Gyülekezeti alkalmak

 

2018. május 17-től 20-ig, csütörtöktől-vasárnapig Mandabokorban pünkösdi evangelizáció lesz, melyen Ittzés István evangélikus lelkész végzi az igehirdetés  szolgálatát. Az alkalmak hétköznapokon 1800 -, vasárnap 1000 órakor kezdődnek.

 

2018. május 20-án, Pünkösd ünnepén 800 és 1000 órakor tartunk istentiszteletet a Nagytemplomban

 

 

2018. május 20-án, Pünkösd ünnepén 1800 órától Pünkösdi orgonahangverseny lesz, melyen Méhes Balázs tiszakécskei orgonaművész J.S. Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Liszt, Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt orgonaműveket ad elő. BŐVEBBEN a műsorról…

Szeretettel várunk minden érdeklődőt erre a szép zenei alkalomra.

 

 

 

2018. május 21-én, Pünkösd 2. napján 800 és 1000 órakor lesz úrvacsorás istentisztelet a Nagytemplomban. A körzetekben megbeszélés szerint tartjuk az alkalmakat.

 

 

2018. május 21-én, Pünkösd 2. napján a Kertvárosi gyülekezet családi napot tart a Bolyai téren. Vendégük lesz a tokaji evangélikus gyülekezet csoportja Gerlai Pál evangélikus lelkész vezetésével. A nap 1015 órakor istentisztelettel kezdődik, majd csoportos foglalkozásokkal folytatódik.

 

 

 

2018. május 27-én, vasárnap lesz gyülekezetünkben a konfirmáció. Ebben az évben is várjuk azoknak a jubiláló testvérek jelentkezését, akik ezen az istentiszteleten szeretnék megerősíteni régen tett fogadalmukat. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet.
A konfirmáló gyermekeknek ajándékként énekeskönyv, templomunkat bemutató színes album, zenei CD-k, társasjáték vásárolható a lelkészi hivatalban.

2018. május 27-én, vasárnap az esti áhítat után tart próbát az énekkar a gyülekezeti teremben.

 

TÁJÉKOZTATÓ a nyári  gyermek-, és ifjúsági táborokról, és családi alkalmakról…

 

Gyülekezetünk alkalmaira szeretettel hívjuk a testvéreket és szeretteiket. 

 

Egyéb hirdetések

Kérjük a testvéreket, hogy akinek beteg hozzátartozója, vagy ismerőse van, jelezze ezt a lelkészi hivatalban, mert akár otthon, akár a kórházban szívesen meglátogatják lelkészeink.

Megérkezett a Csendes percek május-júniusi száma, melyet a lelkészi hivatalban lehet megvásárolni.


Adóügyek…

Az Evangélikus Egyház Alapítványai számára korábbi években adott felajánlásokról
itt tájékozódhatunk…

 

Újdonságok:

Dr. Csepregi Béla evangélikus lelkész, evangelizátor életéről  könyv jelent meg, mely 1.500,- Ft-ért a lelkészi hivatalban, vagy Zsarnai Krisztián lelkésznél vásárolható meg.

A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány kiadásában, dr. Szabó Sarolta szerkesztésében megjelent  „A reformáció öröksége a tirpákok körében” című könyv, mely 600,- Ft-ért a lelkészi hivatalban és a körzeti lelkészeknél vásárolható meg.

Csak Krisztus légyen Mesterünk” címmel könyv jelent meg a reformáció 500. évfordulója alkalmából, melyben Luther Márton írásaiból olvashatunk 500 idézetet. A könyv ára  800,- Ft. A templomi  iratterjesztésben, vagy a lelkészi hivatalban vásárolható meg. Szeretettel ajánljuk minden evangélikus testvérnek, hogy  legyen ott  könyvespolcán ez a könyv.

A REFORMÁCIÓ 500. évfordulójára készített, Luther Márton életével foglalkozó társasjáték a lelkészi hivatalban megvásárolható.

Megjelent Fabiny Tamás: “A  kötényes Isten” című könyve, mely igehirdetéseket tartalmaz az irgalomról és a vigasztalásról. A kötet 2.900 Ft-ért a hivatalban vásárolható meg.

Luther Márton életével kapcsolatos szép és érdekes társasjáték 4.500 Ft-ért kapható.


JAVASLATOK DOBOZA 
Egyházközségünk elnöksége és lelkészei szeretnének mindent megtenni gyülekezetünk épüléséért, és azért, hogy a gyülekezet tagjainak kérdéseire és kétségeire választ adjanak, és segítsenek abban, hogy bonyolult világunkban ki-ki megtalálhassa, és mindennapjaiban követhesse az Istenünk által kijelölt utat.
Kérjük, tegyék fel kérdéseiket, és adják tudtunkra gyülekezetünk épülésére szolgáló javaslataikat. Ebből a célból a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben  “JAVASLATOK” dobozokat tettünk ki, ahová névvel, vagy név nélkül várunk javaslatokat és olyan témákat, amikről szívesen hallanának.


A Joób Olivér Szeretetintézmény a SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS keretében legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik a szociálisan rászorultaknak. RÉSZLETEK…  


 

A Magyarországi Evangélikus Egyház a hazánkba érkező menekültek támogatására adománygyűjtési akciót hirdetett meg. Az alábbi számlaszámra várjuk a testvérek pénzbeli adományát.

OTP Bank, Magyarország
Magyarországi Evangélikus Egyház
MEE – MENEKÜLTÜGY – 11707024-20478070-00000000

 


Felhívjuk a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy az istentisztelettel egy időben a gyülekezeti teremben gyermek-bibliakört tartunk, ahol a gyermekek életkoruknak megfelelően, kötetlenebb formában foglalkoznak az igével, sok énekléssel, játékkal egybekötve. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel.

 

 


Továbbra is várjuk gyülekezetünk énekkarába a jó hangú, énekelni szerető testvéreket. A kóruspróbák minden vasárnap 1800 órakor kezdődnek, melyre szeretettel várunk minden régi és új kórustagot. A próbákat rövid áhítat előzi meg, amely egyben a szokásos, vasárnap esti áhítat.