Olvassuk minden nap a Bibliát!

 Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap! (Zsolt 96,2)

Az év igéje:

  Isten mondja:
Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.

(Jel 21,6c)

A hónap igéje:

(Isten) szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől a végéig,
amelyeket megalkotott.

(Préd 3,11)

A nap igéje:

2018. szeptember 16. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 16. VASÁRNAP


 Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta
az elmúlhatalan életet.

(2Tim 1,10)


Segítség Iraknak

Észak-Irak üldözött keresztényeinek és a közel-keleti háborúk áldozatainak javára gyűjtést hirdet a Magyarországi Evangélikus Egyház. Kérjük a gyülekezeteket, hogy október 7-én, vagy valamelyik azt követő vasárnap a templomi perselypénzt erre a célra gyűjtsék. Az így befolyt támogatást az egyházmegyéken keresztül lehet eljuttatni az országos egyházhoz.

Köszönettel fogadunk egyéni támogatásokat is a 11784009-20212564-es számlaszámon.


Adóügyek…

Az Evangélikus Egyház Alapítványai számára korábbi években adott felajánlásokról 
itt tájékozódhatunk…


Képes beszámolók

2018. szeptember 16-án, vasárnap a Nagytemplomban tartott Zenés áhítaton vendégünk volt Tokodi Gábor lant- és barokk gitárművész, valamint Jäger Éva énekművész. A művészek műsora egy különleges válogatás volt a 16-17. századi zeneszerzők műveiből, egyházi népénekekből és hangszeres szólókból.
A játszi könnyedséggel és kiváló szövegértéssel előadott művek évszázadokon átívelő mondanivalóval gazdagították lelkünket, a zene nemzeteket összekötő egyetemes nyelvén. Köszönet érte…
BŐVEBBEN, képekben…


Újra a Biblia Projektről a Bonum TV Délelőtt című műsorában …

Forrás: Bonum TV Közzététel: 2018. június 25.

Félünk valamitől, vagy csak egyszerűen nem figyelünk rájuk, miközben ők talán inkább támogatást várnának “lelkes” munkájukhoz!  “A magyar csapatról, videóikról és azok evangelizációs eszközeiről beszélgettünk a Délelőttben Bálint Annával és Székely Pál Domokossal.”

BŐVEBBEN, Médiatárunk – Videó oldalán…


2018. július 16-21 között, közel 120 gyermek önfeledt kacagása töltötte be a Mandabokori Imaházat a megrendezésre kerülő Gyermekhét alkalmával…
…Istennek legyen hála, hogy a héten mind a testi mind a lelki táplálék bőségesen biztosítva volt. Remélve, hogy a gyermek szívében a héten elhintett igei magvak meggyökereznek és életükben felnövekedvén gyümölcsöket hoznak.   (Szöveg részlet: Szuhánszki Petra)

BŐVEBBEN, képekben…


2017. július 15-én a Kistemplomban, a vasárnap délelőtti istentisztelet után a gyülekezet nevében Martinovszky István az I. körzet felügyelője köszöntötte dr. Kovács László Attilát és Feleségét abból az alkalomból, hogy 10 éve érkeztek Erdélyből Nyíregyházára, elfogadva az egyházközség meghívását a megüresedett lelkészi állás(ok) betöltésére. A meghívás körülményeire Márföldi István volt egyházmegyei felügyelő, az Evangélikus Óvoda alapítására és építésére Mráz Ágnes óvoda vezető emlékezett vissza. Az alkalmon Veczánné Repka Jolán egyházközségi-, és Veczán László egyházmegyei felügyelő is részt vett. Ezután a körzet közösségi termében kötetlen beszélgetéssel folytatódott az alkalom. Isten áldását kérjük lelkészünk és Családja életére…

BŐVEBBEN, képekben…


2018. június 17-én, vasárnap este Zenés áhítat volt a Nagytemplomban, amelyen orgona- és furulya művek, valamint Gárdonyi Zoltán: A sareptai özvegyasszony című kis oratóriuma hangzott el. Közreműködött a gyülekezet énekkara, Sinka Krisztina (szoprán), Szilágyi Szilárd (tenor), Tirpák Ferenc (basszus), Elek Péter (orgona), Kiss Benedek Máté (furulya), Kiss Zoltán (orgona), dr. Kovács László Attila (karnagy).  
BŐVEBBEN, képekben…


2018. május 27-én, Szentháromság vasárnapján volt gyülekezetünkben a KONFIRMÁCIÓ. Ezen az ünnepi istentiszteleten 30 fiatal konfirmált, és a jubiláló testvérek is megerősítették régen tett fogadalmukat. A konfirmáltak névsora itt olvasható…
BŐVEBBEN, képekben…


Nagy örömmel adunk hírt, egy új, Magyarországon is elindult missziós munkáról,
melynek neve a “Biblia projekt”.Támogatásunkat várják !

BŐVEBBEN, Médiatárunk – Videó oldalán…


 

2018. Augusztus

2018. PÜNKÖSD

2018. HÚSVÉT

2018. Február

a 2017. évi Hírmondók az ARCHÍVUMBAN megtalálhatók.


Ajánlott linkek:

A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület
2018. évi  Munkaterve


Evangélikus élet