Gyülekezeti alkalmak

 

2017. augusztus 13-tól 17-ig, hétfőtől-péntekig délelőttönként 1000 órától 1200 óráig 5 napos gyermek-klubot tartunk 5-15 éves gyermekek számára Borbányán az evangélikus templom kertjében, délutánonként 1600 órától 1800 óráig a vargabokori evangélikus imaháznál.

 

 

 

 

 

2018. augusztus 18-án, szombaton Orgonazenés áhítat lesz a Nagytemplomban 1800 órai kezdettel. Vendégünk Finta Gergely orgonaművész, a Budapest Deák téri evangélikus templom orgonistája.

 

 

 

 

Hirdetjük, hogy augusztus hónapban a szerdai és vasárnapi esti áhítatokat nem tartjuk meg.

 

TÁJÉKOZTATÓ a nyári  gyermek-, és ifjúsági táborokról, és családi alkalmakról…

 

Gyülekezetünk alkalmaira szeretettel hívjuk a testvéreket és szeretteiket. 

 

Egyéb hirdetések

A Budapesti Széchenyi Könyvtár az 1992-től napjainkig megjelent Hírmondókból kérne 1-1 példányt. A testvérek segítségét kérjük, hogy aki az indulástól kezdve gyűjtötte a Hírmondót, legyen szíves behozni a lelkészi hivatalba. Fel is lehet ajánlani erre a célra, de másolni is tudunk belőlük. Előre is köszönjük a segítséget.

Megérkezett a Csendes percek július-augusztusi füzete, melyet a lelkészi hivatalban lehet megvenni.

2018. június 17-től, vasárnaptól, a nyári hónapokban a 1000 órai istentisztelettel párhuzamosan nem tartunk gyermekbibliakört.

Testvéreink figyelmébe ajánljuk, hogy az egyházmegyei tisztségekbe való jelölés érdekében az egyházközség tagjai közvetlenül is felkereshetik ajánlatukkal az egyházmegyei jelölő bizottságot.

A konfirmációi istentiszteleten készült képek munkaidőben a lelkészi hivatalban adathordózón elvihetők. A jubilánsoknak hívattunk elő képet, amit a lelkészi hivatalban lehet megtekinteni és vásárolni.

Kérjük a testvéreket, hogy akinek beteg hozzátartozója, vagy ismerőse van, jelezze ezt a lelkészi hivatalban, mert akár otthon, akár a kórházban szívesen meglátogatják lelkészeink.


Adóügyek…

Az Evangélikus Egyház Alapítványai számára korábbi években adott felajánlásokról
itt tájékozódhatunk…

 
 

Újdonságok:

Dr. Csepregi Béla evangélikus lelkész, evangelizátor életéről  könyv jelent meg, mely 1.500,- Ft-ért a lelkészi hivatalban, vagy Zsarnai Krisztián lelkésznél vásárolható meg.

A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány kiadásában, dr. Szabó Sarolta szerkesztésében megjelent  „A reformáció öröksége a tirpákok körében” című könyv, mely 600,- Ft-ért a lelkészi hivatalban és a körzeti lelkészeknél vásárolható meg.

Csak Krisztus légyen Mesterünk” címmel könyv jelent meg a reformáció 500. évfordulója alkalmából, melyben Luther Márton írásaiból olvashatunk 500 idézetet. A könyv ára  800,- Ft. A templomi  iratterjesztésben, vagy a lelkészi hivatalban vásárolható meg. Szeretettel ajánljuk minden evangélikus testvérnek, hogy  legyen ott  könyvespolcán ez a könyv.

A REFORMÁCIÓ 500. évfordulójára készített, Luther Márton életével foglalkozó társasjáték a lelkészi hivatalban megvásárolható.

Megjelent Fabiny Tamás: “A  kötényes Isten” című könyve, mely igehirdetéseket tartalmaz az irgalomról és a vigasztalásról. A kötet 2.900 Ft-ért a hivatalban vásárolható meg.

Luther Márton életével kapcsolatos szép és érdekes társasjáték 4.500 Ft-ért kapható.


JAVASLATOK DOBOZA 
Egyházközségünk elnöksége és lelkészei szeretnének mindent megtenni gyülekezetünk épüléséért, és azért, hogy a gyülekezet tagjainak kérdéseire és kétségeire választ adjanak, és segítsenek abban, hogy bonyolult világunkban ki-ki megtalálhassa, és mindennapjaiban követhesse az Istenünk által kijelölt utat.
Kérjük, tegyék fel kérdéseiket, és adják tudtunkra gyülekezetünk épülésére szolgáló javaslataikat. Ebből a célból a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben  “JAVASLATOK” dobozokat tettünk ki, ahová névvel, vagy név nélkül várunk javaslatokat és olyan témákat, amikről szívesen hallanának.


A Joób Olivér Szeretetintézmény a SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS keretében legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik a szociálisan rászorultaknak. RÉSZLETEK…  


 

A Magyarországi Evangélikus Egyház a hazánkba érkező menekültek támogatására adománygyűjtési akciót hirdetett meg. Az alábbi számlaszámra várjuk a testvérek pénzbeli adományát.

OTP Bank, Magyarország
Magyarországi Evangélikus Egyház
MEE – MENEKÜLTÜGY – 11707024-20478070-00000000

 


Felhívjuk a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy az istentisztelettel egy időben a gyülekezeti teremben gyermek-bibliakört tartunk, ahol a gyermekek életkoruknak megfelelően, kötetlenebb formában foglalkoznak az igével, sok énekléssel, játékkal egybekötve. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel.

 

 


Továbbra is várjuk gyülekezetünk énekkarába a jó hangú, énekelni szerető testvéreket. A kóruspróbák minden vasárnap 1800 órakor kezdődnek, melyre szeretettel várunk minden régi és új kórustagot. A próbákat rövid áhítat előzi meg, amely egyben a szokásos, vasárnap esti áhítat.