2012

A 2012. év ARCHÍVUMA

2012. november-december

2012. szeptember-október

2012. július-augusztius

2012. május-június

2012. március-április

2012. január-február


ARANYABLAK Gyermekújság

2012. III. évfolyam 2. szám

2012. III. évfolyam 1. szám


 

 

 

 

 

 

ZENÉS ÁHÍTATOK 2012-ben

a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban

 

 

 

 

 


Gyülekezetünk 2012. évi statisztikai adatai


 

2012. december 25-én este, Karácsony I. napján ZENÉS ÁHÍTATvolt a Nagytemplomban, melyen gyülekezetünk énekkara szolgált.

 

 

 


 

 

2012. december 23-án vasárnap 1600órakor volt a bibliakörös gyermekekkarácsonyi ünnepsége a gyülekezeti teremben.

 

 
 

 


2012. december 23-án vasárnap este a Harmónia kamarakórus adott Karácsonyi hangversenyt az Evangélikus Általános Iskola dísztermében.


2012. december 16-án, Advent 3. vasárnapján a 10 órai istentiszteletet követően dr. Fabiny Tamáspüspök felszentelte az Evangélikus Óvoda új épületét és a Luther tér 12. szám alatti felújított parókiát.

BŐVEBBEN, képekben…


2012. december 19-én  ért véget a gyülekezeti teremben szerdánként tartott,  „Keresztkérdések” című, 13 részből álló sorozat.  BŐVEBBEN…

 


2012. december 15-én szombaton délelőtt az Evangélikus Általános Iskolában  Adventi készülődésen vehettek részt a  gyermekek.

2012. december 15-én szombaton délután a gyülekezeti teremben Karácsonyi jótékonysági koncertvolt, melyen Zsarnai Krisztián, felesége Nóra és még sokan mások szolgáltak. A bevételt a mandabokori imaház építésére fordítják.


2012. december 10-13-ig, hétfőtől-csütörtökig Adventi sorozatot tartottunk Rozsrétszőlőn az Evangélikus Gyülekezeti Házban. „Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásotok.” (Lk 21,28)


 

 

 

2012. december 8-án
Karácsonyi készülődést tartottunk a gyermekeknek a gyülekezeti teremben és az evangélikus óvodában.

 

 

 


2012. december 3-7-ig, hétfőtől-péntekig Adventi sorozat volt a gyülekezeti teremben dr. Kovács László Attila szolgálatával. Bővebben:

„Jön már Szabadítód!”

Hétfőn: Miért? Ézs 43,24-25
Kedden: Hogyan? Ézs 11,1-2
Szerdán: Már jön! Ézs 62,6-12
Csütörtökön: Itt volt! Jn 12,36-43
Pénteken: Vissza fog jönni! 1Thessz 4,13-18

A sorozat befejező alkalma Úrvacsoraosztással ért véget.


2012. november 27-én volt Urbán Erzsébet gimnáziumi tanárnő születésének 100. évfordulója. Közel 60 éven keresztül – 2003-ban bekövetkezett haláláig – gyülekezetünk hűséges, tevékeny tagja, sokak Zsóka nénije volt. Életéről, áldott szolgálatáról, szeretetvendégség keretében emlékeztünk meg 2012. december 1-én, szombaton délután  a gyülekezeti teremben.


2012. november 22-én ünnepelte a Luther Márton Kollégium fennállásának 20 éves jubileumát. A rendezvény fővédnöke: dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke volt.


2012. november 11-én vasárnap délelőtt a Nagycserkeszi Evangélikus Templomban felszentelésének15. évfordulóján dr. Fabiny Tamás püspök igeszolgálatával hálaadó istentiszteletet tartott a Nagycserkeszi Evangélikus Egyházközség.

BŐVEBBEN képekben…


2012. november 10-én szombaton délután hálaadó istentiszteleten emlékeztünk a Kálmánházi Evangélikus Templom felszentelésének 70. évfordulójára. Igét hirdetett dr. Fabiny Tamás püspök.

BŐVEBBEN képekben…


2012. november 04-én vasárnap este a Nagytemplomban jelenlévők felemelő zenei élményben részesültek az idei év kilencedik, egyben utolsó Zenés áhítatán. Vendégünk a Debreceni Kántus volt, Berkesi Sándor karnagy vezényletével.

A Kollégiumi Kántust 1739-ben alapította a Debreceni Református Kollégium zseniális matematika professzora, Maróthi György, aki rövid hatévi működése során ujjászervezte az egész iskolát. A Kántus a pestisjárvány idején létesített négytagú temető-kvartettként alakult; ez bővült 30 tagú fiú vegyeskarrá. Maróthi svájci minták nyomán a többszólamú zsoltáréneklést kívánta az istentiszteleteken meghonosítani. „Collegium Musicum”-ot, zenei együttest tervezett, de 29 évesen elvitte a korai halál. Így ez a terve nem valósult meg, de létrejött az első, azóta is folyamatosan működő magyar ifjúsági kórus, a Kántus. Szervezetével és szellemével ma is hirdeti a Kollégium sok évszázados diákköztársaságát, amely a kollégiumi jelmondat: „Orando et laborando”- imádkozva és dolgozva – jegyében hitben és munkában edzett generációkat nevelt. Az azóta – kezdetben fiúkórusként, ma már ifjúsági vegyes karként – folyamatosan működő Kántus a 2011/2012-es tanévben, fennállásának 273. tanévét tölti.

BŐVEBBEN, képekben…


2012. október 28-29-30. vasárnap-hétfő-kedd  1700 órai kezdettel a gyülekezeti teremben tartottukreformációi sorozatunk alkalmait. Vasárnap Hecker Márton metodista lelkész, hétfőn dr. Gaál Sándorreformátus esperes, kedden Cserés Attila baptista lelkész végezte a sorozat igei szolgálatát.


2012. október 27-én szombaton 1100 órakor az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium – újkori történelmének 20 éves jubileuma alkalmából – hálaadó istentiszteletet tartott a Nagytemplomban, melyen D. Szebik Imre nyugalmazott püspök hirdette  az igét. BŐVEBBEN, képekben…

Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR, olyanok voltunk, mint az álmodók.
Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön.
Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az ÚR!
Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR, ezért örvendezünk.
Fordítsd jóra sorsunkat, URam…
(Zsolt 126,1-4)

Ünnepi program:

1100 Hálaadó istentisztelet
D. Szebik Imre a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének nyugalmazott püspöke igehirdetésével
– Új diákok fogadalomtétele Bozorády Ildikó iskolalelkész, Szilvási István öregdiák közreműködésével
– Jubileumi emlékműsor a gimnázium diákjai, öregdiákjai közreműködésével
– Ünnepi köszöntő: Tar Jánosné igazgató
1300 Fogadás a gimnáziumban
1330 Jubileumi igazgatótanács ülés a gimnázium dísztermében


2012. október 21-én vasárnap este a Nagytemplomban  az idei év nyolcadik Zenés áhítatára került sor, melyen a gyülekezet énekkara, Tirpák Ferenc (ének) és Kiss Zoltán (orgona) és dr. Kovács László Attila(karnagy, orgona) tolmácsolásában kórus- és orgonaműveket hallhattunk.

Műsor:

Eszterházy Pál: Zengjen hálaének
Rezessy László: Dícsérjétek őt
Jean Sibelius: Szólj boldog hálaének
Gárdonyi Zoltán: Magasztaltassék fel az Úr!
Francois Couperin: A Parókia Mise Glória tétele alternatim előadásban (Tirpák Ferenc, Kiss Zoltán)
Johann Sebastian Bach: g-moll Fantázia és fúga (Kovács László Attila)


2012. október 20-án szombaton 1000 órai kezdettel Nagytemplomunk felszentelésének 226.évfordulója alkalmából gyülekezeti napot tartottunk. Vendégeink voltak: Gáncs Péter elnök-püspök,Zászkaliczky Pál nyugalmazott lelkész és Horváth-Hegyi Olivér szentendrei lelkész. BŐVEBBEN, képekben…

A gyülekezeti nap eseményei:

1000 Nyitó áhítat Gáncs Péter elnök-püspök szolgálatával
1030 “Krisztus követői a hétköznapokon” címmel Zászkaliczky Pál előadása és gyülekezeti tagok bizonyságtétele
1200 Az új óvodaépület (Szent István u. 28.) ünnepélyes átvétele  BŐVEBBEN, képekben…
1300 Szeretetvendégség az új óvodában és a gyülekezeti teremben
1500 A 100 éve született Túrmezei Erzsébet evangélikus diakonisszára, költőre emlékezett Zászkaliczky Pál előadásában, iskoláink diákjai közreműködésével
1630 Záró áhítat Horvát-Hegyi Olivér szolgálatával


2012. október 7-én vasárnap este a Nagytemplomban  az idei év hetedik Zenés áhítatán a Harmónia Kamarakórus szívet-lelket melengető koncertjét hallhattuk. Vezényelt: Szikszainé Dobronyi Erzsébet, zongorán kísért: Tárczyné Csiky Edit.

BŐVEBBEN, képekben…


2012. október 7-én vasárnap 1430 órakor ünnepi istentisztelet kezdődött a 18 éves rozsrétszőlőiBetlehem Evangélikus Gyülekezeti Házban. Igét hirdetett és előadást tartott D. Szebik Imrenyugalmazott  püspök és Zsarnai Krisztián esperes. A testvéri együttléten közreműködtek az Evangélikus Énekkar Kovács László Attila vezetésével, az evangélikus Óvoda kicsinyei, és a Jávori család. Az alkalom szeretettvendégséggel zárult. Az eseményről Laborczi Dóra a Hírmondó IX-X. számában megjelentírásában is olvashatunk.


2012. szeptember 30-tól október 3-ig  vasárnaptól szerdáig az ALIANSZ imaközösség evangélizációs sorozatot tartott a Bessenyei téri imaházban. Az alkalmak igehirdetője  Horváth Géza Budapest-Pasaréti református lelkész volt.


2012. szeptember 16-án vasárnap 1800 órai kezdettel a Nagytemplomban  az idei év hatodik Zenés áhítatán Mekis Péter orgonaművész volt a vendégünk, aki Bach, Mendelssohn, Schumann, Liszt műveket játszott.


2012. szeptember 16-án vasárnap 1700 órakor a Mandabokori Imaház (Alsóbaduri út) ünnepélyes alapkőletételére került sor, ahol dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület  püspöke szolgált.Az ünnepi eseményen részt vett Benczúr László egyházkerületi felügyelő és az egyházkerület korábbi főpásztora, D. Szebik Imre nyugalmazott püspök is. (Fotók: Horváth-Hegyi Áron)

„Maga a menny Istene Istene ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építkezést!”  (Neh 2,20)


2012. július 15-én vasárnap este a Nagytemplomban az idei év negyedik Zenés áhítatán  Kerekes Sándor orgonaművész Bach, Liszt, Rakov, Wagner műveket játszott. Oboán közreműködtek  Kerekesné Mészöly Virág, és Jenei Anna Sára.


2012. július 1-én az 50 éve elhunyt Balczó Andrásra – gyülekezetünk néhai lelkészére – emlékeztek példamutató életéért, hűséges, áldott szolgálatáért Istennek hálát adva mindazok, akik ismerhették és szerették.


2012. június 24-én vasárnap délután a Nagytemplomban ünnepi istentisztelet keretében Domokos Tibort lelkésszé szentelte dr. Fabiny Tamás püspök. BŐVEBBEN, képekben…


2012. június 17-én vasárnap este az evangélikus énekkar a nyári szünet előtti utolsó, évzáró “próbáját” tartotta. BŐVEBBEN, képekben…


2012. június 3-án este a Nagytemplomban a soronkövetkező Zenés áhítaton a 100 éve született evangélikus zeneszerzőink műveiből válogatott orgona- és kórusműveket hallhattunk a orgonistáink és a gyülekezet énekkara tolmácsolásában. BŐVEBBEN…


2012. június 3-án, Szentháromság ünnepén volt a Nagytemplomban konfirmációi istentisztelet amelyen46  gyermek és 11 felnőtt konfirmált. Idősebb testvéreink is megerősítették régen tett fogadalmukat. Isten áldását és megőrző szeretetét kérjük a konfirmált gyermekek, felnőttek és szeretteik életére.

