Fondjegyzék

I. Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség

I-1 Anyakönyvek

 • I-1-a Vegyes anyakönyvek 1754-1800
 • I-1-b Keresztelési anyakönyvek 1801-
 • I-1-b-a Keresztelési névmutatók
 • I-1-b-b Keresztelési bejelentők
 • I-1-c Konfirmációi anyakönyvek
 • I-1-c-a Konfirmációi bejelentők
 • I-1-d Esketési anyakönyvek 1800-
 • I-1-d-a Esketési névmutatók
 • I-1-d-b Esketési bejelentők
 • I-1-e Temetési anyakönyvek 1800-
 • I-1-e-a Temetési névmutatók
 • I-1-e-b Temetési bejelenők
 • I-1-f Áttértek anyakönyve

I-2 Jegyzőkönyvek

 • I-2-a Protokollom
 • I-2-b Presbiteri jegyzőkönyvek
 • I-2-c Képviselő – testületi jegyzőkönyvek

I-3 Leveleskönyvek

I-4 Gazdasági iratok

I-4-a Alapítványok

I-5 Iskolatörténeti kéziratok

I-6 Tervrajzok

I-7 Lelkészek iratai

I-8 Vegyes iratok

I-9 Evangélikus gyökerű családok

III. Hajdú- Szabolcsi Evangélikus Egyházközség

 • III-1 Esperesi iratok, levelezések
 • III-2 Egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei, jelentések
 • III-3 Gyülekezeti munkatervek
 • III-4 Költségvetések, zárszámadások
 • III-5 Püspöki körlevelek, törvények, egyházkerületi jegyzőkönyvek
 • III-6 Népmozgalmi adatok, névjegyzékek
 • III-7 Vegyes iratok

IV. Geszteréd

 • IV-1 Anyakönyvek

V. Kisvárda

VI. Komádi

VII. Olcsva

VIII. Tokaj

 • VIII-1 Anyakönyvek 1783-1969
 • VIII-1-a Keresztelési anyakönyv
 • VIII-1-b Iskolai anyakönyv 1895-1916
 • VIII-2 Jegyzőkönyvek
 • VIII-2-a Protocollum 18-19 század
 • VIII-2-b Jegyzőkönyvek 1783-1949
 • VIII-2-c Egyetemes egyházi jegyzőkönyvek 1862-1949
 • VIII-2-d Különféle egyházak jegyzőkönyvei 1862-1931
 • VIII-3 Számadások 181-1968
 • VIII-4 Lelkészi szolgálati naplók 1926-1972
 • VIII-5 Iktatókönyvek 1890-1969
 • VIII-6 Hirdetések, körlevelek, kézbesítőkönyvek 1900-1949
 • VIII-7 Szálas iratok

IX. Sátoraljaújhely

 • IX-1 Anyakönyvek
 • IX-2 A sátoraljaújhelyi templom

Jegyzőkönyveink kutathatósága:

Evangélikus Levéltári Források

A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei:

2015. évben digitalizálták A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyveit, amelyet az Őskereső honlapján
(oskereso.hu) lehet megtalálni.

Levéltári jegyzék:

Árnisz alapítvány harangra

A Leánygimnázium könyvei

Biblia

Egyházmegye

Fényképek

Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye

Kazuális bejelentések

Kossuth Gimnázium

Lelkészek, belmisszió

Lutheránus Világszövetség 1984. évi konferenciája

Nyíregyháza szavazatok

Nyíregyháza

Nyíregyháza – tanyasi iskolák

Nyírszőlősi harang története

Templomtoronygomb

Tervrajzok

Tokaj

 

 

Jegyzőkönyveink kutathatósága:

Evangélikus Levéltári Források

 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei:

2015. évben digitalizálták A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyveit, amelyet az Őskereső honlapján
(oskereso.hu) lehet megtalálni.