március 2-től  3-ig péntektől-szombatig  Böjti elcsendesedés címmel a Nyíregyházi Ifjúság (NYIFI) családos hétvégéje volt Bodrogkeresztúron.


2018. február 19-tól 23-ig, hétfőtől-péntekig Böjti sorozat  volt a gyülekezeti teremben.


2018. február 1-én, csütörtökön az Evangélikus Általános Iskolánk alsó tagozatos hittanosaival találkozhattunk 1600 órakor a gyülekezeti teremben.


2018. január 21-től 28-ig, vasárnaptól-vasárnapig tartott az Ökumenikus imahét

A heti alkalmak időpontjáról, helyszíneiről és az igehirdetőkről BŐVEBBEN…

A  KÉPRIPORT   az imahét nyitó-, és záró alkalmán készült.

 


2018. január 14-én, vasárnap 1000 órakor kezdődött Mandabokorban a “Keresztelés vasárnapja

 

Korunkban komoly kihívást jelent a férj-feleség, apai-anyai szerepek megtalálása, helyén való kezelése, a gyermekek nevelése. Sok szülő küzd az engedelmesség, a fegyelem, a tisztelet, a nevelés, a példa kérdéseivel…

 

 

 

 


2018. január 7-től 14-ig, vasárnaptól-vasárnapig tartott az ALIANSZ imahét. A helyszínekről, az igehirdetőkről  BŐVEBBEN…


2018. január 2-től 5-ig, keddtől-péntekig 1700 órától évkezdő igehirdetés sorozatot tartottunk a gyülekezeti teremben.