EGYH-KCP-14-0100
Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása 3 000 000 Ft

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség I.körzet Kistemplom

 

 

 

 

 

 

 


EGYH-KCP-16-0352 “Közösségi célú programok és beruházások támogatása”
Rozsrétszőlői imaház részleges fűtési korszerűsítésére


REB-17-E-0091 – 1 200 000 Ft


” Hármas kötés “– digitális közösségben gyermekeink jövőjéért
EFOP-3.2.3-17-2017-00037
Konzorciumvezető: Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség

Konzorciumi tagok: Magyarországi Evangélikus Egyház, Balatonboglár-Hács-Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközség.

A projekt a fenti konzorcium fenntartásaiban lévő oktatási intézményekben valósul meg (Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola)
A három intézmény fejlesztési igénye átfogó helyzetelemzés alapján kerültek meghatározásra. A pályázat közvetett célja hozzájárulni a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerő piacon /felsőoktatásban/ egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre.
A projekt közvetlen célja, olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő fejlesztések megvalósítása, amelyek elterjeszthetők a teljes köznevelési rendszerben: a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése. Ezáltal a projekt megvalósulása elősegíti a Magyarországon tapasztalható digitális leszakadás megállítását és a digitális oktatás színvonalának minőségi javítását.
Közvetlen célcsoport a fejlesztésbe vont tanulói csoportok, közvetett célcsoport az iskola további tanulói közössége, a tantestület további tagjai és a szülők.

A projekt számszerűsíthető eredményei:
– a három intézmény mindegyikében átdolgozásra kerül a pedagógiai program a Digitális Fejlesztési Terv alapján;
– digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák aránya minimálisan 40 százalék;
– a projektbe 40 pedagógus képzésére kerül sor, akiknek minden évben 10-10 digitális tartalmat kell felrögzíteni a Nemzeti Köznevelési Portálon;
– összesen a három intézményben 55 rendezvényt (work-shop, nyílt nap) tervezünk megvalósítani.

A szakmai program megvalósulása az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásában valósult meg. A támogatás intenzitása 100 százalék.
A támogatás összege:  79 925 097 forint.
Projekt összköltsége:   79 925 097 forint.
Megvalósítás kezdete: 2018.02.01.
Megvalósítás vége:      2021.01.31.


A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0007 azonosítószámmal „Új 60 férőhelyes óvoda épület kialakítása a nyíregyházi evangélikusok számára” címmel 99.958.323 Ft támogatást nyert. Az új oktatási intézmény a 4400 Nyíregyháza, Közép u. 1. szám alatt valósult meg. A teljes beruházási költség 149.904.999 Ft, amelynek az előírtnál nagyobb mértékű 33%-os önerejét a Magyar Evangélikus Egyház biztosította.

A kivitelezői munkálatok 2012. január 18-án, szerdán 8 órakor kezdődtek a Szent István utca és a Közép utca sarkán. A területen lévő életveszélyes épület bontását követően az új, egy 766,88 m2 hasznos alapterületű kétszintes épület 2012. július 31-re készült el.


REB-16-2-PROG-0063 “A reformáció öröksége Erdélyben”