„Légy hű mindhalálig és néked adom az élet koronáját” 

KONFIRMANDUSOK névsora

I. körzet – felkészítő lelkész: dr. Kovács László Attila, körzeti felügyelő: dr. Endreffy Ildikó

Cservenák Dóra, Jámbor Szabolcs István, Kéki Marianna, Kósa Flórián, Marcsek Gréta Fanni,  Stekler Ákos Bence, Szemán Péter, Tóth Mónika Vivien, Vaskó Dániel István, Veréb Alexandra.

III. körzet –  felkészítő lelkész: Adámi László, körzeti felügyelő: Veres Jánosné

Bartha Erna Emma, Róth Nikolett, Szamosi Nikolett, Szegedi Erik, Vaskó András, Zatureczki Sándor.

IV. körzet –  felkészítő lelkész: Sztankó Gyöngyi, körzeti felügyelő: Tarr Jánosné

Városi csoport:  Czevár Alexandra, Márföldi Attila, Mezősi Blanka, Novák Nóra, Orosz Szabina, Piri Barbara, Szakács Eszter, Szakács Péter, Turóczi Regina.

Rozsréti csoport: Bogár Nóra, Bogdányi Norbert, Dandóczi Máté Attila, Szabó Zsófia Regina, Tóth Barbara, Vitál Gergő.

V. körzet – felkészítő lelkész: Zsarnai Krisztián, körzeti felügyelő: Németh Lászlóné

Csordás Kitti, Garai Zsolt, Keczkó Zsuzsanna, Konjári Gábor Balázs, Lakatos Éva, Popovics Petra, Pristyák Fanni, Pristyák Tibor, Tóth Dalma, Tóth Fruzsina, Tudja Zsófi Fruzsina, Uhrin Attila.

Felnőttek: Csernák Gabriella, dr. Henzsel Nóra, Köteles Attila, Köteles Csaba, Magyar István, ifj. Morgós János,  Nagy Balázs, Pataki Enikő, Pálvölgyi László, Sebestyén Szilvia, Szurovcsják Mihály.


2012. június 2-án szombaton 1000 órakor a Nagytemplomban került sor a Thúróczy Zoltán EvangélikusAngol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola évzáró istentiszteletére és ballagási ünnepélyére.


2012. május 28-án hétfőn, Pünkösd 2. napján csendesnapot tartottunk Vargabokorban. A részletes programról  BŐVEBBEN…


2012. május 26-án szombaton 1500 órakor a Nagytemplomban dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke beiktatta hivatalába a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye újonnan választott esperesét, Zsarnai Krisztiánt, és újra választott felügyelőjét, Márföldi Istvánt. Az eseményről BŐVEBBENGarai András írásában olvashatunk.

Az elhangzott esperesi és a felügyelői székfoglaló beszédek írásos formában és a beiktatás ünnepi istentiszteletének hang– és képanyaga a kiemelt szavakra való kattintással elérhetők.


2012. május 17-től 19-ig csütörtöktől szombatig, valamint május 20-án vasárnap evangélizációs sorozat volt a mandabokori művelődési házban.  Az alkalom vendége volt dr. Molnár Róbert kübekházi polgármester, igét hirdetett Hecker Márton metodista lelkész.


2012. május 6-án a 10 órai istentiszteleten a Nagytemplomban az Evangélikus Általános Iskola diákjaianyáknapi műsorral kedveskednek az Édesanyáknak.


2012. április 15-én, vasárnap a nagytemplomi istentisztelet után tartott presbiteri gyűlésen került sor az egyházmegyei elnökség megválasztására.


2012. április 8-án, Húsvét vasárnapján este zenés áhítat volt a Nagytemplomban, melyen gyülekezetünk énekkara, Szilágyi Szilárd (tenor), Fenyvesi Zsolt (basszus), és Kiss Zoltán (orgona) közreműködésévelKovács László Attila Húsvéti kantátájának ősbemutatójára került sor. Igét hirdetett: Adámi László. Az ősbemutatóról dr. Loós Tibor írása itt olvasható…


 


2012. április 2-től 4-ig, hétfőtől szerdáig tartott a nagyheti sorozat a gyülekezeti teremben.


2012. április 1-énVirágvasárnap a gyermek-bibliaórások húsvéti műsort adtak a gyülekezeti teremben. 


2012. április 1-én Virágvasárnap az épülő új Óvoda ünnepélyes alapkő letétele megtörtént.

Bővebben képekben…

Az elhelyezett alapkő-okirat itt olvasható...

Az alapkő-letételt követő istentiszteleten az óvodások lelkes énekkel örvendeztették meg a gyülekezet tagjait.


2012. március 25-én a Nagytemplomban ünnepélyes istentiszteleten tettek esküt a 6 éves időtartamra megválasztott tisztségviselők. Bővebben, képekben…


2012. március 28-án az Evangélikus Általános Iskolában dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök tartott előadást az iskola névadójáról, Túróczi Zoltánról. Ezt követően, délután a Görög Katolikus Hittudományi Egyetemen “A XXI. század emberének evangélizációja” címmel tartott előadást.


2012. március 18-án a Nagytemplomban a délelőtti istentiszteleteken, majd délután a Rozsréti Imaházban KULCSÁR MÁRTON  V. éves teológus hallgató hirdette az igét. A nagytemplomi istentisztelet perselypénzét az Evangélikus Hittudományi Egyetemnek továbbítottuk, segítve ezzel a lelkészképzést.


Ujjong az ajkam, ha tenéked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál.
(Zsolt 71,23)

Néhai lelkészünk özvegyét, Megyer Lajosné Benyhe VilmátVilmi nénit – 2011. február 11-én életének 96. évében csendesen magához szólította az Úr. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2012. március 9-én pénteken volt. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Dévényi Margit Vilmi nénire emlékező sorait itt olvashatjuk…


2012. február 27-től március 2-ig (hétfőtől – péntekig) böjti sorozat volt a gyülekezeti teremben.  Igét  hirdetett  Adámi LászlóBŐVEBBEN…


2012. február 19. ÖTVENED VASÁRNAP

Megemlékezés:

75 évvel ezelőtt, 1937. február 18-án hunyt el Geduly Henrik püspök úr, aki 46 éven keresztül szolgált gyülekezetünkben, először mint segédlelkész és az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium vallástanára. 1896-ban választották meg parókus lelkésznek, majd 1911-től haláláig a Tiszai Egyházkerület főpásztori tisztségét töltötte be.
Rendkívüli igehirdetőként, kiváló egyházszervezőként, az evangélikus ok-tatásügy lelkes támogatójaként, a magyar- és egyetemes kultúra elkötelezettjeként tisztelték város- és országszerte.
Jóság és szeretet, hűség és felelősségérzet jellemezték.
Legyen áldott az emléke!

 


2012. január 15-22-ig vasárnaptól – vasárnapig tartott az  Ökumenikus imahét, a már ismert helyszíneken. A programról, a helyszínekről és az igehirdetőkről  BŐVEBBEN

“…mindnyájan el fogunk változni.” (1Kor 15,51)

A képek a nyitó alkalmon készültek, az evangélikus Nagytemplomban, igét hirdetett D. Szebik Imrenyugalmazott püspök, az Ökumenikus Tanács volt elnöke.


2012. január 14-én szombaton továbbképző konzultáción vehettek részt  azok a testvérek, akik az elmúlt évben  részt vettek a gyülekezeti munkatársképző tanfolyamon. Az alkalom 900 órakor áhítattal kezdődött a Luther Kollégium gyülekezeti termében. 


2012. január 9-13-ig hétfőtől – péntekig Évkezdő evangelizációs sorozat volt a gyülekezeti teremben minden este 1700 órától. Igét hirdetett  dr. Kovács László Attila.


2012. január 1-8-ig, vasárnaptól-vasárnapig zajlottak az ALIANS imahét alkalmai. A programrólBŐVEBBEN…

2014

A 2014. év archívuma

Gyülekezetünk 2014. évi statisztikai adatai


2014. december

2014. szeptember-október-november

2014. június-július-augusztus

2014. április-május

2014. január-február-március


 

ARANYABLAK Gyermekújság

2014. V. évfolyam 2. szám

2014. V. évfolyam 1. szám

 


 

2014. december 25-én délután Karácsonyi Zenés áhítat volt aNagytemplomban.

  A műsorról BŐVEBBEN…

 


2014. december 21-én, vasárnap délután volt a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola dísztermében agyermekek karácsonyi műsora, melyen a gyermek bibliaórások, gyülekezetünk ifjúsága, az általános iskolánk alsósai és óvodások adtak műsort.


2014. december 20-án, szombaton délután a Mandabokori Imaházban gyermek-karácsony alkalma volt,az ifjúság és a kisgyermekek szolgálatával.


2014. december 18-tól 20-ig, csütörtöktől-szombatig tartott az Adventi  evangélizáció a borbányai templomban. 


2014. december 18-án, csütörtökön 1800 órai kezdettel a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola dísztermében a Harmónia kórus Adventi koncertjét hallgathattuk.


2014. december 16-án a Nagytemplomban 1900 órától Adventi koncertet adott David Bratton és azEvery Praise Gospel Singers.


2014. december 14-én vasárnap délelőtt a gyülekezeti teremben jótékonysági célú karácsonyi vásártrendeztünk, melynek bevételével rászoruló családokat támogatunk. A vásár ideje alatt karácsonyi kézműves foglakozást tartottunk a gyermekeknek.


2014. december 8-tól 12-ig, hétfőtől-csütörtökig a Mandabokori Imaházban Adventi sorozat volt. Az igehirdetés szolgálatát Bozorády András esperes helyettes végezte.


2014. december 2-án kedden 1000 órakor a Nagytemplomban hálaadó istentiszteletet volt abból az alkalomból, hogy az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium épületének felújítása befejeződött. Igét hirdetett dr. Fabiny Tamás püspök. MEGHÍVÓ az alkalomra.


2014. december 1-5-ig, hétfőtől-péntekig, 1700 órai kezdettel Adventi sorozat volt a gyülekezeti teremben.


2014. november 30-án, Advent első vasárnapján, este a Nagytemplomban a Benkó Dixiland BandKarácsonyi mise című hangversenyét hallgathatták meg az érdeklődők.


2014. november 28-29-30-án Evangélizáció volt Kálmánházán, Győri János Sámuel pesterzsébeti lelkész szolgálatával.


2014. november 23-án, Örök élet vasárnapján az elmúlt évek hagyományához hűen, név szerint emlékeztünk meg az egyházi esztendőben elhunyt testvéreinkről, a Nagytemplomban a délelőtti istentiszteleten. Elhunyt lelkészeinkre is gondolva ezen a napon, egy szál virággal róttuk le kegyeletünket néhai lelkészeink sírjánál az Északi Temetőben.


2014. november 16-án vasárnap 1500 órai kezdettel a mandabokori imaházban presbiteri teadélutánvolt.


2014. november 11-én kedden délután a gyülekezeti teremben kis vendéglátással egybekötött alkalomra hívtuk a gyülekezet tagjait, ahol az Evangélikus Általános Iskola alsó tagozatos gyermekeivel nyílt találkozásra, ismerkedésre lehetőség. MEGHÍVÓ

 


 2014. november 2-án, vasárnap a 10 órai istentiszteleten a 70 éve, Nyíregyházáról „malenykij robotra”elhurcoltakra emlékeztünk. MEGHÍVÓ


2014. november 5-én szerdán délután jótékonysági hangverseny volt a Nagytemplomban, melynek bevételét egy súlyos beteg – az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumba járó –  fiatal gyógyítására ajánlották fel. Az alkalom áhítattal kezdődött, majd a vajai református énekkar hangversenyét hallgathattuk meg.


