A 2012. év ARCHÍVUMA

2012. november-december

2012. szeptember-október

2012. július-augusztius

2012. május-június

2012. március-április

2012. január-február


ARANYABLAK Gyermekújság

2012. III. évfolyam 2. szám

2012. III. évfolyam 1. szám


 

 

 

 

 

 

ZENÉS ÁHÍTATOK 2012-ben

a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban

 

 

 

 

 


Gyülekezetünk 2012. évi statisztikai adatai


 

2012. december 25-én este, Karácsony I. napján ZENÉS ÁHÍTATvolt a Nagytemplomban, melyen gyülekezetünk énekkara szolgált.

 

 

 


 

 

2012. december 23-án vasárnap 1600órakor volt a bibliakörös gyermekekkarácsonyi ünnepsége a gyülekezeti teremben.

 

 
 

 


2012. december 23-án vasárnap este a Harmónia kamarakórus adott Karácsonyi hangversenyt az Evangélikus Általános Iskola dísztermében.


2012. december 16-án, Advent 3. vasárnapján a 10 órai istentiszteletet követően dr. Fabiny Tamáspüspök felszentelte az Evangélikus Óvoda új épületét és a Luther tér 12. szám alatti felújított parókiát.

BŐVEBBEN, képekben…


2012. december 19-én  ért véget a gyülekezeti teremben szerdánként tartott,  „Keresztkérdések” című, 13 részből álló sorozat.  BŐVEBBEN…

 


2012. december 15-én szombaton délelőtt az Evangélikus Általános Iskolában  Adventi készülődésen vehettek részt a  gyermekek.

2012. december 15-én szombaton délután a gyülekezeti teremben Karácsonyi jótékonysági koncertvolt, melyen Zsarnai Krisztián, felesége Nóra és még sokan mások szolgáltak. A bevételt a mandabokori imaház építésére fordítják.


2012. december 10-13-ig, hétfőtől-csütörtökig Adventi sorozatot tartottunk Rozsrétszőlőn az Evangélikus Gyülekezeti Házban. „Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásotok.” (Lk 21,28)


 

 

 

2012. december 8-án
Karácsonyi készülődést tartottunk a gyermekeknek a gyülekezeti teremben és az evangélikus óvodában.

 

 

 


2012. december 3-7-ig, hétfőtől-péntekig Adventi sorozat volt a gyülekezeti teremben dr. Kovács László Attila szolgálatával. Bővebben:

„Jön már Szabadítód!”

Hétfőn: Miért? Ézs 43,24-25
Kedden: Hogyan? Ézs 11,1-2
Szerdán: Már jön! Ézs 62,6-12
Csütörtökön: Itt volt! Jn 12,36-43
Pénteken: Vissza fog jönni! 1Thessz 4,13-18

A sorozat befejező alkalma Úrvacsoraosztással ért véget.


2012. november 27-én volt Urbán Erzsébet gimnáziumi tanárnő születésének 100. évfordulója. Közel 60 éven keresztül – 2003-ban bekövetkezett haláláig – gyülekezetünk hűséges, tevékeny tagja, sokak Zsóka nénije volt. Életéről, áldott szolgálatáról, szeretetvendégség keretében emlékeztünk meg 2012. december 1-én, szombaton délután  a gyülekezeti teremben.


2012. november 22-én ünnepelte a Luther Márton Kollégium fennállásának 20 éves jubileumát. A rendezvény fővédnöke: dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke volt.


2012. november 11-én vasárnap délelőtt a Nagycserkeszi Evangélikus Templomban felszentelésének15. évfordulóján dr. Fabiny Tamás püspök igeszolgálatával hálaadó istentiszteletet tartott a Nagycserkeszi Evangélikus Egyházközség.

BŐVEBBEN képekben…


2012. november 10-én szombaton délután hálaadó istentiszteleten emlékeztünk a Kálmánházi Evangélikus Templom felszentelésének 70. évfordulójára. Igét hirdetett dr. Fabiny Tamás püspök.

BŐVEBBEN képekben…


2012. november 04-én vasárnap este a Nagytemplomban jelenlévők felemelő zenei élményben részesültek az idei év kilencedik, egyben utolsó Zenés áhítatán. Vendégünk a Debreceni Kántus volt, Berkesi Sándor karnagy vezényletével.

