Kövessen minket!

KÖZLEMÉNY

2024. február 18. vasárnap az egyházközség körzeteiben a délelőtti istentiszteletekhez kapcsolódóan tisztújító közgyűléseket tartottunk. Megválasztásra kerültek a körzeti presbiterek, a körzeti felügyelő, a képviselőtestület és a jelölő- és szavazatszámláló bizottság tagjai.

Március 3-án vasárnap a Nagytemplomban lesz közgyűlés az összgyülekezeti istentisztelet után (aznap a körzetekben nem tartunk máshol istentiszteleteket), ahol az összgyülekezeti tisztségviselők kerülnek megválasztásra.

Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. 1Pt 4,10k 

Olvassuk minden nap a Bibliát!

Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét,
hirdessétek szabadítását minden nap!
(Zsolt 96,2)
A 2024-es év igéje

Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!

(1Kor 16,14)

Február hónap igéje

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra,
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.

  (2Tim 3,16)

A hét igéi

2024. február 25.

BÖJT 2. VASÁRNAPJA


Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk,
mert Krisztus már akkor meghalt értünk,
amikor még bűnösök voltunk.

(Róm 5,8)
 


Emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről,
mert azok öröktől fogva vannak.

(Zsolt 25,6)

A nap igéje
Online igehirdetések

2024. február 25-én,
BÖJT 2. VASÁRNAPJÁN 
a 10:00 órától kezdődő istentisztelet online módon visszanézhető a

Nagytemplomból (vasárnap 15:00 órától) és
Mandabokorból
(vasárnap 17:00 órától).

Az eddig közvetített online igehirdetéseket az Igehirdetések menüpont alatt lehet visszahallgatni, újra megnézni.

A Lelkészi Hivatal nyitvatartása

A bejelentett keresztelőket, esküvőket lehetőleg családi körben, korlátozott létszámmal megtartjuk.

Az időpontokat az illetékes lelkésszel, kérjük előre egyeztetni.

A Lelkészi hivatal hétköznap 900-tól 1700 óráig tart nyitva, minden ügyintézés zavartalanul folyik, így az egyházfenntartói járulék, pénzadomány is befizethető.