2014. október 31-én, pénteken a Reformáció ünnepén együtt emlékezett és ünnepelt a belvárosi református és evangélikus gyülekezet. Délután 1730 órakor gyülekeztünk a református templom előtt a Kálvin téren, ahonnan zsoltárokat és dicséreteket énekelve átvonultunk a Luther téri evangélikus Nagytemplomba. Ott ünnepi istentiszteleten vettünk részt, amelyen igét hirdetett dr. Gaál Sándor református esperes, teológiai tanár és ünnepi zenével szolgáltak a gyülekezeti énekkarok.


2014 október 27-től 30-ig, hétfőtől-csütörtökig reformációi igehirdetési sorozatot tartottunk a Luther téri gyülekezeti teremben. Az igehirdetés szolgálatát a gyülekezet lelkészei felváltva végezték. A reformációi igehirdetési sorozat témája a heti ige volt:
Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek.”  (Jer 17,14)


Az ünnepi eseményekről BŐVEBBEN olvashatunk az evangelikus.hu országos honlapon, Garai Andrástudósításában.

2014. október 26-án vasárnap 1800 órai kezdettel Ünnepi Zenés Áhítatot tartottunk a Nagytemplomban, melyen gyülekezetünk énekkara és Kiss Zoltán orgonaművész – dr. Kovács László Attila lelkész-orgonaművész „Eljött hozzánk az üdvösség” című,  orgonára és énekkarra írt –  korál kantátáját mutatta be.
Igét hirdetett Adámi László lelkész.

2014. október 26-án, vasárnap 1000 órakor ünnepi istentisztelet keretében adtunk hálát Istennek a templom felszentelésének emlékünnepén. Igét hirdetett: Zsarnai Krisztián esperes.

MEGHÍVÓ

2014. október 25-én szombaton 10 órától 14 óráig tartó Gyülekezeti nap volt, templomunk felszentelésének 228. évfordulója allkalmából. Vendégünk volt Horváth-Hegyi Áron evangélikus lelkész, aki áhítattal és az egyházkerület gyülekezeteinek életét bemutató előadással szolgált, illetve Garai Péterépítészmérnök, aki a Nagytemplomot, mint építészeti örökséget mutatta be.


2014.október 22-én, szerdán 1000 órakor a Nagytemplomban ünnepi istentiszteletet tartott azEvangélikus Általános Iskola, melyen Túróczy Zoltánra, az iskola névadójára és a forradalomra emlékeztek. Ezt követően koszorúzás volt a Luther téren a Túróczy emléktáblánál.


2014. október 19-én, vasárnap este volt a Zenés áhítat sorozat hetedik alkalma a Nagytemplomban. Dr. Kovács László Attila nyíregyházi lelkész-orgonaművész előadásában J.S. Bach, Gárdonyi Zoltán, M.Dupré műveket hallhattunk.


2014. október 17-én pénteken 1600 órakor kezdődött az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumszalagavató ünnepsége  a Nagytemplomban.


2014. október 11-én szombaton volt Budapesten, a Deák téri templomban az Országos Evangélizáció.


2014. október 10-én pénteken délelőtt nyílt nap volt az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. A nyílt napon a továbbtanulni szándékozó fiatalok részletesen megismerkedhettek a gimnázium adta lehetőségekkel.


2014. október 6-án hétfőn 1100 órakor az evangélikus Nagytemplomban az elmúlt évek hagyományához híven az  aradi vértanúkra emlékeztünk.


2014. október 3-án pénteken délután a Jósavárosi Görögkatolikus Egyházközség közösségi termébenCsalád – hivatás – misszió címmel a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szervezésében tartott előadást dr. Bálint Zoltán és felesége  dr. Bálintné Kis Beáta.


2014. szeptember 30-án kedden délután a gyülekezeti teremben szeretetvendégséggel egybekötött alkalmon az egyházközség nevében az Evangélikus Általános Iskola első osztályosait köszöntötték.


2014. szeptember 29-től október 2-ig hétfőtől-csütörtökig tartott az evangelizációs sorozat, melynek témája: A hívők vakmerő kérdései”. Az alkalmak, melyen az előadó Ittzés István volt, a református templomban voltak megtartva.


2014. szeptember 28-án, vasárnap 1400 órától hálaadó ünnepi alkalmat tartottunk a Rozsréti Gyülekezeti Házban, felszentelésének 20. évfordulóján. Az ünnepi istentiszteleten D. Szebik Imrenyugalmazott püspök végezte az igehirdetés szolgálatát. BŐVEBBEN…


2014. szeptember 28-án vasárnap 1000 órakor aratási hálaadó istentiszteletet tartottunk a Nagytemplomban.


2014. szeptember 27-én szombaton 1700 órakor a Nagytemplomban jótékonysági hangverseny volt azadventista énekkarok közreműködésével.


2014. szeptember 21-én, vasárnap este a Zenés áhítat sorozat hatodik alkalmán a Nagytemplomban vendégünk volt Tóka Szabolcs budapesti baptista orgonaművész, valamint közreműködött a nyíregyházi baptista gyülekezet énekkara.


2014. szeptember 20-án szombaton délelőtt volt a hétfői bibliaóra nyári szünet utáni első alkalma  – bográcsozással egybekötve – az erdei tornapályán.


Evangélikus Ifjúsági Klubot szerveztünk középiskolás fiatalok részére. Az első alkalom 2014. szeptember 19-én péntek délután volt a gyülekezeti teremben. 


2014. szeptember 6-án szombaton a Mandabokori Többfunkciós Közösségi Ház udvarán 10 órától 16 óráig családi napot tartottunk. Az alkalmat gazdag programok színesítették. A családi nap keretén belül 12 órakor felszenteltük az imaház harangját. Az igei szolgálatot Bozorády András espereshelyettes végezte.

BŐVEBBEN, képekben…


2014. szeptember 04-én csütörtökön délután órától evangélikus iskolai pedagógusainkkal  évkezdő közös találkozót tartottunk, melyre meghívást kaptak a nyugdíjas pedagógusaink is, valamint gyülekezetünk presbiterei, képviselői és az érdeklődő gyülekezeti tagok.


2014. szeptember 2-án kedden 1730 órakor a Vidor fesztivál keretében rendkívüli orgonahangversenyvolt a Nagytemplomban, melyen Kiss Zoltán orgonaművész előadásában Widor műveket hallhattunk.


2014. augusztus 31-én vasárnap 1600 órakor az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, és 2014. szeptember 01-én hétfőn  800 órakor a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola tanévnyitó istentisztete volt az Nagytemplomban.


2014. augusztus 23-án szombaton volt a  – már hagyományosnak mondható – missziói csendesnap a tállyai evangélikus templomban. BŐVEBBEN olvashatunk az eseményről, az evangelikus.hu országos honlapon.


2014. augusztus 17-én vasárnap este a Nagytemplomban, a zenés áhítatsorozat ötödik alkalmán,Csorba Gergő a debreceni református nagytemplom orgonistája volt a vendégünk, aki Vivaldi és Bachműveket adott elő.


2014. augusztus 4-8-ig, hétfőtől péntekig 5 napos gyermekklubot szerveztünk két helyszínen, délelőtta Luther tér 14. szám alatti gyülekezeti ház udvarán, délután a borbányai általános iskola melletti játszótéren. A gyermekeket bibliai történetek, sok éneklés és játék  várta.


2014. július 27-én vasárnap a nagytemplomi 10 órai istentiszteleten Marko Miettinen kajaani lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát.


2014. július 21-től 25-ig és július 28-tól augusztus 1-ig a Mandabokori Imaház szervezésében 3 évnél idősebb és 12 évnél fiatalabb gyermekek napközis táborban töltötték a vakáció egy részét.


2014. július 24-én csütörtökön este a Nairobi Evangélikus Lánykórus gospel koncertet adott a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban, felejthetetlen élményt nyújtva a jelenlévőknek. BŐVEBBEN, képekben…

“Énekelj az ÚRnak te egész föld!” Zsolt 96,1


2014. július 20-án vasárnap este a Zenés áhitatsorozat negyedik alkalmán Kapitány Dénes, a zirci apátság orgonistája volt a vendégünk. Az alkalomról további információk olvathatók a Szórólapon…


2014. július 8-tól 13-ig tartott a TÉRKÉP  szerinti útvonalon az Egyházmegye által szervezett Biciklitúra.


2014. július 7-től 11-ig, hétfőtől-péntekig tartott az a konfirmandus hittantábor, mely érdekes és változatos programmal várta a fiatalokat  az olcsvai Konferencia Központban.


2014. július 3-tól 6-ig  csütörtöktől-vasárnapig a gyülekezetünk kórusa – több európai kórus mellett – a IX. Kelet-Közép-Európai Keresztyén Találkozón vett részt a lengyelországi Wroclawban. A tartalmas és lélekemelő találkozó eseményeiről BŐVEBBEN, képekben…


2014. június 29-én vasárnap 1400 órakor a nyírtelki evangélikus templomban dr. Fabiny Tamás püspök lelkésszé szentelte Győrfi Juditot. Az Északi Egyházkerület honlapján olvashatunk BŐVEBBEN az ünnepi eseményről…


 
2014. június 22-25. között az EKE szervezésében Ébredési Konferencia volt Sátoraljaújhelyen. A programról BŐVEBBEN…

2014. június 23-27-ig, hétfőtől péntekig a  Luther téri gyülekezeti teremben  és az udvarán  Napközis tábor foglalkozásain vehettek részt az 5-12 éves gyermekek.


2014. június 19-én csütörtökön délután az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium évzáróistentisztelete-, 2014. június 21-én szombaton délelőtt pedig a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola ballagási és tanévzáró istentisztelete volt a Nagytemplomban.


2014. június 14-én szombaton este volt a Zenés áhítat sorozat harmadik alkalma Nagytemplomban, mely a “Múzeumok éjszakája” rendezvénysorozat része volt. Orgonán játszott dr. Kovács László Attila, énekelt Kazár Ticiána (alt) és Szilágyi Szilárd (tenor). Műsoron:  J.S. BachKodály Z. és Gárdonyi Z. művek voltak.


2014. június 9-én hétfőn, Pünkösd 2. napján a Nagytemplomban a 10 órai istentiszteleten  Torzsa Tamás nagycserkeszi lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát. 


2014. június 9-én PÜNKÖSDHÉTFŐI CSENDESNAP volt Vargabokorban, az evangélikus imaházban.Vendégeink voltak Labossa Péter és felesége Anita, valamint Szegedi Gyula református lelkész.


 
2014. június 1-én vasárnap este kapcsolódva az országos  Orgonapont-Fesztivál alkalmaihoz,Orgonazenés áhítat volt a Nagytemplomban, színesítve “a hangszerek királynője”, az orgona vetítettképes bemutatójával. Az egyházközség jóvoltából külön érdekessége volt az alkalomnak, hogy az egyébként mindig háttérben szereplő művészek orgonajátéka most látható volt a kivetítőn. Az igehirdetés szolgálatát Adámi László végezte, az orgonát dr. Kovács László Attila és Kiss Zoltán orgonaművészek szólaltatták meg.BŐVEBBEN, képekben…
 

2014. június 1-én volt gyülekezetünkben a konfirmáció. A konfirmáltak névsora itt olvasható. Az elmúlt évek hagyományához híven a jubilálók is megújíthatták régen tett fogadalmukat. BŐVEBBEN, képekben…
 

A titok nyitja – Missziói nap északon
2014. május 31-én mindhárom egyházkerületünkben missziói napok voltak. Az északiak Dabason gyűltek össze, hogy az evangélium titkát böngésszék.
BŐVEBBEN a Magyarországi Evangélikus Egyház honlapján.