A Kollégiumi Kántust 1739-ben alapította a Debreceni Református Kollégium zseniális matematika professzora, Maróthi György, aki rövid hatévi működése során ujjászervezte az egész iskolát. A Kántus a pestisjárvány idején létesített négytagú temető-kvartettként alakult; ez bővült 30 tagú fiú vegyeskarrá. Maróthi svájci minták nyomán a többszólamú zsoltáréneklést kívánta az istentiszteleteken meghonosítani. „Collegium Musicum”-ot, zenei együttest tervezett, de 29 évesen elvitte a korai halál. Így ez a terve nem valósult meg, de létrejött az első, azóta is folyamatosan működő magyar ifjúsági kórus, a Kántus. Szervezetével és szellemével ma is hirdeti a Kollégium sok évszázados diákköztársaságát, amely a kollégiumi jelmondat: „Orando et laborando”- imádkozva és dolgozva – jegyében hitben és munkában edzett generációkat nevelt. Az azóta – kezdetben fiúkórusként, ma már ifjúsági vegyes karként – folyamatosan működő Kántus a 2011/2012-es tanévben, fennállásának 273. tanévét tölti.

BŐVEBBEN, képekben…


2012. október 28-29-30. vasárnap-hétfő-kedd  1700 órai kezdettel a gyülekezeti teremben tartottukreformációi sorozatunk alkalmait. Vasárnap Hecker Márton metodista lelkész, hétfőn dr. Gaál Sándorreformátus esperes, kedden Cserés Attila baptista lelkész végezte a sorozat igei szolgálatát.


2012. október 27-én szombaton 1100 órakor az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium – újkori történelmének 20 éves jubileuma alkalmából – hálaadó istentiszteletet tartott a Nagytemplomban, melyen D. Szebik Imre nyugalmazott püspök hirdette  az igét. BŐVEBBEN, képekben…

Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR, olyanok voltunk, mint az álmodók.
Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön.
Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az ÚR!
Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR, ezért örvendezünk.
Fordítsd jóra sorsunkat, URam…
(Zsolt 126,1-4)

Ünnepi program:

1100 Hálaadó istentisztelet
D. Szebik Imre a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének nyugalmazott püspöke igehirdetésével
– Új diákok fogadalomtétele Bozorády Ildikó iskolalelkész, Szilvási István öregdiák közreműködésével
– Jubileumi emlékműsor a gimnázium diákjai, öregdiákjai közreműködésével
– Ünnepi köszöntő: Tar Jánosné igazgató
1300 Fogadás a gimnáziumban
1330 Jubileumi igazgatótanács ülés a gimnázium dísztermében


2012. október 21-én vasárnap este a Nagytemplomban  az idei év nyolcadik Zenés áhítatára került sor, melyen a gyülekezet énekkara, Tirpák Ferenc (ének) és Kiss Zoltán (orgona) és dr. Kovács László Attila(karnagy, orgona) tolmácsolásában kórus- és orgonaműveket hallhattunk.

Műsor:

Eszterházy Pál: Zengjen hálaének
Rezessy László: Dícsérjétek őt
Jean Sibelius: Szólj boldog hálaének
Gárdonyi Zoltán: Magasztaltassék fel az Úr!
Francois Couperin: A Parókia Mise Glória tétele alternatim előadásban (Tirpák Ferenc, Kiss Zoltán)
Johann Sebastian Bach: g-moll Fantázia és fúga (Kovács László Attila)


2012. október 20-án szombaton 1000 órai kezdettel Nagytemplomunk felszentelésének 226.évfordulója alkalmából gyülekezeti napot tartottunk. Vendégeink voltak: Gáncs Péter elnök-püspök,Zászkaliczky Pál nyugalmazott lelkész és Horváth-Hegyi Olivér szentendrei lelkész. BŐVEBBEN, képekben…

A gyülekezeti nap eseményei:

1000 Nyitó áhítat Gáncs Péter elnök-püspök szolgálatával
1030 “Krisztus követői a hétköznapokon” címmel Zászkaliczky Pál előadása és gyülekezeti tagok bizonyságtétele
1200 Az új óvodaépület (Szent István u. 28.) ünnepélyes átvétele  BŐVEBBEN, képekben…
1300 Szeretetvendégség az új óvodában és a gyülekezeti teremben
1500 A 100 éve született Túrmezei Erzsébet evangélikus diakonisszára, költőre emlékezett Zászkaliczky Pál előadásában, iskoláink diákjai közreműködésével
1630 Záró áhítat Horvát-Hegyi Olivér szolgálatával


2012. október 7-én vasárnap este a Nagytemplomban  az idei év hetedik Zenés áhítatán a Harmónia Kamarakórus szívet-lelket melengető koncertjét hallhattuk. Vezényelt: Szikszainé Dobronyi Erzsébet, zongorán kísért: Tárczyné Csiky Edit.

