Gyülekezeti alkalmak
Online igehirdetések

2021. április 11-én, HÚSVÉT UTÁNI 1. VASÁRNAP 10:00 órától online istentiszteletet közvetítünk a Nagytemplomból.

Az online közvetítések az istentisztelet kezdete előtti
5-10. perctől érhetők el minden alkalommal.

Az eddig közvetített online igehirdetéseket az Archívum 2020 menüpont alatt lehet újra megnézni.

Szeretettel ajánljuk honlapunkon a Hangtár 2020 menüpont alatt található igehirdetéseket is.

Gyermek Bibliaóra

Felhívjuk a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy az istentisztelettel egy időben a gyülekezeti teremben Gyermek Bibliaórát tartunk,
ahol a gyermekek életkoruknak megfelelően, kötetlenebb formában foglalkoznak az Igével, sok énekléssel, játékkal egybekötve.

Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel!

Online gyermektanítás

A járványhelyzet miatt a személyes találkozást mellőznünk kell, így a Gyermek Bibliaórák helyett
Online gyermektanítást nézhetnek meg minden vasárnap 11:30-tól a fenti linkre kattintva.

Az eddig elhangzott online gyermektanítások visszanézhetőek YouTube csatornánkon.


A vasárnapi 10 órai istentiszteletet változatlanul online közvetítjük.

A bejelentett keresztelőket, esküvőket lehetőleg családi körben, korlátozott létszámmal megtartjuk.
Az időpontokat az illetékes lelkésszel, kérjük előre egyeztetni.

A Lelkészi hivatalban ügyeletet tartunk, tehát 900-től 1300 óráig minden ügyintézés zavartalanul folyik,
így az egyházfenntartói járulék, pénzadomány is befizethető.Egyéb hirdetések

Az ÉLIM fennállásának 100. évfordulója alkalmából könyv jelent meg az otthon történetéről, mely a hivatalban 1.500,- Ft-ért vásárolható meg. Az iratterjesztésben egyéb érdekes és értékes könyvek között is válogathatnak az érdeklődők.

Dr. Bálintné Kis Beáta: Tóvá lesz a délibáb című könyve – ismét ki lett adva – és 800,- Ft-ért megvásárolható a lelkészi hivatalban. A könyv olvasmányosan, érdekesen mutatja be a Zimbabwéban misszióban töltött hat évet.

Kérjük a testvéreket, hogy akinek kórházban levő, vagy csak egyszerűen lelki beszélgetésre vágyó hozzátartozója, vagy ismerőse van jelezze a lelkészi hivatalban, hogy lelkészeink meg tudják látogatni.Konfirmáció

Testvéreink figyelmébe ajánljuk, hogy várjuk a 12 évet betöltött gyermekek konfirmációra jelentkezését. Ha megkésve is, de elkezdtük ebben az iskola évben is a konfirmációi oktatást. A lelkészi hivatalban, vagy a hitoktatók által legyenek szívesek minél hamarabb jelentkezni, megadva a pontos elérhetőségüket, hogy beoszthassuk a csoportokat a járvánnyal szembeni védekezés feltételei mellett.

A tavaly tavasszal leállásra kényszerült konfirmandusok konfirmációját még ebben az évben megtartjuk, természetesen korlátozott létszámú résztvevővel.Újdonságok:


Ittzés Isván
nyugalmazott evangélikus lelkész két igehirdetéseket tartalmazó könyve jelent meg Ábrahám életéről valamint Ruth és Jónás könyvéről. A könyvek lelkészi hivatalban vásárolhatók meg.

2018. október 20-án, szombaton a Nagytemplom felszentelésének 232. évfordulóján Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Megyei Levéltár igazgatónője ismertette elsőként a Susztek Sámuel nyíregyházi evangélikus tanító 1830 és 1849 között írt feljegyzéseit tartalmazó kiadványt, majd a nyíregyházi evangélikus gyülekezet történetéről szóló (1753-1855 közötti időszakot érintő) Történetkönyvet. A két kiadvány a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség közös kiadványa, mely  megvásárolható a templomi iratterjesztésben és a lelkészi hivatalban.

Dr. Csepregi Béla evangélikus lelkész, evangelizátor életéről  könyv jelent meg, mely 1.500,- Ft-ért a lelkészi hivatalban, vagy Zsarnai Krisztián lelkésznél vásárolható meg.

A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány kiadásában, dr. Szabó Sarolta szerkesztésében megjelent  „A reformáció öröksége a tirpákok körében” című könyv, mely 600,- Ft-ért a lelkészi hivatalban és a körzeti lelkészeknél vásárolható meg.

Csak Krisztus légyen Mesterünk” címmel könyv jelent meg a reformáció 500. évfordulója alkalmából, melyben Luther Márton írásaiból olvashatunk 500 idézetet. A könyv ára  800,- Ft. A templomi  iratterjesztésben, vagy a lelkészi hivatalban vásárolható meg. Szeretettel ajánljuk minden evangélikus testvérnek, hogy  legyen ott  könyvespolcán ez a könyv.

A REFORMÁCIÓ 500. évfordulójára készített, Luther Márton életével foglalkozó társasjáték a lelkészi hivatalban megvásárolható.

Megjelent Fabiny Tamás: “A  kötényes Isten” című könyve, mely igehirdetéseket tartalmaz az irgalomról és a vigasztalásról. A kötet 2.900 Ft-ért a hivatalban vásárolható meg.

Luther Márton életével kapcsolatos szép és érdekes társasjáték 4.500 Ft-ért kapható.


A Joób Olivér Szeretetintézmény a SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS keretében legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik a szociálisan rászorultaknak. RÉSZLETEK…


A Magyarországi Evangélikus Egyház a hazánkba érkező menekültek támogatására adománygyűjtési akciót hirdetett meg. Az alábbi számlaszámra várjuk a testvérek pénzbeli adományát.

OTP Bank, Magyarország
Magyarországi Evangélikus Egyház
MEE – MENEKÜLTÜGY – 11707024-20478070-00000000