2014. május 25-én vasárnap délután az Evangéliumi ALIANS imaközösség tartotta összejövetelét a Nyírpazonyi református templomban.


2014. május 21-én szerdán délután volt a Keresztkérdések című sorozat következő előadása a gyülekezeti teremben.
 

2014. május 18-án vasárnap este volt az októberig tartó Zenés áhítat sorozat első alkalma a Nagytemplomban. Az orgona-furulya hangverseny közreműködői voltak: Kiss Zoltán (orgona) és Kiss Benedek Máté (furulya).
A furulyán közreműködő Kiss Benedek Máté  – aki játékával elvarázsolta a jelenlévőket – a Kodály Zoltán Általános Iskola és a Vikár Sándor Zeneiskola tanulója, felkészítő tanára Nyesténé Raizer Márta.

 
2014. május 15-tól 18-ig csütörtöktől-vasárnapig Evangélizácóvolt Mandabokorban  Lázár Attila szolgálatával. Az alkalmak 1800órától kezdődtek, a sorozat a vasárnap délelőtti istentisztelettel zárult.
 
 
2014. május 17-én szombaton a 1300 órakor kezdődő Családi napra hívtuk a testvéreket…
 
 

2014. április 27-én  vasárnap este rendkívüli zenés áhítat volt a Nagytemplomban,  a Debreceni Református Kántus szolgálatával.

2014. április 23-án szerdán délután a gyülekezeti teremben volt aKeresztkérdések című előadás-sorozat következő alkalma.

2014. április 20-án, Húsvét vasárnapján az elmúlt évek hagyományához híven hajnali istentiszteletettartottunk fiatalok szolgálatával, reggel 500 órától a Nagytemplomban.


2014. április 18-án Nagypénteken, este 1900 órai kezdettel ZENÉS ÁHÍTAT volt a Nagytemplomban. J.S. Bach János passióját hallgathatta a gyülekezet.

A Zenés áhítat meghallgatható (Garai András testvérünk honlapján)

BŐVEBBEN, képekben…


2014. április 14-én hétfőn 1800 órakor Nagyheti sorozat indult a gyülekezeti teremben, mely Nagycsütörtökön 1800 órakor a Nagytemplomban megtartott alkalommal zárult.


2014. április 13-án vasárnap délután volt a gyermek biblaórások húsvéti ünnepsége az Evangélikus Általános Iskola dísztermében.


2014. április 9-től 12-ig, szerdától szombatig tartott az ALIANS imaközösség evangélizációs sorozata a MET kápolnájában (Bessenyei tér 10. szám alatt)  Bódis Miklós hátszegi református lelkész szolgálatával.


2014. március 21-én pénteken délután Nyíregyházán a Jósa András Múzeum “Benczúr újra köztünk van!” című kiállításán, dr. Bene János megyei múzeumigazgató és munkatársai meghívására  – a Reformáció és kultúra éve keretébe illesztve – előadást, majd ezt követően rendhagyó tárlatvezetést tartott dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök, Madár Xiména művészettörténész közreműködésével.
Az előadást és a tárlatvezetést rendkívüli érdeklődés kísérte.

További képek a GALÉRIÁBAN…


2014. március 16-án vasárnap a 10 órai nagytemplomi istentisztelet keretében megtörtént az újonnan megválasztott egyházközségi felügyelő dr. Bálint Zoltán beiktatása. Isten áldását kérjük szolgálatára.

2014. március 10-14-ig, hétfőtől-péntekig – böjt első hetében – 1700 órai kezdettel böjti sorozatottartottunk a gyülekezeti teremben.

2014. március 9-én vasárnap délután az ÉLIM kápolnájában dr. Keszi Krisztina orvosnő tartott előadást a Zambiában végzett missziói munkájáról.


2014. március 8-án szombaton volt a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskolában az Északi Egyházkerület Ifjúsági napja, mely idén Nyíregyházán került megrendezésre. „Láss, ne csak nézz!” volt a mottója az északi kerületi ifjúsági napnak, melyről BŐVEBBEN az országos, evangelikus.hu honlapon olvashatunk.


2014. február 22-én szombaton 1600 órától a Mandabokori Közösségi Ház Keresztény teaházba,  sütemény és tea melletti beszélgetésre, zenehallgatásra hívta az érdeklődő testvéreket. Közreműködött az  Emmaus zenekar.

 


2014. február 16-án vasárnap  közvetlen a 10 órai istentisztelet után a Nagytemplomban felügyelőt választó közgyűlést tartottunk. A közgyűlés nagy többséggel dr. Bálint Zoltánt választotta felügyelőnek, akinek mandátuma a következő tisztújító választásokig tart.

2014. február 12-én szerdán az esti istentisztelet után a felügyelő-jelöltekkel fórum beszélgetésttartottunk a Luther téri gyülekezeti teremben, előkészítve a 2014. február 16-án vasárnap a Nagytemplomban tartandó felügyelőt választó közgyűlést.
 

2014. január 28-án kedden a nyíregyházi születésű, evangélikus festőre Benczur Gyulára emlékeztünk. A megemlékezést a festő születésének 170. évfordulója tiszteletére a Jósa András Múzeum szervezte. Délután a Nagytemplomban, Kujbusné dr. Mecsei Éva levéltár igazgató tartott előadást, ezt követően dr. Kovács László Attila igazgató lelkész-orgonaművész koncertjét hallhattuk. MEGHÍVÓ és ELŐADÁS

 


 

2014. január 19-től január 26-ig vasárnaptól-vasárnapig tartott az ÖKUMENIKUS IMAHÉT. BŐVEBBEN…

 


2014. január 5-től 12-ig vasárnaptól-vasárnapig ALIANSZ imahét volt. Mottó: “Lélekkel és bátorsággal”. A helyszínekről és igehirdetőkrőlBŐVEBBEN…

2014. január 1-től ÚJÉV napjától január 3-ig, szerdától-péntekig tartott az évkezdő imahét.

2015

A 2015. év ARCHÍVUMA


Gyülekezetünk 2015. évi statisztikai adatai


 

Adventtől – Vízkeresztig 2015-2016
a Hírmondó melléklete az ünnepi alkalmakról

2015. október 2015. december
2015. május 2015. július
2015. január-február 2015. április

 


 

ARANYABLAK Gyermekújság

2015. VI. évfolyam 1. szám

2015. VI. évfolyam 2. szám


2015. december 25-én, Karácsony ünnepén 1700 órakor a Nagytemplomban Karácsonyi zenés áhítat volt. Műsoron dr. Kovács László AttilaLáttuk az Ő dicsőségét” című karácsonyi kantátája. BŐVEBBEN, képekben…   Képmappa: 2015-12-25-karacsonyi-zenes-ahitat


2015. december 20-án vasárnap délután volt a gyermek-bibliaórások, óvodások és az ifjúság Karácsonyi ünnepi műsora az Evangélikus Általános Iskola dísztermében.


2015. december 19-én szombaton délután Családi karácsonyi ünnepség volt Mandabokorban.


Adventi sorozatok decemberben:

2015. december 14-től 17-ig hétfőtől-csütörtökig  1730 órakor a rozsréti imaházban;
2015. december 14-től 17-ig  hétfőtől-csütörtökig 1800 órakor Mandabokorban;
2015. december 17-től 19-ig csütörtöktől-szombatig 1700 órakor Borbányán.


2015. december 12-én szombaton délután a Nyírszőlősi Evangélikus Templomban – felszentelésének 75. évfordulója alkalmából – ünnepi istentisztelet volt. Igét hirdetett Cserhátiné Szabó Izabella püspökhelyettes.


2015. december 6-án délután az Emmaus Gyülekezetben adventi koncert volt, az Emmausi Tanítványok Zenekar közreműködésével.


2015. december 6-án Advent 2. vasárnapján, a délelőtti istentiszteleten a Széna téri kistemplomban azevangélikus óvodások adták elő adventi műsorukat, mindannyiunk nagy örömére.

BŐVEBBEN, képekben:   Képmappa: 2015-12-06-ovodasok-kistemplomban


2015. november 30-tól december 4-ig, hétfőtől-péntekig 1700 órai kezdettel a Luther téri gyülekezeti teremben Adventi sorozatot tartottuk. A sorozat igehirdetője Adámi László volt.


2015. november 11-én szerdán délután a Luther téri gyülekezeti teremben “A reformáció és oktatás” előadássorozat keretében dr. Dienes Dénes sárospataki teológiai professzor tartott előadást “Comenius Ámos János, az iskolareformátor” címmel.


2015. október 31-én szombaton este református testvéreinkkel közösen tartottuk a Reformáció ünnepét. Az evangélikus templom elől énekelve vonultunk át a belvárosi református templomba, ahol közös, ünnepi istentiszteleten vehettünk részt.
BŐVEBBEN, képekben:   Képmappa: 2015-10-31-reformacio-unnepe


2015. október 24-én szombaton a Nagytemplomban GYÜLEKEZETI NAP-ot tartottunk, templomunk felszentelésének 229. évfordulóján. Vendégünk volt Szabó Vilmos Béla nyíregyházi származású evangélikus lelkész, valamint Csoma József nyíregyházi tanár és kutató, aki  a nyíregyházi evangélikus oktatás múltjáról „Egy eltűnt iskola, amely megkerült” címmel tartott előadást. Délben a gyülekezeti teremben szeretetvendégség volt és Csoma József festményeiből láthattunk egy kis kiállítást. A gyülekezeti napon szolgáltak még a NYIFI-sek és az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjai, valamint gyülekezetünk énekkara.
BŐVEBBEN, képekben: Képmappa:   2015.10.24. Gyülekezeti nap…


2015. október 22-én csütörtökön délelőtt a Nagytemplomban kezdődő ünnepi istentiszteleten névadójukra, a 122 éve született Túróczy Zoltánra emlékeztek az Evangélikus Általános Iskola tanárai, és diákjai. Ezt követően megkoszorúzták a gyülekezeti ház falán elhelyezett emléktáblát. MEGHÍVÓ…


2015. október 14-én szerdán 1800 órától  “A reformáció és oktatás” előadássorozat keretében  „Huszár Gál a nyomdász reformátor” címmel  Adámi János előadását hallhattuk a gyülekezeti teremben.


2015. október 10-én szombaton volt Budapesten, a Deák téri templomban az Országos evangelizáció.


2015. október 08-án csütörtökön délután az Evangélikus Óvodában  (Közép u. 1.) Őszi családi napot tartottunk.


2015. október 6-án kedden délelőtt a Nagytemplomban a megyeszékhely önkormányzata, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és a Nyíregyházi Városvédő Egyesület közösen emlékeztek meg az aradi vértanúkról.


2015. október 5-én hétfőn délelőtt az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjai a „Gályarabok”  című előadás nyilvános, kosztümös főpróbáját tartották a gimnázium dísztermében, készülve a darab sárospataki bemutatójára.


2015. október 4-én vasárnap aratási hálaadó délután volt a Rozsrétszőlői Gyülekezeti Házban. Az igehirdetés szolgálatát vendégünk, Balicza Iván budapesti evangélikus lelkész végezte, közreműködtek a hittanos és kisifis fiatalok, valamint gyülekezetünk énekkara.
BŐVEBBEN, képekben: Képmappa: 2015-10-04-aratasi-halaado-unnep-rozsretszolon


2015. szeptember 20-án vasárnap este került sor az idei Zenés áhítatok hetedik alkalmára a Nagytemplomban. Közreműködött Kiss Zoltán orgonaművész, dr. Kovács László Attila lelkész-orgonaművész és a gyülekezet énekkara. Bach korálokat hallhattunk tolmácsolásukban.