BŐVEBBEN, képekben…


2012. október 7-én vasárnap 1430 órakor ünnepi istentisztelet kezdődött a 18 éves rozsrétszőlőiBetlehem Evangélikus Gyülekezeti Házban. Igét hirdetett és előadást tartott D. Szebik Imrenyugalmazott  püspök és Zsarnai Krisztián esperes. A testvéri együttléten közreműködtek az Evangélikus Énekkar Kovács László Attila vezetésével, az evangélikus Óvoda kicsinyei, és a Jávori család. Az alkalom szeretettvendégséggel zárult. Az eseményről Laborczi Dóra a Hírmondó IX-X. számában megjelentírásában is olvashatunk.


2012. szeptember 30-tól október 3-ig  vasárnaptól szerdáig az ALIANSZ imaközösség evangélizációs sorozatot tartott a Bessenyei téri imaházban. Az alkalmak igehirdetője  Horváth Géza Budapest-Pasaréti református lelkész volt.


2012. szeptember 16-án vasárnap 1800 órai kezdettel a Nagytemplomban  az idei év hatodik Zenés áhítatán Mekis Péter orgonaművész volt a vendégünk, aki Bach, Mendelssohn, Schumann, Liszt műveket játszott.


2012. szeptember 16-án vasárnap 1700 órakor a Mandabokori Imaház (Alsóbaduri út) ünnepélyes alapkőletételére került sor, ahol dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület  püspöke szolgált.Az ünnepi eseményen részt vett Benczúr László egyházkerületi felügyelő és az egyházkerület korábbi főpásztora, D. Szebik Imre nyugalmazott püspök is. (Fotók: Horváth-Hegyi Áron)

„Maga a menny Istene Istene ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építkezést!”  (Neh 2,20)


2012. július 15-én vasárnap este a Nagytemplomban az idei év negyedik Zenés áhítatán  Kerekes Sándor orgonaművész Bach, Liszt, Rakov, Wagner műveket játszott. Oboán közreműködtek  Kerekesné Mészöly Virág, és Jenei Anna Sára.


2012. július 1-én az 50 éve elhunyt Balczó Andrásra – gyülekezetünk néhai lelkészére – emlékeztek példamutató életéért, hűséges, áldott szolgálatáért Istennek hálát adva mindazok, akik ismerhették és szerették.


2012. június 24-én vasárnap délután a Nagytemplomban ünnepi istentisztelet keretében Domokos Tibort lelkésszé szentelte dr. Fabiny Tamás püspök. BŐVEBBEN, képekben…


2012. június 17-én vasárnap este az evangélikus énekkar a nyári szünet előtti utolsó, évzáró “próbáját” tartotta. BŐVEBBEN, képekben…


2012. június 3-án este a Nagytemplomban a soronkövetkező Zenés áhítaton a 100 éve született evangélikus zeneszerzőink műveiből válogatott orgona- és kórusműveket hallhattunk a orgonistáink és a gyülekezet énekkara tolmácsolásában. BŐVEBBEN…


2012. június 3-án, Szentháromság ünnepén volt a Nagytemplomban konfirmációi istentisztelet amelyen46  gyermek és 11 felnőtt konfirmált. Idősebb testvéreink is megerősítették régen tett fogadalmukat. Isten áldását és megőrző szeretetét kérjük a konfirmált gyermekek, felnőttek és szeretteik életére.

„Légy hű mindhalálig és néked adom az élet koronáját” 

KONFIRMANDUSOK névsora

I. körzet – felkészítő lelkész: dr. Kovács László Attila, körzeti felügyelő: dr. Endreffy Ildikó

Cservenák Dóra, Jámbor Szabolcs István, Kéki Marianna, Kósa Flórián, Marcsek Gréta Fanni,  Stekler Ákos Bence, Szemán Péter, Tóth Mónika Vivien, Vaskó Dániel István, Veréb Alexandra.

III. körzet –  felkészítő lelkész: Adámi László, körzeti felügyelő: Veres Jánosné

Bartha Erna Emma, Róth Nikolett, Szamosi Nikolett, Szegedi Erik, Vaskó András, Zatureczki Sándor.

IV. körzet –  felkészítő lelkész: Sztankó Gyöngyi, körzeti felügyelő: Tarr Jánosné

Városi csoport:  Czevár Alexandra, Márföldi Attila, Mezősi Blanka, Novák Nóra, Orosz Szabina, Piri Barbara, Szakács Eszter, Szakács Péter, Turóczi Regina.

