Olvassuk minden nap a Bibliát!

 Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap! (Zsolt 96,2)

Az év igéje:

  Isten mondja:
Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.

(Jel 21,6c)

A hónap igéje:

Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom.
(Zsolt 38,10)

A nap igéje:

2018. október 21. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 21. VASÁRNAP


Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat.

(Róm 12,21)

 


Segítség Iraknak

Észak-Irak üldözött keresztényeinek és a közel-keleti háborúk áldozatainak javára gyűjtést hirdet a Magyarországi Evangélikus Egyház. Kérjük a gyülekezeteket, hogy október 7-én, vagy valamelyik azt követő vasárnap a templomi perselypénzt erre a célra gyűjtsék. Az így befolyt támogatást az egyházmegyéken keresztül lehet eljuttatni az országos egyházhoz.

Köszönettel fogadunk egyéni támogatásokat is a 11784009-20212564-es számlaszámon.


Ha eddig nem tudtuk volna, hol a pokol, Nadia Murad elmondja…„ …nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen zu fallen.”  Dietrich Bonhoeffer


Adóügyek…

Az Evangélikus Egyház Alapítványai számára korábbi években adott felajánlásokról 
itt tájékozódhatunk…


Képes beszámolók

2018. szeptember 16-án, vasárnap a Nagytemplomban tartott Zenés áhítaton vendégünk volt Tokodi Gábor lant- és barokk gitárművész, valamint Jäger Éva énekművész. A művészek műsora egy különleges válogatás volt a 16-17. századi zeneszerzők műveiből, egyházi népénekekből és hangszeres szólókból.
A játszi könnyedséggel és kiváló szövegértéssel előadott művek évszázadokon átívelő mondanivalóval gazdagították lelkünket, a zene nemzeteket összekötő egyetemes nyelvén. Köszönet érte…
BŐVEBBEN, képekben…


2018. szeptember 8-án, szombaton Mandabokorban Családi nap volt. Évtizedes hagyomány már, hogy minden év szeptemberében családi napra gyűlnek össze Nyíregyháza és a környező bokortanyák evangélikus közösségei, az egyházközség V. körzetéhez tartozó Mandabokorban. Már hetekkel korábban sok ifjúsági és gyülekezeti tag azon dolgozott, hogy minden “összeálljon” a közel félezer fiatalt, időst és a gyermekes családokat megmozgató, programokban bővelkedő napra.

BŐVEBBEN, képekben…


Újra a Biblia Projektről a Bonum TV Délelőtt című műsorában …

Forrás: Bonum TV Közzététel: 2018. június 25.

Félünk valamitől, vagy csak egyszerűen nem figyelünk rájuk, miközben ők talán inkább támogatást várnának “lelkes” munkájukhoz!  “A magyar csapatról, videóikról és azok evangelizációs eszközeiről beszélgettünk a Délelőttben Bálint Annával és Székely Pál Domokossal.”

BŐVEBBEN, Médiatárunk – Videó oldalán…


2018. július 16-21. között, közel 120 gyermek önfeledt kacagása töltötte be a Mandabokori Imaházat a megrendezett Gyermekhét alkalmával. Istennek legyen hála, hogy a héten mind a testi-, mind a lelki táplálék bőségesen biztosítva volt. Remélve, hogy a gyermek szívében a héten elhintett igei magvak meggyökereznek és életükben felnövekedvén gyümölcsöket hoznak.   (Szöveg részlet: Szuhánszki Petra)

BŐVEBBEN, képekben…


2017. július 15-én a Kistemplomban, a vasárnap délelőtti istentisztelet után a gyülekezet nevében Martinovszky István az I. körzet felügyelője köszöntötte dr. Kovács László Attilát és Feleségét abból az alkalomból, hogy 10 éve érkeztek Erdélyből Nyíregyházára, elfogadva az egyházközség meghívását a megüresedett lelkészi állás(ok) betöltésére. A meghívás körülményeire Márföldi István volt egyházmegyei felügyelő, az Evangélikus Óvoda alapítására és építésére Mráz Ágnes óvoda vezető emlékezett vissza. Az alkalmon Veczánné Repka Jolán egyházközségi-, és Veczán László egyházmegyei felügyelő is részt vett. Ezután a körzet közösségi termében kötetlen beszélgetéssel folytatódott az alkalom. Isten áldását kérjük lelkészünk és Családja életére…

BŐVEBBEN, képekben…


Nagy örömmel adunk hírt, egy új, Magyarországon is elindult missziós munkáról,
melynek neve a “Biblia projekt”.Támogatásunkat várják !

BŐVEBBEN, Médiatárunk – Videó oldalán…


 

2018. Augusztus

2018. PÜNKÖSD

2018. HÚSVÉT

2018. Február

a 2017. évi Hírmondók az ARCHÍVUMBAN megtalálhatók.


Ajánlott linkek:

A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület
2018. évi  Munkaterve


Evangélikus élet