2015. szeptember 20-án vasárnap a 10 órai istentiszteleten a Nagytemplomban dr. Kovács László Attilaigazgató lelkész és Zsarnainé Urbán Nóra óvodalelkész 25 új óvodás gyermekre kérte Isten áldását. Óvodásaink énekes szolgálattal köszöntötték a gyülekezetet és kis társaikat.

BŐVEBBEN, képekben:  Képmappa: 2015-09-20-ovodasok-megaldasa-nagytemplomban


2015. szeptember 19-én, szombaton volt Budapesten, a Tüskecsarnokban az Evangélikus Presbiterek Országos Találkozója. “Szolgáljatok az Úrnak örömmel”  (Zsolt 100,2)


2015. szeptember 12-én szombaton 10-16 óráig színes, változatos programmal   CSALÁDI NAP  volt Mandabokorban.


2015. szeptember 9-én szerdán 1800 órakor a gyülekezeti teremben a Reformáció és oktatás előadás-sorozat keretében dr. Reuss András az Evangélikus Hittudományi Egyetem nyugalmazott professzora tartott előadást “Luther, Melanhton és az iskola” címmel. Az előadás itt olvasható…


2015. szeptember 6-án vasárnap, a Nagytemplomban 1000 órakor kezdődő tanévnyitó istentiszteleten gyülekezetünk bibliakörös gyermekei szolgáltak.


2015. szeptember 1-én kedden 1730 órai kezdettel a Vidor fesztivál keretében orgona koncert volt a Nagytemplomban. Ezen a zenei eseményen Kiss Zoltán orgonaművész és Györgyfi Zsolt trombitaművész olyan zenei csemegének számító műveket szólaltattak meg, mint Johann Friedrich Fasch vagy Leopold Mozart trombitaversenyei. A Bachemlékév kapcsán Kiss Zoltán orgonaművész előadásában minden idők legnagyobb orgonaszerzőjének darabjai is felcsendültek.


2015. augusztus 31-én hétfőn 1600 órakor volt az evangélikus tanintézményeink; a gimnázium, az általános iskola és a kollégium közös tanévnyitó istentisztelete a Nagytemplomban. Igét hirdetett dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke.


 

2015. augusztus 29-én szombaton  1800 órától a Jósa András Múzeum udvarán Balczó András  többszörös olimpiai- és világbajnok öttusázó, aki gyermekéveit Nyíregyházán töltötte, „Mi végre vagyunk a világon?”  címmel tartott előadást.

BŐVEBBEN, képekben:  Képmappa: 2015_08_29 Balczó András előadás


2015. augusztus 28-án pénteken 1500 órakor a Nagytemplomban Tóth Orsolya nyíregyházi lelkészjelöltet  dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke szentelte lelkésszé.

BŐVEBBEN, képekben:  Képmappa: 2015_08_28 Tóth Orsolya lelkésszé szentelés


2015. augusztus 16-án vasárnap este az idei Zenés áhítatok hatodik alkalmán a Nagytemplomban vendégünk Horváth Zoltán kolozsvári orgonaművész volt.


2015. augusztus 2-án vasárnap délután, a nyíregyházi származású végzett teológust, Kulcsár Mártont ünnepi istentisztelet keretében szentelte lelkésszé dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke a nyírtelki evangélikus templomban.


2015. augusztus 1-én szombaton este volt a Nagytemplomban az idei Zenés áhítatok  ötödik alkalma, amelyen vendégünk Thomas Greif nürnbergi orgonaművész volt.


2015. július 19-én vasárnap este a Nagytemplomban az idei a  Zenés áhítatok  negyedik alkalmán, dr. Kovács László Attila lelkész-orgonaművész Bach, Sibelius, Kuusisto műveket szólaltatott meg.


2015. július 13-tól 17-ig, hétfőtől-péntekig 10-16 éves fiatalok számára OLCSVÁN nyári tábort szerveztünk. A programról BŐVEBBEN, és a  MEGHÍVÓ…


2015. július 8-án szerdán a Luther téri gyülekezeti teremben az esti áhítat után a Reformáció és oktatáselőadás-sorozat keretében Adámi László tartott előadást a 600 évvel ezelőtt máglyán megégetett Husz János elő-reformátorról,  “Krisztusért égő tanúság” címmel. Az előadás itt olvasható…


2015. június 28-án vasárnap 14 órától a vargabokori Immanuel Evangélikus Imaházban  – az imaház 25 éves évfordulóján –  csendesnapot tartottunk. Délután az ünnepi hálaadó istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát dr. Fabiny Tamás püspök végezte.

Az eseményről az evangelikus.hu országos honlapon Dankó Barbara írásában olvashatunk…

BŐVEBBEN, képekben:  Képmappa: 2015_06_28 Csendesnap Vargabokorban


2015. június 21-én vasárnap este volt a Nagytemplomban az idei a Zenés áhítatok harmadik alkalma, Kiss Zoltán orgonaművész és Kissné dr. Mogyorósi Pálma közreműködésével.


2015. június 21-én vasárnap a Nagytemplomban a 1000 órakor kezdődő istentiszteleten Laczki János orosházi lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát. Az istentiszteleten  a “Közös asztal roma tábor”  résztvevői is szolgáltak, akik a Luther Márton Kollégiumban a  június 19-től 23-ig tartó országos tábor tagjai voltak.


2015. június 19-én pénteken délután volt az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium évzáró ünnepsége a Nagytemplomban.

2015. június 20-án szombaton délelőtt volt a Thúróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola ballagási ünnepsége a Nagytemplomban.


2015. június 15-én hétfőn délután a hétfői bibliaórák nyári szünet előtti  – grillezéssel egybekötött – záró alkalmát az erdei tornapályán tartottuk.


2015. június 14-én vasárnap délután a Nagytemplomban néhai Endreffy Zoltán lelkészre emlékeztünk, születésének 100. évfordulója alkalmából. Az ünnepi megemlékezésen mutatta be Oros László író “Felsőszeli és az Endreffyek” című könyvét.  Program

Bővebben képekben:  Képmappa:  2015_06_14-Endreffy Zoltán

Garai András írása az evangelikus.hu országos honlapon olvasható.


2015. június 14-én vasárnap a nagytemplomi 10 órai istentiszteleten tartottuk a gyermek-bibliakörösök és a VISZ levelező klubos gyermekek évzáróját; az istentiszteletet követően szeretetvendégség volt számukra a gyülekezeti teremben.


2015. június 10-én szerdán a Luther téri gyülekezeti teremben 1800 órától a Reformáció és oktatás előadás-sorozat első alkalmán Bandi Attila lelkészjelölt “A KÁTÉ szerepe az evangélikus egyházban” címmel tartott előadást.


2015. június 8-án hétfőn 1430 órakor a gyülekezeti teremben búcsúztunk az Evangélikus Általános Iskola és Óvoda ballagó diákjaitól, óvodásaitól.


2015. május 31-én vasárnap, Szentháromság ünnepén volt gyülekezetünkben a konfirmáció. Az ünnepi istentisztelet 1000 órakor kezdődött a Nagytemplomban. Az elmúlt évek szép hagyományához híven a jubiláns konfirmandusok is megerősíthették régen tett fogadalmukat. A konfirmáló fiatalok névsora…
BŐVEBBEN, képekben:  Képmappa:   2015_05_31 Konfirmáció


2015. május 17-én vasárnap a Nagytemplomban a 10 órai istentiszteleten az evangélikus óvodások adtak műsort. Utána sütemény, tea melletti beszélgetésen vettek részt a gyermekek, szüleik és a gyülekezeti tagok.


2015. május 14-től 17-ig csütörtöktől-vasárnapig Evangelizáció volt a Mandabokori imaházban, Orbán Attila misszionárius szolgálatával. Az alkalmak csütörtöktől-szombatig 1800 órakor, vasárnap 830 órakor  kezdődtek. MEGHÍVÓ…


2015. május 17-én vasárnap 1800 órától volt a Nagytemplomban az idei a Zenés áhítatok második alkalma, melyen közreműködtek: Szilágyi Gyula (orgona – Budapest/Nyíregyháza) és Gaál Eszter (ének – Nyíregyháza).

 

A 2015. évi  ZENÉS ÁHÍTATOK részletes programja…


2015. május 16-án szombaton volt a debreceni református Nagytemplomban az Északi Evangélikus Egyházkerület Missziói napja, melynek témája a “Krisztus-arcú egyház”.

Az evangelikus.hu országos honlapon követhetjük BŐVEBBEN a missziói nap eseményeit.


2015. április 30-án csütörtökön a Nagytemplomban 1600 órakor tartotta ballagási ünnepségét az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium.


2015. április 19-én vasárnap este a Nagytemplomban az idei Orgonazenés áhítatok nyitó alkalmán vendégünk Novenko Michal prágai orgonaművész volt, aki Buxrehude, Bach, Seger, Liszt, Martinu és Brahms műveket játszott.


2015. április 19-én vasárnap 1000 órakor a Nagytemplomban rendhagyó, “kossuthos istentisztelet” volt az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 9-10-11-12 osztályos diákjai és szüleik részvételével. Az istentisztelet után kötetlen, vidám együttlét, beszélgetés, játék, vendéglátás volt a gyülekezeti teremben.


Vendégünk volt Prőhle Gergely a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, aki 2015. április 11-én szombaton délután a Thúróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola dísztermében “Hogyan tovább magyarországi és nyíregyházi evangélikusok a közel 500 éves reformáció tükrében” címmel tartott előadást. MEGHÍVÓ…
BŐVEBBEN, képekben:  Képmappa:   2015.04.11. Vendégünk volt Prőhle Gergely


2015. április 5-én vasárnap este a Nagytemplomban HÚSVÉTI ZENÉS ÁHÍTAT volt, melyen gyülekezetünk énekkara, valamint dr. Kovács László Attila és Kiss Zoltán orgonaművészek szolgáltak.
Bővebben a műsorról…


2015. március 30-tól április 2-ig, hétfőtől-csütörtökig Nagyheti sorozat volt a gyülekezeti teremben.


2015. március 29-én Virágvasárnap délután a Thúróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola dísztermében gyermekek szolgálatával HÚSVÉTI ÜNNEPSÉG volt, melyen közreműködtek az iskola alsó tagozatos diákjai, az óvodások, a gyermek bibliakörösök, és az ifjúság…


2015. március 20-án pénteken 1400 órai kezdettel  – Bach születésének 330 évfordulója tiszteletére – Bach koncert volt a Nagytemplomban. Közreműködtek a Vikár Sándor Zeneiskola tanárai. BŐVEBBEN…

 

 


2015. március 15-én, vasárnap Breznyiczki Gabriella II. éves teológushallgató végezte az igehirdetés szolgálatát a 800 – és a 1000 órai istentiszteleteken a Nagytemplomban. Breznyiczki Gabriella nyíregyházi leány, aki öccsével együtt gyülekezetünkben nőtt fel és sok szállal kötődik templomunkhoz.


2015. március 8-án, BÖJT 3. vasárnapján Gáncs Péter elnök-püspök volt a vendégünk; délelőtt a Nagytemplomban a 10 órakor kezdődő istentiszteleten Ő végezte az igehirdetés szolgálatát, majd délután az Evangélikus Általános Iskola dísztermében szeretetvendégséggel egybekötöt alkalmon  az “Ébredés, megújulás, gyülekezet építés, misszió”  témában tartott előadást.    MEGHÍVÓ…

BŐVEBBEN, képekben:   Képmappa:   2015_03_08 Gáncs Péter


2015. március 2-től 5-ig, hétfőtől-csütörtökig tartott a mandabokori imaházban a Böjti esték címmel tartott sorozat, Ittzés István evangélikus lelkész szolgálatával. MEGHÍVÓ…


2015. február 23-tól 27-ig, hétfőtől-péntekig 1700 órai kezdettel Böjti sorozat volt a gyülekezeti teremben.


