Gyülekezeti alkalmak
Online igehirdetések

2021. december 5-én, Ádvent 2. vasárnapján a 10:00 órától kezdődő istentiszteletet online módon visszanézhető a Nagytemplomból (vasárnap 15:00 órától) és Mandabokorból (vasárnap 17:00 órától)

Az eddig közvetített online igehirdetéseket az Igehirdetések menüpont alatt lehet visszahallgatni, újra megnézni.

Szeretettel ajánljuk honlapunkon a Hangtár 2020 menüpont alatt található igehirdetéseket is.

Gyerek Bibliaóra

Felhívjuk a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy az istentisztelettel egy időben a Gyülekezeti teremben Gyerek Bibliaórát tartunk,
ahol a gyermekek életkoruknak megfelelően, kötetlenebb formában foglalkoznak az Igével, sok énekléssel, játékkal egybekötve.

Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel!

Online gyerektanítás

Jelenleg az online gyerektanítások szünetelnek.

Az eddig elhangzott online gyerektanítások visszanézhetőek YouTube csatornánkon.

Akik még nem szeretnének élni a jelenléti Gyerek Bibliaórával, azok
Online gyerektanítást nézhetnek meg minden vasárnap 11:30-tól a fenti linkre kattintva.

Az eddig elhangzott online gyerektanítások visszanézhetőek YouTube csatornánkon.


A vasárnapi 10 órai istentiszteletet változatlanul online is közvetítjük.

A bejelentett keresztelőket, esküvőket lehetőleg családi körben, korlátozott létszámmal megtartjuk.
Az időpontokat az illetékes lelkésszel, kérjük előre egyeztetni.

A Lelkészi hivatal hétfőtől péntekig 900-től 1700 óráig tart nyitva, minden ügyintézés zavartalanul folyik,
így az egyházfenntartói járulék, pénzadomány is befizethető.


 
Egyéb hirdetések

Az ÉLIM fennállásának 100. évfordulója alkalmából könyv jelent meg az otthon történetéről, mely a hivatalban 1.500,- Ft-ért vásárolható meg. Az iratterjesztésben egyéb érdekes és értékes könyvek között is válogathatnak az érdeklődők.

Dr. Bálintné Kis Beáta: Tóvá lesz a délibáb című könyve – ismét ki lett adva – és 800,- Ft-ért megvásárolható a lelkészi hivatalban. A könyv olvasmányosan, érdekesen mutatja be a Zimbabwéban misszióban töltött hat évet.

Kérjük a testvéreket, hogy akinek kórházban levő, vagy csak egyszerűen lelki beszélgetésre vágyó hozzátartozója, vagy ismerőse van jelezze a lelkészi hivatalban, hogy lelkészeink meg tudják látogatni.


 

Újdonságok:


Ittzés Isván
nyugalmazott evangélikus lelkész két igehirdetéseket tartalmazó könyve jelent meg Ábrahám életéről valamint Ruth és Jónás könyvéről. A könyvek lelkészi hivatalban vásárolhatók meg.

2018. október 20-án, szombaton a Nagytemplom felszentelésének 232. évfordulóján Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Megyei Levéltár igazgatónője ismertette elsőként a Susztek Sámuel nyíregyházi evangélikus tanító 1830 és 1849 között írt feljegyzéseit tartalmazó kiadványt, majd a nyíregyházi evangélikus gyülekezet történetéről szóló (1753-1855 közötti időszakot érintő) Történetkönyvet. A két kiadvány a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség közös kiadványa, mely  megvásárolható a templomi iratterjesztésben és a lelkészi hivatalban.

Dr. Csepregi Béla evangélikus lelkész, evangelizátor életéről  könyv jelent meg, mely 1.500,- Ft-ért a lelkészi hivatalban, vagy Zsarnai Krisztián lelkésznél vásárolható meg.

A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány kiadásában, dr. Szabó Sarolta szerkesztésében megjelent  „A reformáció öröksége a tirpákok körében” című könyv, mely 600,- Ft-ért a lelkészi hivatalban és a körzeti lelkészeknél vásárolható meg.

Csak Krisztus légyen Mesterünk” címmel könyv jelent meg a reformáció 500. évfordulója alkalmából, melyben Luther Márton írásaiból olvashatunk 500 idézetet. A könyv ára  800,- Ft. A templomi  iratterjesztésben, vagy a lelkészi hivatalban vásárolható meg. Szeretettel ajánljuk minden evangélikus testvérnek, hogy  legyen ott  könyvespolcán ez a könyv.

A REFORMÁCIÓ 500. évfordulójára készített, Luther Márton életével foglalkozó társasjáték a lelkészi hivatalban megvásárolható.

Megjelent Fabiny Tamás: “A  kötényes Isten” című könyve, mely igehirdetéseket tartalmaz az irgalomról és a vigasztalásról. A kötet 2.900 Ft-ért a hivatalban vásárolható meg.

Luther Márton életével kapcsolatos szép és érdekes társasjáték 4.500 Ft-ért kapható.


A Joób Olivér Szeretetintézmény a SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS keretében legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik a szociálisan rászorultaknak. RÉSZLETEK…


A Magyarországi Evangélikus Egyház a hazánkba érkező menekültek támogatására adománygyűjtési akciót hirdetett meg. Az alábbi számlaszámra várjuk a testvérek pénzbeli adományát.

OTP Bank, Magyarország
Magyarországi Evangélikus Egyház
MEE – MENEKÜLTÜGY – 11707024-20478070-00000000