Gyülekezeti alkalmak

 

2018. december 15-én, szombaton 1530 órától a Vajdabokri Művelődési Házban (Nyíregyháza, Csendes utca 12.) “A Karácsony Kánaánban” című film megtekintésére nyílik lehetőség, a film az emberi konfliktusok meghökkentő kezelését mutatja be. Mindenkit szeretettel várunk!

 

2018. december 16-án, vasárnap a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola dísztermében 1500 órától Karácsonyi ünnepség lesz, melyen a gyermek bibliakör, az általános iskola alsó tagozatosai, az Evangélikus Óvoda kicsinyei, a kisifi (NYIFI) és az ifjúság szolgálnak. Az ünnepség utáni szeretetvendégségre süteményt és gyümölcsöt szeretettel fogadunk. A vasárnap esti áhítat az alkalomhoz kapcsolódóan lesz megtartva.

 

2018. december 16-án, vasárnap az énekkari próba 1700 órakor lesz a gyülekezeti teremben.

 

 

2018. december 16-án, vasárnap Mandabokorban 1700 órától Családi karácsonyi ünnepség lesz, melyen gyermekek és fiatalok szolgálnak bábozással, versekkel, énekkel, színdarabokkal.

 

 

 

 

További ünnepi alkalmak Mandabokorban

 

 


2018. december 19-tól 21-ig
szerdától-péntekig 1700 órai kezdettel Adventi sorozatot tartunk Borbányán. Igét hirdet Malik Péter nyírteleki lelkész.

 

Gyermekek karácsonyi ünnepsége lesz:

2018. december 22-én, szombaton 1600 órától Vargabokorban,
2018. december 23-án, vasárnap 900 órakor Rozsréten,
2018. december 23-án, vasárnap 930 órakor Borbányán.

Karácsonyi istentiszteleti rend a Nagytemplomban:

2018. december 24-én, SZENTESTE 1700 órakor kezdődik a karácsonyesti istentisztelet;
2018. december 25-án és 26-án, Karácsony ünnepén és Karácsony 2. napján 800 és 1000 órakor lesz istentisztelet úrvacsorával;

2018. december 25-én, kedden, Karácsony 1. napján 1700 órától Ünnepi zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban.

 

Gyülekezetünk alkalmaira szeretettel hívjuk a testvéreket és szeretteiket. 

 

Egyéb hirdetések

FONTOS INFORMÁCIÓ!

Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy 2018. december 17-től Egyházközségünk Lelkészi Hivatala és Levéltára az Eötvös u. 2. szám alatti (volt parókia) épületben fog működni, előreláthatólag több hónapon keresztül, a Luther tér 14. szám alatti épület kezdődő felújítása, átalakítása miatt.

 

A 2018/2019-es tanév tavaszi félévétől az Evangélikus Hittudományi Egyetem másoddiplomás lelkészképzést indít mindazok számára, akik elhívást éreznek a lelkészi szolgálat iránt és rendelkeznek főiskolai vagy egyetemi diplomával. A lelkészképzés iránt érdeklődők és információs szórólapon, a lelkészi hivatalban, illetve az egyetem honlapján tájékozódhatnak a képzésről. Jelentkezési határidő 2018. december 15.

 

 

Megérkezett a Csendes percek január-februári száma, melyet az Eötvös u 2. szám alá átköltözött lelkészi hivatalban lehet megvásárolni.

 

Konfirmáció…
Kedves szülők, Keresztszülők! Gyermekük keresztelésekor fogadalmat tettek, hogy az Evangélikus Egyház segítségével keresztény nevelésben fogják őt részesíteni. Ezért felhívjuk figyelmüket, hogy októberben elkezdődött a konfirmációi oktatás, amelyre még szeretettel várjuk a csatlakozókat. A konfirmációi oktatásokról  BŐVEBBEN…

 

Kérjük a testvéreket, hogy akinek beteg hozzátartozója, vagy ismerőse van, jelezze ezt a lelkészi hivatalban, mert akár otthon, akár a kórházban szívesen meglátogatják lelkészeink.