2015. február 22-én vasárnap délután a Mandabokori imaházban presbiteri- és gyülekezeti teadélután volt, Bozorády András lelkész és Soltész Csaba felügyelő szolgálatával. MEGHÍVÓ…


2015. január 25-én, vasárnap délután dr. Domján Elek püspök emléktábláját avatta fel dr. Fabiny Tamás püspök a Luther ház falánál. Az ünnepélyes avatásról és az Ökumenikus imahét záró alkalmáról

BŐVEBBEN, képekben:  Képmappa:  2015_01_25 Emléktábla avatás-Ökumenikus hét


2015. január 18-tól 25-ig, vasárnaptól vasárnapig tartott az Ökumenikus imahét. A záró alkalom igehirdetője dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke volt. A helyszínekről, igehirdetőkről BŐVEBBEN


2015. január 12-től 16-ig, hétfőtől-péntekig Évkezdő sorozat volt a gyülekezeti teremben, melynek témája: “A világ világossága”.


2015. január 4-től 11-ig,  vasárnaptól vasárnapig, ALIANS imahét volt. A helyszínekről és az igehirdetőkről BŐVEBBEN…

2016. év archívuma

A 2016. év archívuma

2016. év Statisztikai adatok

2016. december

2016. október

2016. szeptember

2016. július

2016. Pünkösd

2016. Húsvét


 ARANYABLAK Gyermekújság

2016. december

2016. május


2016. december 25-én vasárnap este a Nagytemplomban Ünnepi Zenés Áhítatot tartottunk, melyen gyülekezetünk énekkara, valamint Kiss Zolán és dr. Kovács László Attila orgonaművészek működtek közre. MEGHÍVÓ…


2016. december 22-én csütörtökön 1000 órától 1200 óráig a borbányai Petőfi Sándor Általános Iskolában, valamint december 23-án pénteken 1400 órától 1600 óráig a vargabokori imaházban Karácsonyi „Örömhír klub” volt gyermekek számára.


2016. december 19-től 21-ig, hétfőtől-szerdáig Adventi evangelizáció volt a borbányai evangélikus templomban (Nyíregyháza, Kállói u. 94.) Hecker Márton metodista lelkész szolgálatával.


2016. december 18-án vasárnap délután volt a gyermekbibliakörösök, óvodások és az ifjúság karácsonyi műsora az evangélikus általános iskola dísztermében.


2016. december 17-én szombaton délután volt a Gyermekek karácsonya a Mandabokori Imaházban.

 

 


2016. december 12-től 15-ig, hétfőtől-csütörtökig Adventi sorozatot tartottunk Rozsrétszőlőn, a Betlehem Imaházban.


2016. december 5-től 8-ig, hétfőtől-csütörtökig 1800 órai kezdettel Adventi sorozat volt Mandabokorban. Az igei szolgálatot Orbán Attila misszionárius végezte.


2016. november 28-tól december 2-ig, hétfőtől-péntekig Adventi sorozatot tartottunk  a gyülekezeti teremben, dr. Kovács László Attila szolgálatával.


2016. november 25-én pénteken 1630 órától „Első gyertyagyújtás” címmel az evangélikus óvodások adtak műsort  a gyülekezeti teremben.


2016. november 20-án vasárnap este a Zenés áhítatok sorozat ezévi utolsó alkalmán a nyíregyházi HARMÓNIA kamarakórus és a nagykállói Cantarella női kamarakórus volt a vendégünk. Vezényelt: Nagy Péter. MEGHÍVÓ…


2016. november 17-én csütörtökön délután az Evangélikus Általános Iskola I. körzethez tartozó hittanosaival ismerkedhettünk meg a gyülekezeti teremben.


2016. november 12-én szombaton 10-15 óráig csendesnapot tartottunk Mandabokorban, melynek témája „Ha van Isten  akkor miért van szenvedés…?”  Vendégünk Malik Péter lucfalvai  evangélikus lelkész volt.


2016. november 13-án vasárnap 9-12 óráig Adventi örömhír klubot tartottunk érdekes és tartalmas programmal gyermekeknek a gyülekezeti teremben.


2016. október 31-én hétfőn este a reformáció 499. évfordulóján, a református testvérekkel együtt ünnepelve tartottunk istentiszteletet a Luther téri evangélikus nagytemplomban. A református templom előtt a Kálvin téren gyülekeztünk, majd  – fáklyákkal a kézben – énekleve vonultunk át templomunkhoz. Az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett dr. Gaál Sándor református esperes, teológiai tanár és közös zenei szolgálattal működött közre a két gyülekezet énekkara. BŐVEBBEN, képekben…


2016. október 29-én, szombaton a Déli Egyházkerület tartotta kórustalálkozóját. A hét gyülekezetből érkezett énekkar szakmai zsűri előtt mutatott ízelítőt repertoárjából. Ennek alapján választották ki azt a három kórust, amelyek az egyházkerület képviseletében az országos kórustalálkozón is részt vehetnek majd jövő májusban Szarvason. A hetedik kórus, a mi gyülekezetünk énekkara vendégként volt jelen, mivel az Északi Egyházkerület korábban megrendezett találkozójára nem tudtunk elmenni. Örömhír az, hogy a zsűri döntése alapján mi is részt vehetünk a szarvasi országos kórustalálkozón. BŐVEBBEN, képekben…


2016. október 24-től 28-ig, hétfőtől-péntekig Reformációi sorozat volt a gyülekezeti teremben meghívott vendég igehirdetőkkel:    Hecker Márton metodista lelkész, (hétfő) 2Kor 4,1-6    Cserés Attila baptista lelkész (kedd) 2Kor 4,7-18    dr. Gaál Sándor református teológiai tanár, esperes (szerda) 2Kor 5,11-15    Tóth László római katolikus plébános (csütörtök)    dr. Kovács László Attila evangélikus lelkész (péntek) 2Kor 5,16-21


Az alábbi ünnepi alkalmakról bővebben is olvashatunk az evangelikus.hu országos honlapon, Garai András tudósításában.

2016. október 23-án vasárnap a délelőtti ünnepi istentiszteleten Horváth-Hegyi Áron sámsonházai evangélikus lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát. Este, a Nagytemplomban tartott ÜNNEPI ZENÉS ÁHÍTAT méltó lezárása lett az ünnepi rendezvényeknek. A zenés áhítat részletes MŰSORA,  és a nap eseményei KÉPRIPORTBAN összefoglalva…

A két nap ünnepi alkalmainak részletes programjáról BŐVEBBEN…
 
2016. október 22-én szombaton GYÜLEKEZETI NAP volt a Nagytemplomban, templomunk felszentelésének 230. évfordulója alkalmából. A gyülekezeti nap keretében nyitottuk meg egyházközségünk- és a tirpák élet hagyományait bemutató kiállítást az orgona mögötti térben. BŐVEBBEN, képekben…

2016. október 18-án újra indult a Baba-Mama klub. A foglalkozások kedd délelőttönként 1000-től 1100 óráig tartanak a gyülekezeti teremben. 


2016. október 16-án vasárnap este volt a ZENÉS ÁHÍTATOK sorozat hetedik alkalma a Nagytemplomban. Közreműködött vendégként két miskolci művész: Flach Antal (zongora, orgona) és Vajda Éva (ének), valamint a gyülekezet énekkara. A műsorról bővebben…

2016. évben a ZENÉS ÁHÍTATOK alkalmairól BŐVEBBEN…


2016. október 14-én pénteken délután a Nagytemplomban kezdődött az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium szalagavató ünnepsége. BŐVEBBEN, képekben…


2016. október 9-én vasárnap délelőtt aratási hálaadó csendesnap volt a Rozsréti imaházban, a hittanosok és gyülekezetünk énekkara  szolgálatával. Bibliatanulmányt tartott vendégünk, dr. Molnár Róbert kübekházi polgármester. BŐVEBBEN, képekben…


2016. október 8-án szombaton 10 órától 16 óráig Országos evangélizáció volt a Deák téri templomban, melynek témája „Állj a lábadra! – reformáció ma”.


2016. október 6-án csütörtökön délelőtt a 13 aradi vértanúra emlékeztünk  a Nagytemplomban. BŐVEBBEN az evangelikus.hu honlapon olvashatunk az eseményről.


2016. október 2-án vasárnap délután Mandabokorban hálaadó istentiszteletet tartottunk abból az alkalomból, hogy az imaház vendégszobáinak kialakítása befejeződött. Az igehirdetés szolgálatát dr. Fabiny Tamás püspök végezte. Az eseményről BŐVEBBEN  az országos honlapon olvashatunk.


2016. szeptember 18-án vasárnap este volt az idei ZENÉS ÁHÍTATOK hatodik alkalma a Nagytemplomban. Közreműködött dr. Kovács László Attila lelkész-orgonaművész, aki J. S. BachF. Mendelssohn-Bartoldy és Cesar Frank orgonaműveket szólaltatott meg. MEGHÍVÓ

    2016. évben a ZENÉS ÁHÍTATOK alkalmairól BŐVEBBEN…    


2016. szeptember 17-én szombaton 10 órától 16 óráig a került megrendezésre a mandabokori közösségi ház udvarán a CSALÁDI NAP, mely színes, gyermek- és családcentrikus programokkal várta a résztvevőket.


2016. szeptember 15-én csütörtökön délután az Evangélikus Általános Iskola első osztályosaival találkoztunk, ismerkedtünk, szeretetvendégség keretében.


2016. augusztus 31-én szerdán délután a Nagytemplomban került sor az evangélikus tanintézményeink közös évnyitó istentiszteletére. Igét hirdetett Krámer György a Magyar Evangélikus Egyház országos irodájának igazgatója. BŐVEBBEN, képekben…


2016. augusztus 30-án kedden délután a Nagytemplomban a VIDOR fesztivál keretében szervezett orgona-ének hangversenyen közreműködött Kiss Zoltán orgonaművész és Sinka Krisztina énekművész.


2016. augusztus 21-én vasárnap este volt az idei ZENÉS ÁHÍTATOK ötödik alkalma a Nagytemplomban dr. Ruppert István győri orgonaművész közreműködésével.


2016. augusztus 15-től 19-ig hétfőtől péntekig délelőttönként 5 napos klub volt iskolás gyermekek részére a borbányai templomban és kertjében, melynek mottója: „A nagy változás.” BŐVEBBEN, képekben…


2016. augusztus 12-én pénteken este a Nagytemplomban a 140 tagú Szentegyházi Gyermekfilharmónia Zenekar és Kórus adott ünnepi hangversenyt “Székelyföldi Csillagok” címmel. Az angyalok ismét köztünk jártak…


2016. augusztus 8-tól 12-ig hétfőtől péntekig 5 napos klub volt Vargabokorban. A klub mottója: „A nagy változás”.


2016. augusztus 8-tól 12-ig hétfőtől péntekig a Rozsréti Gyülekezeti Házban változatos, érdekes programmal napközis tábor volt a 7-14 éves gyermekek részére, amely táborzáró alkalommal ért véget.


2016. július 27-én szerdán 16 fős csoport érkezett gyülekezetünkbe Kajaaniból, Antti Minkkinen lelkész és Heimo Haverinen ifjúsági munkatárs vezetésével. 2016. július 31-én vasárnap a Nagytemplomban a 10 órai istentiszteleten a csoport vezetője, Antti Minkkinen lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát. A liturgiában énekkel, hangszeres kísérettel többször is szerepet kaptak fiatal finn vendégeink, igazán felemelő érzés volt látni, hallani őket. BŐVEBBEN, képekben…

2016. augusztus 1-én hétfőn 1800 órakor a Nagytemplomban a finn vendégeink egyházközségünk fiataljaival közösen szolgáltak azon az alkalmon, amely itt tartózkodásuk búcsú alkalma volt. Isten áldását kérjük életükre, szolgálataikra!


