Isten iránti hálával emlékezünk templomunk alapkőletétére,
melyet 235 éve hittel tettek le hatalmas áldozatot vállaló templomépítő őseink.

 

Gyülekezeti alkalmak

 

2019. március 24-én,  vasárnap az énekkar 1700 órától tart próbát az Eötvös u. 2 szám alatt.

 

2019. március 31-én, vasárnap Takács Hajnalka székesfehérvári II. éves teológus hallgató végzi az igehirdetés szolgálatát a nagytemplomi 800 és 1000 órai istentiszteleten. Fogadjuk őt imádságos szeretettel.

 

2019. április 4-én, csütörtökön presbiteri gyűlést tartunk 1800 órakor a Széna téri Kistemplomban.

 

Gyülekezetünk alkalmaira szeretettel hívjuk a testvéreket és szeretteiket. 

 

Egyéb hirdetések

 

 

ÓRAIGAZÍTÁS!

2019. március 31-én, vasárnap hajnalban 200 órakor 300 órára kell előreállítani az órákat, ezzel áttérünk a nyári időszámításra.  A szerda és vasárnap esti gyülekezeti alkalmak 1800 órakor kezdődnek.

 

 

Ittzés Isván nyugalmazott evangélikus lelkész két ígehirdetéseket tartalmazó könyve jelent meg Ábrahám életéről valamint Ruth és Jónás könyvéről. A könyvek lelkészi hivatalban vásárolhatók meg.

 

Megérkezett a Csendes percek március-áprilisi száma, melyet az Eötvös u. 2 szám alatti lelkészi hivatalban lehet megvásárolni.


FONTOS INFORMÁCIÓ!

Egyházközségünk Lelkészi hivatala és Levéltára az Eötvös u. 2. szám alatti épületben működik,
a Luther tér 14. szám alatti épület felújítása, átalakítása miatt.
A hivatal új telefonszáma: 06 20 368-9935

 

Konfirmáció…
Kedves Szülők, Keresztszülők! Gyermekük keresztelésekor fogadalmat tettek, hogy az Evangélikus Egyház segítségével keresztény nevelésben fogják őt részesíteni. Ezért felhívjuk figyelmüket, hogy októberben elkezdődött a konfirmációi oktatás, amelyre még szeretettel várjuk a csatlakozókat. A konfirmációi oktatásokról  BŐVEBBEN…

 

Kérjük a testvéreket, hogy akinek beteg hozzátartozója, vagy ismerőse van, jelezze ezt a lelkészi hivatalban, mert akár otthon, akár a kórházban szívesen meglátogatják lelkészeink.


Adóügyek…

Tudnivalók az adóegyszázalék felajánlásról

Az Evangélikus Egyház Alapítványai számára korábbi években adott felajánlásokról
itt tájékozódhatunk…

 

Újdonságok:

2018. október 20-án, szombaton a Nagytemplom felszentelésének 232. évfordulóján Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Megyei Levéltár igazgatónője ismertette elsőként a Susztek Sámuel nyíregyházi evangélikus tanító 1830 és 1849 között írt feljegyzéseit tartalmazó kiadványt, majd a nyíregyházi evangélikus gyülekezet történetéről szóló (1753-1855 közötti időszakot érintő) Történetkönyvet. A két kiadvány a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség közös kiadványa, mely  megvásárolható a templomi iratterjesztésben és a lelkészi hivatalban.

Dr. Csepregi Béla evangélikus lelkész, evangelizátor életéről  könyv jelent meg, mely 1.500,- Ft-ért a lelkészi hivatalban, vagy Zsarnai Krisztián lelkésznél vásárolható meg.

A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány kiadásában, dr. Szabó Sarolta szerkesztésében megjelent  „A reformáció öröksége a tirpákok körében” című könyv, mely 600,- Ft-ért a lelkészi hivatalban és a körzeti lelkészeknél vásárolható meg.

Csak Krisztus légyen Mesterünk” címmel könyv jelent meg a reformáció 500. évfordulója alkalmából, melyben Luther Márton írásaiból olvashatunk 500 idézetet. A könyv ára  800,- Ft. A templomi  iratterjesztésben, vagy a lelkészi hivatalban vásárolható meg. Szeretettel ajánljuk minden evangélikus testvérnek, hogy  legyen ott  könyvespolcán ez a könyv.

A REFORMÁCIÓ 500. évfordulójára készített, Luther Márton életével foglalkozó társasjáték a lelkészi hivatalban megvásárolható.

Megjelent Fabiny Tamás: “A  kötényes Isten” című könyve, mely igehirdetéseket tartalmaz az irgalomról és a vigasztalásról. A kötet 2.900 Ft-ért a hivatalban vásárolható meg.

Luther Márton életével kapcsolatos szép és érdekes társasjáték 4.500 Ft-ért kapható.


JAVASLATOK DOBOZA 
Egyházközségünk elnöksége és lelkészei szeretnének mindent megtenni gyülekezetünk épüléséért, és azért, hogy a gyülekezet tagjainak kérdéseire és kétségeire választ adjanak, és segítsenek abban, hogy bonyolult világunkban ki-ki megtalálhassa, és mindennapjaiban követhesse az Istenünk által kijelölt utat.
Kérjük, tegyék fel kérdéseiket, és adják tudtunkra gyülekezetünk épülésére szolgáló javaslataikat. Ebből a célból a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben  “JAVASLATOK” dobozokat tettünk ki, ahová névvel, vagy név nélkül várunk javaslatokat és olyan témákat, amikről szívesen hallanának.


A Joób Olivér Szeretetintézmény a SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS keretében legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik a szociálisan rászorultaknak. RÉSZLETEK…  


 

A Magyarországi Evangélikus Egyház a hazánkba érkező menekültek támogatására adománygyűjtési akciót hirdetett meg. Az alábbi számlaszámra várjuk a testvérek pénzbeli adományát.

OTP Bank, Magyarország
Magyarországi Evangélikus Egyház
MEE – MENEKÜLTÜGY – 11707024-20478070-00000000

 


Felhívjuk a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy az istentisztelettel egy időben a gyülekezeti teremben gyermek-bibliakört tartunk, ahol a gyermekek életkoruknak megfelelően, kötetlenebb formában foglalkoznak az igével, sok énekléssel, játékkal egybekötve. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel.

 

 


Továbbra is várjuk gyülekezetünk énekkarába a jó hangú, énekelni szerető testvéreket. A kóruspróbák minden vasárnap 1700 órakor kezdődnek, melyre szeretettel várunk minden régi és új kórustagot. A próbákat rövid áhítat előzi meg, amely egyben a szokásos, vasárnap esti áhítat.