Gyülekezeti alkalmak

 

2020. január 26-án, vasárnap 1630 órától lesz kóruspróba a nagytemplom karzatán, készülve az esti szolgálatra.

 

2020. január 19-től 26-ig, vasárnaptól vasárnapig tart az  Ökumenikus imahét. Bővebben a helyszínekről és az igehirdetőkről: központi  és  kertvárosi

Ebben az esztendőben mi vagyunk a házigazdái az imahétnek.
A ma esti záró istentisztelet után a héten szolgáló lelkészeket, énekkari tagokat megvendégeljük. Ehhez a szeretetvendégséghez szívesen fogadunk édes sütemény hozzájárulást.

 

2020. január 29-én, szerdán 1700 órától presbiteri gyűlést tartunk  a gyülekezeti teremben.

 

Egyéb hirdetések

 

2020. január 12-től a vasárnap reggeli istentiszteleteket  a gyülekezeti teremben tartjuk.

 

Megérkeztek a 2020. évi Útmutatók és Evangélikus Naptár, valamint a Csendes percek január-februári száma és a Fénysugarak 2020. első félévi füzete. Ezeket a kiadványokat a hivatalban lehet megvásárolni.

 

Tiniklub indult az Eötvös utcai gyülekezeti teremben csütörtökönként 1630 órai kezdettel.
Továbbra is folynak a péntek délutáni ifjúsági alkalmak a gyülekezeti teremben, illetve Mandabokorban. Szeretettel hívjuk az Isten igéje körül formálódó közösségekbe a fiatalokat.

 

Kérjük a testvéreket, hogy akinek kórházban levő, vagy csak egyszerűen lelki beszélgetésre vágyó hozzátartozója, vagy ismerőse van jelezze a lelkészi hivatalban, hogy lelkészeink meg tudják látogatni.

 

Konfirmáció

Októberben ismét elkezdődött a konfirmációi oktatás, de még lehet csatlakozni a csoportokhoz. A szülők és a keresztszülők a kereszteléskor ígéretet tettek, hogy gondoskodnak a gyermekek keresztyén hitre neveléséről. A konfirmáció az a lehetőség, ahol valóra válthatják ezt a fogadalmukat. Ezért várjuk a 12 éves gyermekek jelentkezését a konfirmációi oktatásra. Az órák helyéről, idejéről BŐVEBBEN…

 

Egyházközségünkön belül működik a Luther Rózsa Nyugdíjas Egyesület. Várjuk azokat a testvéreket, akik szeretnének egyesületünk tagjai lenni, programjainkon részt venni. Alkalmainkat minden hónap utolsó keddjén 1400 órától tartjuk az Eötvös utca 2. szám alatt.Újdonságok:


Ittzés Isván
nyugalmazott evangélikus lelkész két igehirdetéseket tartalmazó könyve jelent meg Ábrahám életéről valamint Ruth és Jónás könyvéről. A könyvek lelkészi hivatalban vásárolhatók meg.

2018. október 20-án, szombaton a Nagytemplom felszentelésének 232. évfordulóján Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Megyei Levéltár igazgatónője ismertette elsőként a Susztek Sámuel nyíregyházi evangélikus tanító 1830 és 1849 között írt feljegyzéseit tartalmazó kiadványt, majd a nyíregyházi evangélikus gyülekezet történetéről szóló (1753-1855 közötti időszakot érintő) Történetkönyvet. A két kiadvány a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség közös kiadványa, mely  megvásárolható a templomi iratterjesztésben és a lelkészi hivatalban.

Dr. Csepregi Béla evangélikus lelkész, evangelizátor életéről  könyv jelent meg, mely 1.500,- Ft-ért a lelkészi hivatalban, vagy Zsarnai Krisztián lelkésznél vásárolható meg.

A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány kiadásában, dr. Szabó Sarolta szerkesztésében megjelent  „A reformáció öröksége a tirpákok körében” című könyv, mely 600,- Ft-ért a lelkészi hivatalban és a körzeti lelkészeknél vásárolható meg.

Csak Krisztus légyen Mesterünk” címmel könyv jelent meg a reformáció 500. évfordulója alkalmából, melyben Luther Márton írásaiból olvashatunk 500 idézetet. A könyv ára  800,- Ft. A templomi  iratterjesztésben, vagy a lelkészi hivatalban vásárolható meg. Szeretettel ajánljuk minden evangélikus testvérnek, hogy  legyen ott  könyvespolcán ez a könyv.

A REFORMÁCIÓ 500. évfordulójára készített, Luther Márton életével foglalkozó társasjáték a lelkészi hivatalban megvásárolható.

Megjelent Fabiny Tamás: “A  kötényes Isten” című könyve, mely igehirdetéseket tartalmaz az irgalomról és a vigasztalásról. A kötet 2.900 Ft-ért a hivatalban vásárolható meg.

Luther Márton életével kapcsolatos szép és érdekes társasjáték 4.500 Ft-ért kapható.


A Joób Olivér Szeretetintézmény a SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS keretében legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik a szociálisan rászorultaknak. RÉSZLETEK…


A Magyarországi Evangélikus Egyház a hazánkba érkező menekültek támogatására adománygyűjtési akciót hirdetett meg. Az alábbi számlaszámra várjuk a testvérek pénzbeli adományát.

OTP Bank, Magyarország
Magyarországi Evangélikus Egyház
MEE – MENEKÜLTÜGY – 11707024-20478070-00000000

 

 


Felhívjuk a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy az istentisztelettel egy időben a gyülekezeti teremben gyermek-bibliakört tartunk, ahol a gyermekek életkoruknak megfelelően, kötetlenebb formában foglalkoznak az igével, sok énekléssel, játékkal egybekötve. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel.


Továbbra is várjuk gyülekezetünk énekkarába a jó hangú, énekelni szerető testvéreket. A kóruspróbák minden vasárnap 1700 órakor kezdődnek, melyre szeretettel várunk minden régi és új kórustagot. A próbákat rövid áhítat előzi meg, amely egyben a szokásos, vasárnap esti áhítat.