2016. július 18-tól 23-ig  hétfőtől szombatig, OLCSVÁN 12-18 éves fiatalok vehettek részt azon a táborozáson, melyet Sztankó Gyöngyi evangélikus lelkész és Bálintné Kis Beáta ifjúsági vezető szervezett. A részletes program ITT olvasható. MEGHÍVÓ

Helyszíni tudósítás, KÉPEKBEN…  

 


2016. július 17-én vasárnap este az idei ZENÉS ÁHÍTATOK negyedik alkalma volt a Nagytemplomban. Közreműködtek Sinka Krisztina (ének) Suhanyecz Viktória (hegedű) Takács Tibor (zongora) MEGHÍVÓ


2016. július 7-10-ig tartott Budapesten a Tüskecsarnokban “Ti vagytok a föld sója” címmel rendezett Közép-Európai Keresztény Találkozó


2016. június 26-án vasárnap volt az énekkar évadzáró alkalma a gyülekezeti terem udvarán. Jó hangulatban telt az évad utolsó “próbája”, énekeltünk, finomakat ettünk és nem utolsósorban elbúcsúztattuk két kedves énekkari tagunkat: Sarah-t és Andrew-t, akik július hónapban visszatérnek hazájukba, a Nyíregyházán töltött néhány hónapos missziós küldetésük lejártával. Szeptemberben újra indul a munka, sok feladat vár ránk! Viszontlátásra az első szeptemberi próbán!

BŐVEBBEN. képekben…


2016. június 19-én vasárnap este 1800 órától volt az idei ZENÉS ÁHÍTATOK harmadik alkalma a Nagytemplomban, melyen a belvárosi református, evangélikus, baptista és római katolikus egyházközségek énekkarai működtek közre. MEGHÍVÓ

Babicz Pálné írt  néhány sorban az eseményről a Hírmondó júliusi számában…


2016. június 17-én pénteken a Nagytemplomban két ünnepi istentiszteletre került sor: 1500 órától az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium; 1700 órától az Evangélikus Általános Iskola tartotta tanévzáró alkalmát.


2016. június 12-én vasárnap a Nagytemplomban a 10 órai istentiszteleten a gyermek bibliakörösök szolgáltak, s ez alkalommal vehették át a VISZ levelező klubosok oklevelüket. BŐVEBBEN, képekben…


2016. június 11-én szombaton, egyházmegyei csendesnap volt a debreceni evangélikus templomban. A délelőtti előadást Lénárt Viktor evangélikus lelkész tartotta – aki a Piliscsabai Gyülekezetben tölt be helyettes lelkészi szolgálatot -, a „Gyülekezeti kisközösségek spontán formálódása, Isteni teremtetése, és/vagy tudatos és jól szervezett építése” címmel, majd az altemplomban korábban nyílt kiállítást tekinthettük meg. BŐVEBBEN, képekben…

Az eseményről Réz Nagy Zoltán lelkész írása tudósít az országos honlapon


2016. június 5-én vasárnap 1100 órától  a Széna téri Kistemplomban a GAS szószékcsere keretében Réz Nagy Zoltán debreceni evangélikus lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát, és az istentisztelet keretében sor került egy gyermek keresztelésére is.


2016. június 4-5-én, szombat-vasárnap Léváról érkező 50 fős evangélikus küldöttséget láttunk vendégül. Vasárnap a Nagytemplomban a 10 órai istentiszteleten a lévai gyülekezet lelkésze, Martin Riecky hirdette az igét. A szombati, Múzeumfaluban tett látogatásról képes beszámoló is készült…


2016. június 2-án csütörtökön 1600 órakor ballagó óvodásainkkal és az evangélikus iskolánk ballagó diákjaival találkozhattunk a gyülekezeti teremben.


2016. május 29-én, a hónap utolsó vasárnapján volt gyülekezetünkben a KONFIRMÁCIÓ. A konfirmált gyermekek névsora ITT olvasható. BŐVEBBEN, képekben…


2016. május 16-án, Pünkösd 2. napján az immár hagyománnyá vált Vargabokori Csendesnap vendégei voltak: Grendorf Péter, a Budapest-angyalföldi gyülekezet lelkésze és a “Magvetés” bibliakörük néhány tagja. BŐVEBBEN, képekben…


 

2016. május 15-én Pünkösd ünnepén, vasárnap este volt az idei Zenés áhítatok második alkalma a Nagytemplomban, melyen Kiss Zoltán orgonaművész Max Reger műveket játszott.

 

2016. évben a ZENÉS ÁHÍTATOK alkalmairól BŐVEBBEN…  

 


2016. május 13-án pénteken zajlottak a Thúróczi Zoltán Evangélikus Óvoda és Általános Iskola újraalapításának 20. évfordulója alkalmából rendezett események.  MEGHÍVÓ

Délelőtt a Nagytemplomban ünnepi istentisztelet volt, melyen dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke végezte az igehirdetés szolgálatát. BŐVEBBEN, képekben…

…délután az iskola emeleti aulájában kiállítással, a díszteremben köszöntővel, előadással, ünnepi beszéddel és gálaműsorral folytatódott a megemlékezés. BŐVEBBEN, képekben…


2016. április 30-án szombaton 1000 órától a Vargabokori imaházban CSENDES NAP volt szeretetvendégséggel, a presbitereknek, képviselőtestületi tagoknak és szolgálattevőknek.


2016. április 29-én pénteken délután az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium ballagási ünnepségére a Nagytemplomban került sor. Az ünnepség különlegessége, hogy a három végzős osztály mellett két 75 évvel ezelőtt érettségizett öregdiák is ballagott a maturandusokkal, valamint, hogy az intézmény két 40 évet a pályán töltött pedagógustól is búcsúzott.


2016. április 24-én, vasárnap délelőtt 1000 órakor a Nagytemplomban hálaadó istentiszteleten vehettek részt az esztendő első felében megkeresztelt gyermekek és családtagjaik, amit tea és és sütemény melletti kötetlen beszélgetés követett a gyülekezeti teremben.


2016. április hónapban 14-én és 21-én, két egymást követő csütörtöki nap délutánján a Luther téri gyülekezeti teremben a IV. és az V. körzet vezetői közös beszélgetésre, ismerkedésre hívták a körzetek Túróczy Zoltán Általános Iskolában tanuló evangélikus  hittanos gyermekeit és hozzátartozóit. 


2016. április 14-től 17-ig csütörtöktől-vasárnapig Evangelizáció volt Mandabokorban „Kérdésekre válaszok” témában. Az igehirdetés szolgálatát – magyar nyelven –  Monty Taylor lelkész végezte. BŐVEBBEN…


2016. április 10-én vasárnap este volt az idei ZENÉS ÁHÍTAT sorozatunk első alkalma  a Nagytemplomban, melyen  – Kiss Zoltán orgonaművész tanítványai -; Makay Klára és Décsei László Botond, fiatal nyíregyházi tehetségek mutatkoztak be, Bach, Liszt, Boëllmann és Karg-Elert műveivel. BŐVEBBEN…


2016. március 27-én vasárnap 1800 órakor kezdődött az ünnepi HÚSVÉTI ZENÉS ÁHÍTAT, melyen közreműködött a gyülekezet énekkara, valamint Kiss Zoltán és dr. Kovács László Attila. BŐVEBBEN…


2016. március 25-én Nagypénteken, 1500 órától a Vargabokori imaházban gazdag programmal húsvéti gyermekmissziós alkalom-, a Mandabokori Evangélikus Gyülekezetben 1700 órától az ifjúság szolgálatával Passiói istentisztelet volt.


Isten iránti hálával emlékeztünk templomépítő őseinkre, akik 232 éve, 1784. március 25-én hittel és nagy odaszánással tették le templomunk alapkövét.


2016. március 21-24-ig, hétfőtől-csütörtökig Nagyheti sorozat volt a gyülekezeti teremben.


2016. március 20-án Virágvasárnap – délelőtt a Széna-téri Kistemplomban evangélikus óvodásaink, délután az Evangélikus Általános Iskola dísztermében az óvodás gyermekek és az ifjúság szolgáltak húsvéti ünnepi műsorukkal. A kistemplomi alkalomról készült képriportban VEBBEN, képekben


2016. március 13-án vasárnap a Széna téri kistemplomban a délelőtti istentiszteleten iktattuk be tisztségükbe az újonnan megválasztott számvevőszéki tagokat és jegyzőket. A számvevőszék tagjai: Bogár Lászlóné, Maxim Györgyné és Tóth Istvánné.


2016. február 22-től 26-ig hétfőtől-péntekig tartott a Mandabokori Imaházban Böjti esték sorozat, melyen az igehirdetés szolgálatát Ittzés István evangélikus lelkész végeztei. BŐVEBBEN…


2016. február 15-19-ig, hétfőtől-péntekig, böjt első hetében, Böjti sorozatot tartottunk,  a gyülekezeti teremben. BŐVEBBEN…


2016. január 28-án, csütörtökön délután a gyülekezeti teremben a III. körzet vezetői közös beszélgetésre, ismerkedésre hívták a körzet Túróczy Zoltán Általános Iskolában tanuló evangélikus hittanos gyerekeit és hozzátartozóikat. 


 

2016. január 17-tól 24-ig, vasárnaptól vasárnapig tartott az Ökumenikus imahét. A helyszínekről, igehirdetőkről BŐVEBBEN…  A záró istentisztelet 24-én vasárnap 1800 órától volt az evangélikus  Nagytemplomban.

 


2016. január 11-től 15-ig, hétfőtől-péntekig esténként ÉVKEZDŐ IGEHIRDETÉSI SOROZAT volt a Luther-téri gyülekezeti teremben. Az igehirdetés szolgálatát dr. Kovács László Attila igazgató lelkész végezte.

2016. január 3-tól 10-ig, vasárnaptól-vasárnapig tartott az ALIANSZ imahét. Az igehirdetőkről és a helyszínekről BŐVEBBEN…

2008

2008. év archívuma

 Feltöltés alatt ! 


2008. november-december

2008. szeptember-október

2008. július-augusztus

2008. május-június

2008. március-április

2008. január-február


2008. december 25-én KARÁCSONY első ünnepén a Nagytemplomban az újjászerveződött gyülekezeti énekkar Zenés áhítatot tartott, orgonán közreműködött és az énekkart vezényelte dr. Kovács László Attila. Bővebben a műsorról

 


2008. december 23-án kedden a Cantemus gyermekkar adott adventihangversenyt a nagytemplomban. Vezényelt Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy. Képes beszámoló a képtárban található.


2008. december 21-én vasárnap délután az Evangélikus Általános Iskola dísztermében a  gyermekbibliakörösök karácsonyi műsort adtak.


2008. december 16-án kedden délután a gyülekezetei teremben a  nyugdíjasok karácsonyi szeretetvendégsége volt. Képes beszámoló a képtárban található.


2008. december 14.  ADVENT 3. vasárnapján a Kistemplomban az Evangélikus Általános Iskola kisdiákjai karácsonyi műsorral kedveskedtek a  gyülekezet tagjainak. Képes beszámoló a képtárban található. 


2008. november 08-án szombaton a Nagytemplomban Sztankó Gyöngyi, a Szabolcsi Egyházmegye esperese beiktatta hivatalába a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség megválasztott új lelkipásztorát dr. Kovács László Attilát és megáldotta a Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola új iskolalelkészét Kovács Erzsébetet. Igét hirdetett dr. Fabiny Tamás püspök.

 

Az iktatási ünnepségről olvashattuk…


2008. október 31.  A reformáció ünnepére…


2008. október 22. szerdán zajlottak az Evangélikus Általános Iskola dísztermében az 1956-os forradalom évfordulóján rendezett iskolai ünnepségek (alsó- és felső tagozat) és sor került dr. Babicz Béla orvos emléktáblájának megkoszorúzására is.

 

2008. október 19. Szentháromság ünnepe után 22. vasárnap: Labossa Péter és Labossáné Kővágó Anita beiktatása az érdi gyülekezetben, az Evangélikus Életben olvashattunk az eseményről…


2008. október 12. Szentháromság ünnepe után 21. vasárnap:

Rozsrétszőlőn megtartott gyülekezeti délutánon dr. Fabiny Tamás püspök úr szolgált.

