Olvassuk minden nap a Bibliát!

 Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap! (Zsolt 96,2)

Az év igéje:

Törekedj békességre, és kövesd azt!
(Zsolt 34,15)

A hónap igéje:

Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek, és gyógyulás a testnek. 
(Péld 16,24)

A nap igéje:

2019. június 16.  SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE

Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet! 

(Ézs 6,3)


FONTOS INFORMÁCIÓ!

Egyházközségünk Lelkészi hivatala és Levéltára az Eötvös u. 2. szám alatti épületben működik,
a Luther tér 14. szám alatti épület felújítása, átalakítása miatt.
A hivatal új telefonszáma: 06 20 368-9935


Képes beszámolók

2019. június 2-án. Húsvét ünnepe után 6. vasárnap volt a Nagytemplomban a Konfirmáció.

BŐVEBBEN, képekben…


2019. április 28-án, Húsvét ünnepe után 1. vasárnap Zenés Áhítat volt az Evangélikus Nagytemplomban, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium kórusának és hangszeres növendékeinek közreműködésével, akik immár harmadik alkalommal vettek részt zenés alkalmainkon. Az áhítatot követő beszélgetésekből kiderült, a jelenlévők várták és szívből örültek az iskola növendékei által nyújtott lélekemelő zenei ajándéknak.

BŐVEBBEN képekben és videón…


2019. április 21-én 1800 órakor Ünnepi zenés áhítat volt a Nagytemplomban, amelyen húsvéti kórus- és orgonaművek hangzottak el, közreműködött a gyülekezet énekkara, Tabby Sanderson és Tony Yang, Elek Péter, Kiss Zoltán és dr. Kovács László Attila. Az eseményről videófelvétel is készült.

BŐVEBBEN a videorészletekben…


2019. április 14-én, Virágvasárnap délután Húsvéti gyermek-ifjúsági műsor volt az Evangélikus Általános Iskola dísztermében. BŐVEBBEN, képekben…

2019. április 14-én, Virágvasárnap délelőtt a zsúfolásig megtelt Kistemplomban az óvodások adtak húsvéti műsort, melyet szeretetvendégség követett. BŐVEBBEN, képekben…


2019.01.10. Új padok a Kistemplomban…

Régi álma teljesült a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Széna téri kistemplomához tartozó gyülekezetnek: elkészültek a rögzített, új templompadok, amelyeket már nem fenyeget a felborulás. A padok 2019. január 10-én kerültek beépítésre a templomtérbe. A papi paddal együtt 70 személy számára van ülőhely. A beruházás a Magyarországi Evangélikus Egyház EGYH-KCP-16-P-0093 fejlesztési projektjében a Magyar Kormány által nyújtott támogatásból valósult meg. A munkát Balku Sándor kölcsei asztalos (a Kölcsei Evangélikus Egyházközség presbitere) nyerte el, és nagyon szép munkát végzett.

Áldott legyen érte az Isten! 

  BŐVEBBEN, képekben…


 

2019. PÜNKÖSD

2019. HÚSVÉT

2019. FEBRUÁR

 

a 2018. évi Hírmondók  és  ARANYABLAK számai az ARCHÍVUMBAN megtalálhatók.


Nagy örömmel adunk hírt, egy új, Magyarországon is elindult missziós munkáról,
melynek neve a “Biblia projekt”.Támogatásunkat várják !

BŐVEBBEN, Médiatárunk – Videó oldalán…


 
Ajánlott linkek:

A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület
2018. évi  Munkaterve


Evangélikus élet