Gyülekezeti alkalmak

2018. március 11-én, vasárnap gyülekezetünkben Sinkó-Szabó Lilla ötödéves teológus hallgató szuplikál. Borbányán, a 930 órakor kezdődő-, majd a Kistemplomban, a 1100 órakor kezdődő istentiszteleteken.

2018. március 11-én, vasárnap a 1700 órától kezdődő esti áhítat után tart próbát az énekkar a gyülekezeti teremben.

 

2018. március 11-től 14-ig, vasárnaptól-szerdáig Helyben vagy? címmel Böjti sorozat lesz Mandabokorban. Igehirdető Végh Tamás református lelkész. A vasárnapi alkalmak 1000 és 1700 órakor, a hétköznapiak 1800 órakor kezdődnek.

 

2018. március 18-án, vasárnap lesz az összgyülekezeti tisztújító közgyűlés , a 1000 órai istentisztelethez kapcsolódóan a Nagytemplomban. Ekkor választjuk meg a felügyelőt, másodfelügyelőt, jegyzőket, számvevőszék tagjait és elnökét valamint az egyházmegyei küldötteket és pótküldötteket. Kérjük a testvéreket, hogy minél többen vegyenek részt ezen a fontos eseményen.

2018. március 19-én, hétfőn 1800 órától – még a régi tisztségviselőkkel – Képviselőtestületi ülés lesz a gyülekezeti teremben.

 

 

 

2018. március 24-én, szombaton Nagyheti hangoló címmel Joób Emese (ének, koboz), Bolya Mátyás (citera, koboz) és Szitha Miklós (ütőhangszerek) közreműködésével 1700 órától rendkívüli ZENÉS ÁHÍTAT lesz a Nagytemplomban, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.

 

 

 

2018-ban negyedik alkalommal kerül megrendezésre Johann Sebastian Bach (1685.03.31.) születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivál. Koncertek lesznek aluljárókban, tereken, templomokban, hangversenytermekben. Öt nap, amikor Budapesten és sok más városban, mindenhol Bach muzsika szól! A fesztivál védnöke: Vásáry Tamás a Nemzet Művésze, Kosstuh-díjas, Prima Primissima díjas zongoraművész, karmester. Ehhez kapcsolódva lesz Nyíregyházán is 2018. március 25-én, vasárnap a Nagytemplomban 1800 órától ORGONAHANGVERSENY, melyen dr. Kovács László Attila és Kiss Zoltán orgonaművészek működnek közre. BŐVEBBEN, a műsorról…

 

Gyülekezetünk alkalmaira szeretettel hívjuk a testvéreket és szeretteiket. 


Általános tisztújítás

Elkészült a választói névjegyzék. A lelkészi hivatalban és a körzeti lelkészeknél megtekinthető. A kifogásokat az egyház község elnökségénél illetve a körzeti lelkészeknél lehet bejelenteni.

Testvéreink figyelmébe ajánljuk, hogy egyházközségünkben általános tisztújítás lesz: meg kell választani a következő 6 évre az egyházközség tisztségviselőit, presbitereit, képviselőtestületi tagjait. A választásokat jelölési folyamat előzi meg. Kérjük a testvéreinket, hogy a jelölőbizottság tagjainál jelezzék, kit milyen tisztségre ajánlanak, illetve szeretnének jelöltetni. Ajánlási jogukkal 2018. március 13-ig élhetnek.

Gyülekezetünkben a körzetekben már megválasztottuk a következő 6 évre akörzeti felügyelőket, a presbitereket és képviselő-testületi tagokat. a tisztújító közgyüléseken az alábbi időpontokban:

  • 2018. február 25-én a III. körzetben Borbányán és a IV. körzetben Rozsréton,
  • 2018. március 4-én az I. körzetben a Kistemplomban és az V. körzetben Mandabokorban.

2018. március 18-án, vasárnap lesz az összgyülekezeti tisztújító közgyűlés, a 1000 órai istentisztelethez kapcsolódóan a Nagytemplomban. Ekkor választjuk meg a felügyelőt, másodfelügyelőt, jegyzőket, számvevőszék tagjait és elnökét valamint az egyházmegyei küldötteket és pótküldötteket. Kérjük a testvéreket, hogy minél többen vegyenek részt ezen a fontos eseményen.

Egyéb hirdetések

Püspöki titkári állásra hirdetnek pályázatot az Északi Egyházkerület püspöke, dr. Fabiny Tamás mellé. BŐVEBBEN…

Megérkezett a Csendes percek március-áprilisi füzete, amit a lelkészi hivatalban lehet megvásárolni.