Az eseményről képes beszámoló a képtárban található…


2008. szeptember 14. Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap:

 

Dr. Kovács László Attila lelkész, teológiai tanár bemutatkozó szolgálata a Kistemplomban. Az igehirdetés innen letölthető és meghallgatható.


Isten hűséges szolgája, MEGYER LAJOS gyülekezetünk nyugalmazott lelkésze, esperese,

2008. augusztus 14-én,  97 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének…

Temetése 2008. augusztus 25-én hétfőn délelőtt volt a nyíregyházi Északi Temető régi ravatalozójából.

Ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam,
végezetre eltétetett nekem az igazság koronája.

2Tim 4,6


Egyházunk Zsinatának megbízásából tavaly tavasszal indult meg a hosszú távra szóló evangélikus fejlesztési stratégia előkészítése. Elkészült az első vitaanyag, amely   “ITT”  olvasható.

2008. július 18-án a stratégia vitaanyagának bemutatója a Szélrózsa találkozón volt. Lehetőség van a véleménynyilvánításra a stratégiakészítés honlapján, vagy e-mailben is. Minden hozzászólást, ötletet, építő kritikát örömmel fogadunk.


2008. június 21-én a nagytemplomban volt megtartva az Evangélikus Általános Iskola évzárója, ballagási ünnepélye Az eseményről képes beszámoló a képtárban található…


2008. június 01-én volt a Nagytemplomban ünnepi istentisztelet keretében a KONFIRMÁCIÓ.

 

 A KONFIRMÁLT FIATALOK NÉVSORA

Felkészítő lelkész: Adámi László

Barta Eliza, Czegle Noémi, Csonka Brigitta, Gabulya Ádám, Gabulya Orsolya, Homa Nikoletta, Karaffa Attila Dávid, Márföldi Dóra, Márföldi Eszter, Márföldi Norbert, Salamon Vivien Renáta, Suller László, Szegedi Bence, Szögi Mátyás.

Felkészítő lelkész: Labossa Péter

Kazár Dávid, Hajzer Tibor, Cseh Tamás, Jenei Renáta, Kerekes Kitti, Kiss Alexandra, László Nikolett, Máté Erzsébet, Repka Alexandra, Stekler Nikolett, Valent Evelin.

Felkészítő lelkész: Sztankó Gyögyi

Bakos Zoltán Benedek, Czuczor Kinga, Figeczky Attila, Gönczi Roland, Kakuk Ádám, Kiss Brigitta, Kósa Márk, Mátyás Fanni, Mezősi Balázs, Nagy Krisztián, Németh Péter Zoltán, Sóvári Zoltán, Tőkési Csaba, Zocsák Zoltán.

Felkészítő lelkész: Zsarnai Krisztián

Ambrusz József Dávid, Dankó Dóra, Droppa László, Garai Gergő, Gombos Sándor, Jakubcsák István, Kovács Emese, Lebeda Attila Máté, Lebeda Bence András, Magera Viktória, Márföldi Árpád, Mogyorósi Barbara, Pálházi Timea, Palicz Anikó, Pampuch Cintia, Pataki Bence, Sajben Erik, Simkó Gergő, Smidt Szilárd Bence, Sztrehószki Gergő Pál, Tóth Szintia, Turcsán Tibor.


2008. május 17-én szombaton Egyházkerületi csendesnap volt, melynek a pilisi gyülekezet adott otthont.


2008. május 16-17-18-án a Mandabokori Művelődési Házban evangélizációs sorozat volt;  melyről a galériában képes beszámoló készült…


2008. május 12-én, PÜNKÖSD II. ünnepén  Pünkösdhétfői csendesnap volt Vargabokorban,  az Evangélikus Imaházban dr. Fabiny Tamás püspök, Bozorády András lelkész, az EKE ifjúsági “akciócsoport” és mások szolgálatával. “Sátoros ünnep Vargabokorban” címmel Garai András írása olvasható az alkalomról…

 


2008. május 02-án délután Evangélikus Fórum volt a Kistemplomban.


2008. április 15-én ünnepelte 10 éves jubileumát a LUTHER RÓZSA EVANGÉLIKUS NYUGDÍJAS EGYESÜLET

 


2008. március 14-én dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság Elnöke megbízásából dr. Hiller István oktatási és  kulturális miniszter  a  MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetést adta át Tar Jánosnénak, a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium igazgatójának.


2008. február 22-én   végső búcsút vettünk  NAGYVÁTI  PÁLTÓL


2008. február 11-15. hétfőtől-péntekig esténként 1700 órakor kezdődtek a BÖJTI  igehirdetési-sorozat alkalmai, melyeken Adámi László  lelkész szolgált Márk evangéliuma 11,1-12,17 alapján: “Böjti kérdések Jézustól/Jézusról”


2008. január 20-27. vasárnaptól-vasárnapig esténként 1800 órakor kezdődött az ÖKUMENIKUS  IMAHÉT

“… szüntelenül imádkozzatok”   (1Thessz 5,17)

Képek a galériában találhatók.


2008. január 6-13.   “Éld át, mert Ő él!”  címmel  zajlottak az ALIANS imahét alkalmai…

III. Körzet

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség
III. körzet

A közet lelkésze:

Adámi László  parókus lelkész

Telefon: +36 20 824 6833

A körzet rövid bemutatása…


Lelkészi körlevelek


ESEMÉNYEK a körzet életéből…

 

2019.  szeptember 29-én,  a hónap utolsó vasárnapján – családi istentisztelet keretében – tartottuk Borbányán a termésért való hálaadást. A szószéki igehirdetésben Adámi László körzeti parókus lelkész Jer 17,5–11 alapján arról szólt:  “Az Úrban bízó szívre van legfőképp szükségünk”.
A teljes istentisztelet meghallgatható a Médiatárban…

(A borbányai kicsiny evangélikus templomnak egyébként 70 éve, 1949. szeptemberében kezdődött el az építése.)

BŐVEBBEN, képekben…


2017. december 16-án, szombaton 1400 órától a borbányai templomban, december 17-én vasárnap 1400 órakor Vargabokorban, Veresné Zsuzsáéknál tartottunk Karácsonyi klubot a gyermekeknek.


2017. július 10-től 14-ig és 2017. augusztus 1-től 5-ig
Vargabokorban
és Borbányán gyermekeknek szervezett nyári alkalmakról készített
képes beszámoló…


Örömmel adunk hírt arról, hogy hétközben is benépesült a borbányai evangélikus templomunk és a templomkert 2016. augusztus 15-től 19-ig. Gyermek-evangélizációs 5 napos klubot tarthattunk, Kertészné Iványi Ágnes VISZ-munkatárs és Adámi Márta hittanár vezetésével. A nyíregyházi hívő evangélikus fiatalok közül többen is részt vettek a szolgálatban, és szintén velük szolgált egy Győrből érkezett fiatalember. Örültünk annak, hogy a Családok Átmeneti Otthonából is bekapcsolódott a programba több gyermek. (A fotókat Adámi Márta készítette.)

Előző héten Vargabokorban ugyancsak 5 napos klub volt, ugyanazzal a témával: “Hogyan változtatta és változtatja meg emberek életét az Úr Jézus Krisztus!”


 2015. december 20-án, Ádvent 4. vasárnapján, a borbányai istentiszteleten idén is szolgált versmondással és énekkel néhány hittanos gyermek, hittanáruk vezetésével (őket mutatják a fotók). A versmondók a többi jelenlévő gyermekkel együtt ajándékcsomagot is kaptak.

Ezen kívül egy különleges karácsonyi gyermekmissziós alkalom szervezésére is lehetőséget, teret és időt kaptunk ebben az évben: 2015. december 22-én, a borbányai általános iskola aulájában és ebédlőjében. A Vasárnapi Iskolai Szövetség(VISZ) programja alapján karácsonyi Örömhír-klub keretében szolgált a – hívogatás nyomán összegyűlt – 16 gyermek között 3 hittanárunk: Adámi Márta, Belyus Beáta Ibolya és Hódi Eszter. Az Úr Jézus születésének örömhíre a kínai Szu Ling karácsonyának történetébe foglalva hangzott el a gyermekek között. Éneklés, vetítés, játék és kézműves foglalkozás is szerepelt a programban. A gyermekek itt is kis ajándékcsomagot kaptak, amire a III. körzeti gyülekezeti tagok adakozása biztosított keretet. Istennek hála ezekért az missziói lehetőségekért is!


Vargabokorban 2015. július 20-tól 24-ig tartottuk meg a gyermekmissziós “5 napos klubot”. A foglalkozásoknak idén Isten 10 parancsolata és és William Carey misszionárius élete volt a fő témája. Az alkalmakon összesen 16 gyermek vett részt. A Jézus Krisztushoz hívogató szolgálatot Kertészné Iványi Ágnes VISZ-munkatárs és Adámi Márta hittanár végezte közöttük.


2015. június 28-án vasárnap 14 órától a vargabokori Immanuel Evangélikus Imaházban – az imaház 25 éves évfordulóján –  csendesnapot tartottunk. Délután az ünnepi hálaadó istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát dr. Fabiny Tamás püspök végezte. MEGHÍVÓ…
BŐVEBBEN, képekben…


2014. június 9. PÜNKÖSDHÉTFŐI csendesnap Vargabokorban

“A szíveket ismerő Isten adja Szentlelkét, hogy higgyük: mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk.”
(ApCsel 15,6-12)


2013. május 20-án Pünkösd  2. napján – hagyományunkhoz híven – gyülekezeti csendesnapot tartottunk Vargabokorban. BŐVEBBEN…


2012. május 28-án hétfőn, Pünkösd 2. napján csendesnapot tartottunk Vargabokorban.


2011. szeptember 2-án 60 éves lett a borbányai templom, melynek történetéről Adámi László lelkész írásában olvashatunk:

“Jó az Úr és kegyelme végtelen…”

1951. szeptember 2-án tartott ünnepi istentiszteleten a borbányai templom építésének történetéről Megyer Lajos – a gyülekezet idén 100 éve született egykori lelkésze – emlékezett meg, a templomszentelés szolgálatát  dr. Vető Lajos püspök végezte. 2011. szeptember 3-án, szombaton a borbányai templomban (Nyíregyháza-Borbánya, Kállói út 94.) 1100órakor tartottunk hálaadó istentiszteletet, dr. Fabiny Tamás püspök igeszolgálatával. Képes beszámoló is készült az ünnepi eseményről, amelyen a Kajaaniból érkezett 11 fős delegáció tagjai is részt vettek…


2011. június 13.  Pünkösdhétfő Vargabokorban

Pünkösd 2. napján az elmúlt évek hagyománya szerint csendesnapot tartottunk Vargabokorban. A nap mottója: „Tisztítsd meg népedet, Szentlélek Isten.”  Bővebben, képekben…


2010. október 31. Reformáció ünnepén Nagykállóban Róm 1,16-17 alapján Horváth György református lelkész igehirdetéssel, Adámi László evangélikus lelkész Melanchthon Fülöpről szóló előadással, Adámi Márta, Adámi Eszter, Adámi János, Hódi Eszter, Hódi Márton, Jakab Edina énekkel szolgált.

20 éves lett a vargabokori IMMÁNUEL imaház. MEGHÍVÓ…

2010. július 11-én vasárnap 1100 órakor ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottunk úrvacsorával, szeretetvendégséggel. Igét hirdetett dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke. Az eseményről képes beszámoló található a képtárban.


PÜNKÖSDHÉTFŐI csendesnap Vargabokorban


2008. május 12-én, Pünkösd II. ünnepén Pünkösdhétfői  csendesnap  Vargabokorban

Garai András írása a “Sátoros ünnepről…”