Olvassuk minden nap a Bibliát!

 Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap! (Zsolt 96,2)

Az év igéje:

  Isten mondja:
Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.

(Jel 21,6c)

A hónap igéje:

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.
(Zsid 11,1)

A nap igéje:

2018. május 21. PÜNKÖSD 2. NAPJA

Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!
(Mt 16,16)

A magyar “Biblia Projekt” önkéntes munkatársaitól 2018. május 20. 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉN egy újabb ajándékot kaptunk,

az alábbi, a Szentlélekről szóló videó magyar adaptációját, hálásan Köszönjük !


 Adóügyek…

RAJZPÁLYÁZAT GYEREKEKNEK!
Az idei 1%-os kampányhoz rajzpályázat is kapcsolódott.
Lehet szavazni a legszepp rajzokra…

Az Evangélikus Egyház Alapítványai számára korábbi években adott felajánlásokról
itt tájékozódhatunk…


Képes beszámolók

2018. április 29-én, Cantate vasárnapján a 1000 órakor kezdődő hálaadó istentiszteleten Gáncs Péter püspök végezte az igehirdetés szolgálatát Ézs 42, 8-12 alapján, a felszentelésének 5 éves jubileumát ünneplő mandabokori imaházban. A liturgiában Bozorády Zoltán nyugalmazott esperes és Bozorády Zoltánné nyugalmazott lelkész, a körzet korábbi parókusa szolgált.
BŐVEBBEN, képekben…


2018. április 15-én, vasárnap este Zenés áhítat volt a Nagytemplomban. Közreműködtek a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium kórusa és hangszeres növendékei, valamint Kiss Zoltán orgonaművész.
A műsorról…

BŐVEBBEN, képekben…

Videó is készült az alkalomról…


2018. április 1-én, Húsvét ünnepén 1800 órai kezdettel a Nagytemplomban Ünnepi zenés áhítat volt, melyen gyülekezetünk énekkara, Kiss Zoltán és dr. Kovács László Attila húsvéti kórus- és orgonaműveket adtak elő.
A műsorról…

BŐVEBBEN, képekben…


2018. március 29-én, Nagycsütörtökön 1800 órakor úrvacsorai istentisztelet keretében megtörtént  az újonnan választott tisztségviselők beiktatása a Nagytemplomban. BŐVEBBEN, képekben…


2018. március 25-én, Virágvasárnap a Kistemplomban a délelőtti istentisztelet keretében az Evangélikus Óvoda gyermekei ünnepi műsorral ajándékozták meg a jelenlévőket.
Ezt követően az I. körzet lelkésze dr. Kovács László Attila és felügyelője dr. Endreffy Ildikó az egész gyülekezet köszönetét tolmácsolva, a felújított közösségi terembe szeretetvendégségre hívta meg a kicsiket és a gyülekezet tagjait. 
BŐVEBBEN, képekben…


2018. március 24-én, szombaton délután “Nagyheti hangoló” címmel rendkívüli ZENÉS ÁHÍTAT volt a gyülekezeti teremben, Joób Emese (ének, koboz), Bolya Mátyás (citera, koboz) és Szitha Miklós (ütőhangszerek) közreműködésével. Az esemény különleges színt kapott azáltal, hogy a “nagy” lelkész elődök unokái; Joób Emese (Joób Olivér) és Szitha Miklós (Megyer Lajos) is szolgáltak a rendezvényen.
BŐVEBBEN, képekben…


Nagy örömmel adunk hírt, egy új, Magyarországon is elindult missziós munkáról,
melynek neve a “Biblia projekt”.

BŐVEBBEN, Médiatárunk – Videó oldalán…


 

2018. PÜNKÖSD

2018. HÚSVÉT

2018. Február

a 2017. évi Hírmondók az ARCHÍVUMBAN megtalálhatók.


Ajánlott linkek:

A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület
2018. évi  Munkaterve


Evangélikus élet