Levéltári jegyzék:

Árnisz alapítvány harangra

A Leánygimnázium könyvei

Biblia

Egyházmegye

Fényképek

Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye

Kazuális bejelentések

Kossuth Gimnázium

Lelkészek, belmisszió

Lutheránus Világszövetség 1984. évi konferenciája

Nyíregyháza szavazatok

Nyíregyháza

Nyíregyháza – tanyasi iskolák

Nyírszőlősi harang története

Templomtoronygomb

Tervrajzok

Tokaj

 

 

Jegyzőkönyveink kutathatósága:

Evangélikus Levéltári Források

 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei:

2015. évben digitalizálták A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyveit, amelyet az Őskereső honlapján
(oskereso.hu) lehet megtalálni.