Gyülekezeti alkalmak

 

2018. október 21-én, vasárnap az énekkar 1700 órától próbál a gyülekezeti teremben, majd az orgona mellett, készülve az esti Zenés áhítatra.

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ és részletes program

2018. október 20-án, szombaton Gyülekezeti csendesnapot tartunk, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Az alkalom 1000 órakor kezdődik. A szeretetvendégséghez sütemény és gyümölcs adományt szívesen fogadunk.
  2018. október 21-én, vasárnap Ünnepi istentisztelet lesz a Nagytemplomban, templomunk felszentelésének 232. évfordulójára emlékezve. A 1000 órai istentiszteleten Balicza Iván nyugalmazott lelkész végzi az igehirdetés szolgálatát.
2018. október 21-én, vasárnap este 1800 órától Zenés áhítatot tartunk, melyen Liszt, Debussy, Messiaen, Introitus, Praetorius és Susato műveit szólaltatja meg Flach Antal orgonán, Flach-Veczán Gabriella zongorán, Soós Gábor hegedűn, Veczán Emese gordonkán. Közreműködik a Brillante Kamarakórus, Dobronyi Erzsébet vezetésével és Márk Borbála verses átvezetésekkel.

 

2018. október 22-én a hétfői bibliaóra elmarad, a következő 29-én, a templomban lesz megtartva.

 

2018. október 28-án, vasárnap a nagykállói református templomban 1030 órakor közös reformációi istentisztelet lesz.

 

2018. október 31-én, szerdán a reformáció ünnepén 800 és 1000 órakor tartunk istentiszteletet a Nagytemplomban, este 1730 órakor pedig az evangélikus templom előtt gyülekezünk és fáklyás menetben megyünk át a református templomba, ahol közös ünnepi istentisztelet lesz.

 

Gyülekezetünk alkalmaira szeretettel hívjuk a testvéreket és szeretteiket. 

 

Egyéb hirdetések

 

Megérkezett a Csendes percek november-decemberi füzete, mely a lelkészi hivatalban vásárolható meg.

 

Hirdetjük, hogy az 2018. október 14-i, vasárnapi perselypénzt az iraki üldözött keresztények, valamint a közel-keleti háborúk áldozatainak megsegítésére fogjuk továbbítani.

 

Konfirmáció…
Kedves szülők, Keresztszülők! Gyermekük keresztelésekor fogadalmat tettek, hogy az Evangélikus Egyház segítségével keresztény nevelésben fogják őt részesíteni. Ezért felhívjuk figyelmüket, hogy októberben elkezdődik a konfirmációi oktatás, amelyre szeretettel várjuk a 12. életévüket betöltött gyermekeket. Bővebb tájékoztatást a lelkészeinknél és a Lelkészi Hivatalban kaphatnak. BŐVEBBEN…

 

Kérjük a testvéreket, hogy akinek beteg hozzátartozója, vagy ismerőse van, jelezze ezt a lelkészi hivatalban, mert akár otthon, akár a kórházban szívesen meglátogatják lelkészeink.


Adóügyek…

Az Evangélikus Egyház Alapítványai számára korábbi években adott felajánlásokról
itt tájékozódhatunk…

 
 

Újdonságok:

Dr. Csepregi Béla evangélikus lelkész, evangelizátor életéről  könyv jelent meg, mely 1.500,- Ft-ért a lelkészi hivatalban, vagy Zsarnai Krisztián lelkésznél vásárolható meg.

A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány kiadásában, dr. Szabó Sarolta szerkesztésében megjelent  „A reformáció öröksége a tirpákok körében” című könyv, mely 600,- Ft-ért a lelkészi hivatalban és a körzeti lelkészeknél vásárolható meg.

Csak Krisztus légyen Mesterünk” címmel könyv jelent meg a reformáció 500. évfordulója alkalmából, melyben Luther Márton írásaiból olvashatunk 500 idézetet. A könyv ára  800,- Ft. A templomi  iratterjesztésben, vagy a lelkészi hivatalban vásárolható meg. Szeretettel ajánljuk minden evangélikus testvérnek, hogy  legyen ott  könyvespolcán ez a könyv.

A REFORMÁCIÓ 500. évfordulójára készített, Luther Márton életével foglalkozó társasjáték a lelkészi hivatalban megvásárolható.

Megjelent Fabiny Tamás: “A  kötényes Isten” című könyve, mely igehirdetéseket tartalmaz az irgalomról és a vigasztalásról. A kötet 2.900 Ft-ért a hivatalban vásárolható meg.

Luther Márton életével kapcsolatos szép és érdekes társasjáték 4.500 Ft-ért kapható.


JAVASLATOK DOBOZA 
Egyházközségünk elnöksége és lelkészei szeretnének mindent megtenni gyülekezetünk épüléséért, és azért, hogy a gyülekezet tagjainak kérdéseire és kétségeire választ adjanak, és segítsenek abban, hogy bonyolult világunkban ki-ki megtalálhassa, és mindennapjaiban követhesse az Istenünk által kijelölt utat.
Kérjük, tegyék fel kérdéseiket, és adják tudtunkra gyülekezetünk épülésére szolgáló javaslataikat. Ebből a célból a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben  “JAVASLATOK” dobozokat tettünk ki, ahová névvel, vagy név nélkül várunk javaslatokat és olyan témákat, amikről szívesen hallanának.


A Joób Olivér Szeretetintézmény a SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS keretében legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik a szociálisan rászorultaknak. RÉSZLETEK…  


 

A Magyarországi Evangélikus Egyház a hazánkba érkező menekültek támogatására adománygyűjtési akciót hirdetett meg. Az alábbi számlaszámra várjuk a testvérek pénzbeli adományát.

OTP Bank, Magyarország
Magyarországi Evangélikus Egyház
MEE – MENEKÜLTÜGY – 11707024-20478070-00000000

 


Felhívjuk a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy az istentisztelettel egy időben a gyülekezeti teremben gyermek-bibliakört tartunk, ahol a gyermekek életkoruknak megfelelően, kötetlenebb formában foglalkoznak az igével, sok énekléssel, játékkal egybekötve. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel.

 

 


Továbbra is várjuk gyülekezetünk énekkarába a jó hangú, énekelni szerető testvéreket. A kóruspróbák minden vasárnap 1800 órakor kezdődnek, melyre szeretettel várunk minden régi és új kórustagot. A próbákat rövid áhítat előzi meg, amely egyben a szokásos, vasárnap esti áhítat.