Az Evangélikus Külmissziói Egyesület gyűjtést hirdet a Kenyában folyó missziói munka javára, mely Vízkereszttől – Húsvétig tartana. Erre a célra a lelkészi hivatalban kihelyezett persely szolgál, itt lehet a pénzbeli adományokat betenni, melyet egy összegben fogunk továbbítani.

2017. október hónapban elkezdődött a konfirmációi oktatás, de még ezután is nyugodtan lehet csatlakozni, így szeretettel várjuk a 12 életévüket betöltött gyermekek jelentkezését. Jelentkezni a lelkészi hivatalban, illetve a felkészítő lelkészeknél lehet. Az alkalmak időpontjáról BŐVEBBEN…


Adóügyek…

Az Evangélikus Egyház Alapítványai számára korábbi években adott felajánlásokról
itt tájékozódhatunk…

 


Újdonságok:

Dr. Csepregi Béla evangélikus lelkész, evangelizátor életéről  könyv jelent meg, mely 1.500,- Ft-ért a lelkészi hivatalban, vagy Zsarnai Krisztián lelkésznél vásárolható meg.

A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány kiadásában, dr. Szabó Sarolta szerkesztésében megjelent  „A reformáció öröksége a tirpákok körében” című könyv, mely 600,- Ft-ért a lelkészi hivatalban és a körzeti lelkészeknél vásárolható meg.

Csak Krisztus légyen Mesterünk” címmel könyv jelent meg a reformáció 500. évfordulója alkalmából, melyben Luther Márton írásaiból olvashatunk 500 idézetet. A könyv ára  800,- Ft. A templomi  iratterjesztésben, vagy a lelkészi hivatalban vásárolható meg. Szeretettel ajánljuk minden evangélikus testvérnek, hogy  legyen ott  könyvespolcán ez a könyv.

A REFORMÁCIÓ 500. évfordulójára készített, Luther Márton életével foglalkozó társasjáték a lelkészi hivatalban megvásárolható.

Megjelent Fabiny Tamás: “A  kötényes Isten” című könyve, mely igehirdetéseket tartalmaz az irgalomról és a vigasztalásról. A kötet 2.900 Ft-ért a hivatalban vásárolható meg.

Luther Márton életével kapcsolatos szép és érdekes társasjáték 4.500 Ft-ért kapható.


 

Ebben az évben is “működik” a BABA-MAMA KLUB, melyre szeretettel hívjuk a kisgyermekes, vagy  babát váró anyukákat, ahol készségfejlesztő játékok, vidám mondókázás, keresztény játékkuckó és még sok más érdekesség  várja a kicsiket.
A foglalkozásokat keddenként 1000 órától 1100 óráig a gyülekezeti teremben tartjuk. Szívesen fogadunk jó állapotú, kisgyermekeknek való játékokat a lelkészi hivatalba, mert azokat a baba-mama körben hasznosítani tudjuk.

 

 


 

 

 

2017. A Reformáció 500. évfordulója 
Friss információk BŐVEBBEN…

 

 

 

 


JAVASLATOK DOBOZA 
Egyházközségünk elnöksége és lelkészei szeretnének mindent megtenni gyülekezetünk épüléséért, és azért, hogy a gyülekezet tagjainak kérdéseire és kétségeire választ adjanak, és segítsenek abban, hogy bonyolult világunkban ki-ki megtalálhassa, és mindennapjaiban követhesse az Istenünk által kijelölt utat.
Kérjük, tegyék fel kérdéseiket, és adják tudtunkra gyülekezetünk épülésére szolgáló javaslataikat. Ebből a célból a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben  “JAVASLATOK” dobozokat tettünk ki, ahová névvel, vagy név nélkül várunk javaslatokat és olyan témákat, amikről szívesen hallanának.


A Joób Olivér Szeretetintézmény a SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS keretében legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik a szociálisan rászorultaknak. RÉSZLETEK…  


 

A Magyarországi Evangélikus Egyház a hazánkba érkező menekültek támogatására adománygyűjtési akciót hirdetett meg. Az alábbi számlaszámra várjuk a testvérek pénzbeli adományát.

OTP Bank, Magyarország
Magyarországi Evangélikus Egyház
MEE – MENEKÜLTÜGY – 11707024-20478070-00000000

 


Felhívjuk a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy az istentisztelettel egy időben a gyülekezeti teremben gyermek-bibliakört tartunk, ahol a gyermekek életkoruknak megfelelően, kötetlenebb formában foglalkoznak az igével, sok énekléssel, játékkal egybekötve. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel.

 

 


Továbbra is várjuk gyülekezetünk énekkarába a jó hangú, énekelni szerető testvéreket. A kóruspróbák minden vasárnap 1700 órakor kezdődnek, melyre szeretettel várunk minden régi és új kórustagot. A próbákat rövid áhítat előzi meg, amely egyben a szokásos, vasárnap esti áhítat.