Adóügyek…

Az Evangélikus Egyház Alapítványai számára korábbi években adott felajánlásokról
itt tájékozódhatunk…

 
 

Újdonságok:

2018. október 20-án, szombaton a Nagytemplom felszentelésének 232. évfordulóján Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Megyei Levéltár igazgatónője ismertette elsőként a Susztek Sámuel nyíregyházi evangélikus tanító 1830 és 1849 között írt feljegyzéseit tartalmazó kiadványt, majd a nyíregyházi evangélikus gyülekezet történetéről szóló (1753-1855 közötti időszakot érintő) Történetkönyvet. A két kiadvány a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség közös kiadványa, mely  megvásárolható a templomi iratterjesztésben és a lelkészi hivatalban.

Dr. Csepregi Béla evangélikus lelkész, evangelizátor életéről  könyv jelent meg, mely 1.500,- Ft-ért a lelkészi hivatalban, vagy Zsarnai Krisztián lelkésznél vásárolható meg.

A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány kiadásában, dr. Szabó Sarolta szerkesztésében megjelent  „A reformáció öröksége a tirpákok körében” című könyv, mely 600,- Ft-ért a lelkészi hivatalban és a körzeti lelkészeknél vásárolható meg.

Csak Krisztus légyen Mesterünk” címmel könyv jelent meg a reformáció 500. évfordulója alkalmából, melyben Luther Márton írásaiból olvashatunk 500 idézetet. A könyv ára  800,- Ft. A templomi  iratterjesztésben, vagy a lelkészi hivatalban vásárolható meg. Szeretettel ajánljuk minden evangélikus testvérnek, hogy  legyen ott  könyvespolcán ez a könyv.

A REFORMÁCIÓ 500. évfordulójára készített, Luther Márton életével foglalkozó társasjáték a lelkészi hivatalban megvásárolható.

Megjelent Fabiny Tamás: “A  kötényes Isten” című könyve, mely igehirdetéseket tartalmaz az irgalomról és a vigasztalásról. A kötet 2.900 Ft-ért a hivatalban vásárolható meg.

Luther Márton életével kapcsolatos szép és érdekes társasjáték 4.500 Ft-ért kapható.


JAVASLATOK DOBOZA 
Egyházközségünk elnöksége és lelkészei szeretnének mindent megtenni gyülekezetünk épüléséért, és azért, hogy a gyülekezet tagjainak kérdéseire és kétségeire választ adjanak, és segítsenek abban, hogy bonyolult világunkban ki-ki megtalálhassa, és mindennapjaiban követhesse az Istenünk által kijelölt utat.
Kérjük, tegyék fel kérdéseiket, és adják tudtunkra gyülekezetünk épülésére szolgáló javaslataikat. Ebből a célból a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben  “JAVASLATOK” dobozokat tettünk ki, ahová névvel, vagy név nélkül várunk javaslatokat és olyan témákat, amikről szívesen hallanának.


A Joób Olivér Szeretetintézmény a SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS keretében legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik a szociálisan rászorultaknak. RÉSZLETEK…  


 

A Magyarországi Evangélikus Egyház a hazánkba érkező menekültek támogatására adománygyűjtési akciót hirdetett meg. Az alábbi számlaszámra várjuk a testvérek pénzbeli adományát.

OTP Bank, Magyarország
Magyarországi Evangélikus Egyház
MEE – MENEKÜLTÜGY – 11707024-20478070-00000000

 


Felhívjuk a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy az istentisztelettel egy időben a gyülekezeti teremben gyermek-bibliakört tartunk, ahol a gyermekek életkoruknak megfelelően, kötetlenebb formában foglalkoznak az igével, sok énekléssel, játékkal egybekötve. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel.

 

 


Továbbra is várjuk gyülekezetünk énekkarába a jó hangú, énekelni szerető testvéreket. A kóruspróbák minden vasárnap 1700 órakor kezdődnek, melyre szeretettel várunk minden régi és új kórustagot. A próbákat rövid áhítat előzi meg, amely egyben a szokásos, vasárnap esti áhítat.