Gyülekezeti alkalmak

 

 

 

2019. június 16-án, vasárnap Zenés áhítat lesz 1800 órai kezdettel a Nagytemplomban, melyen dr. Kovács László Attila Bach, Mendelssohn-Bartoldy és Anger műveket ad elő. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket erre a szép zenei alakalomra.

 

 

 

2019. június 21-én, pénteken 1400 órakor az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tartja tanévzáróját a Nagytemplomban.

 

2019. június 22-én, szombaton lesz a Túróczi Zoltán Evangélikus Általános Iskola ballagási- és tanévzáró ünnepsége 1000 órától a Nagytemplomban.

 

2019. június 23-án, vasárnap gyülekezetünk  énekkara  1800 órától tartja évadzáró összejövetelét az Eötvös u. 2. szám alatt.

 

Gyülekezetünk alkalmaira szeretettel hívjuk a testvéreket és szeretteiket. 

 

Egyéb hirdetések

 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem pótfelvételit hirdet Doktori Iskolájába 2019. augusztus 11-i jelentkezési határidővel. BŐVEBBEN…

 

Megérkezett a Csendes percek július-augusztusi száma, melyet a lelkészi hivatalban lehet megvásárolni.

A konfirmáción készült képek elkészültek, azokat a lelkészi hivatalban (Eötvös u. 2.) pendrive-on lehet átvenni és elvinni.

 

Egyházközségünkön belül működik a Luther Rózsa Nyugdíjas Egyesesület. Várjuk azokat a testvéreket, akik szeretnének egyesületünk tagjai lenni, programjainkon részt venni. Alkalmainkat minden hónap utolsó keddjén 1400 órától tartjuk az Eötvös utca 2. szám alatt.

 

Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium felvételt hirdet középiskolai tanári munkakörbe a következő szakokon: angol nyelv, matematika, biológia, földrajz, informatika, testnevelés, mozgókép kultúra és médiaismeret. Jelentkezés Babicz Gyöngyi igazgatónál, időpont egyeztetés az iskola titkárságán. a 410-031-es telefonszámon.

 

Kérjük a testvéreket, hogy akinek beteg hozzátartozója, vagy ismerőse van, jelezze ezt a lelkészi hivatalban, mert akár otthon, akár a kórházban szívesen meglátogatják lelkészeink.


FONTOS INFORMÁCIÓ!

Egyházközségünk Lelkészi hivatala és Levéltára az Eötvös u. 2. szám alatti épületben működik,
a Luther tér 14. szám alatti épület felújítása, átalakítása miatt.
A hivatal új telefonszáma: 06 20 368-9935Újdonságok:


Ittzés Isván
nyugalmazott evangélikus lelkész két igehirdetéseket tartalmazó könyve jelent meg Ábrahám életéről valamint Ruth és Jónás könyvéről. A könyvek lelkészi hivatalban vásárolhatók meg.

2018. október 20-án, szombaton a Nagytemplom felszentelésének 232. évfordulóján Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Megyei Levéltár igazgatónője ismertette elsőként a Susztek Sámuel nyíregyházi evangélikus tanító 1830 és 1849 között írt feljegyzéseit tartalmazó kiadványt, majd a nyíregyházi evangélikus gyülekezet történetéről szóló (1753-1855 közötti időszakot érintő) Történetkönyvet. A két kiadvány a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség közös kiadványa, mely  megvásárolható a templomi iratterjesztésben és a lelkészi hivatalban.

Dr. Csepregi Béla evangélikus lelkész, evangelizátor életéről  könyv jelent meg, mely 1.500,- Ft-ért a lelkészi hivatalban, vagy Zsarnai Krisztián lelkésznél vásárolható meg.

A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány kiadásában, dr. Szabó Sarolta szerkesztésében megjelent  „A reformáció öröksége a tirpákok körében” című könyv, mely 600,- Ft-ért a lelkészi hivatalban és a körzeti lelkészeknél vásárolható meg.

Csak Krisztus légyen Mesterünk” címmel könyv jelent meg a reformáció 500. évfordulója alkalmából, melyben Luther Márton írásaiból olvashatunk 500 idézetet. A könyv ára  800,- Ft. A templomi  iratterjesztésben, vagy a lelkészi hivatalban vásárolható meg. Szeretettel ajánljuk minden evangélikus testvérnek, hogy  legyen ott  könyvespolcán ez a könyv.

A REFORMÁCIÓ 500. évfordulójára készített, Luther Márton életével foglalkozó társasjáték a lelkészi hivatalban megvásárolható.

Megjelent Fabiny Tamás: “A  kötényes Isten” című könyve, mely igehirdetéseket tartalmaz az irgalomról és a vigasztalásról. A kötet 2.900 Ft-ért a hivatalban vásárolható meg.

Luther Márton életével kapcsolatos szép és érdekes társasjáték 4.500 Ft-ért kapható.


A Joób Olivér Szeretetintézmény a SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS keretében legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik a szociálisan rászorultaknak. RÉSZLETEK…  


 

A Magyarországi Evangélikus Egyház a hazánkba érkező menekültek támogatására adománygyűjtési akciót hirdetett meg. Az alábbi számlaszámra várjuk a testvérek pénzbeli adományát.

OTP Bank, Magyarország
Magyarországi Evangélikus Egyház
MEE – MENEKÜLTÜGY – 11707024-20478070-00000000

 


Felhívjuk a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy az istentisztelettel egy időben a gyülekezeti teremben gyermek-bibliakört tartunk, ahol a gyermekek életkoruknak megfelelően, kötetlenebb formában foglalkoznak az igével, sok énekléssel, játékkal egybekötve. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel.

 

 


Továbbra is várjuk gyülekezetünk énekkarába a jó hangú, énekelni szerető testvéreket. A kóruspróbák minden vasárnap 1700 órakor kezdődnek, melyre szeretettel várunk minden régi és új kórustagot. A próbákat rövid áhítat előzi meg, amely egyben a szokásos, vasárnap esti áhítat.