Rozsréti csoport: Bogár Nóra, Bogdányi Norbert, Dandóczi Máté Attila, Szabó Zsófia Regina, Tóth Barbara, Vitál Gergő.

V. körzet – felkészítő lelkész: Zsarnai Krisztián, körzeti felügyelő: Németh Lászlóné

Csordás Kitti, Garai Zsolt, Keczkó Zsuzsanna, Konjári Gábor Balázs, Lakatos Éva, Popovics Petra, Pristyák Fanni, Pristyák Tibor, Tóth Dalma, Tóth Fruzsina, Tudja Zsófi Fruzsina, Uhrin Attila.

Felnőttek: Csernák Gabriella, dr. Henzsel Nóra, Köteles Attila, Köteles Csaba, Magyar István, ifj. Morgós János,  Nagy Balázs, Pataki Enikő, Pálvölgyi László, Sebestyén Szilvia, Szurovcsják Mihály.


2012. június 2-án szombaton 1000 órakor a Nagytemplomban került sor a Thúróczy Zoltán EvangélikusAngol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola évzáró istentiszteletére és ballagási ünnepélyére.


2012. május 28-án hétfőn, Pünkösd 2. napján csendesnapot tartottunk Vargabokorban. A részletes programról  BŐVEBBEN…


2012. május 26-án szombaton 1500 órakor a Nagytemplomban dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke beiktatta hivatalába a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye újonnan választott esperesét, Zsarnai Krisztiánt, és újra választott felügyelőjét, Márföldi Istvánt. Az eseményről BŐVEBBENGarai András írásában olvashatunk.

Az elhangzott esperesi és a felügyelői székfoglaló beszédek írásos formában és a beiktatás ünnepi istentiszteletének hang– és képanyaga a kiemelt szavakra való kattintással elérhetők.


2012. május 17-től 19-ig csütörtöktől szombatig, valamint május 20-án vasárnap evangélizációs sorozat volt a mandabokori művelődési házban.  Az alkalom vendége volt dr. Molnár Róbert kübekházi polgármester, igét hirdetett Hecker Márton metodista lelkész.


2012. május 6-án a 10 órai istentiszteleten a Nagytemplomban az Evangélikus Általános Iskola diákjaianyáknapi műsorral kedveskednek az Édesanyáknak.


2012. április 15-én, vasárnap a nagytemplomi istentisztelet után tartott presbiteri gyűlésen került sor az egyházmegyei elnökség megválasztására.


2012. április 8-án, Húsvét vasárnapján este zenés áhítat volt a Nagytemplomban, melyen gyülekezetünk énekkara, Szilágyi Szilárd (tenor), Fenyvesi Zsolt (basszus), és Kiss Zoltán (orgona) közreműködésévelKovács László Attila Húsvéti kantátájának ősbemutatójára került sor. Igét hirdetett: Adámi László. Az ősbemutatóról dr. Loós Tibor írása itt olvasható…


 


2012. április 2-től 4-ig, hétfőtől szerdáig tartott a nagyheti sorozat a gyülekezeti teremben.


2012. április 1-énVirágvasárnap a gyermek-bibliaórások húsvéti műsort adtak a gyülekezeti teremben. 


2012. április 1-én Virágvasárnap az épülő új Óvoda ünnepélyes alapkő letétele megtörtént.

Bővebben képekben…

Az elhelyezett alapkő-okirat itt olvasható...

Az alapkő-letételt követő istentiszteleten az óvodások lelkes énekkel örvendeztették meg a gyülekezet tagjait.


2012. március 25-én a Nagytemplomban ünnepélyes istentiszteleten tettek esküt a 6 éves időtartamra megválasztott tisztségviselők. Bővebben, képekben…


2012. március 28-án az Evangélikus Általános Iskolában dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök tartott előadást az iskola névadójáról, Túróczi Zoltánról. Ezt követően, délután a Görög Katolikus Hittudományi Egyetemen “A XXI. század emberének evangélizációja” címmel tartott előadást.


2012. március 18-án a Nagytemplomban a délelőtti istentiszteleteken, majd délután a Rozsréti Imaházban KULCSÁR MÁRTON  V. éves teológus hallgató hirdette az igét. A nagytemplomi istentisztelet perselypénzét az Evangélikus Hittudományi Egyetemnek továbbítottuk, segítve ezzel a lelkészképzést.


Ujjong az ajkam, ha tenéked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál.
(Zsolt 71,23)

Néhai lelkészünk özvegyét, Megyer Lajosné Benyhe VilmátVilmi nénit – 2011. február 11-én életének 96. évében csendesen magához szólította az Úr. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2012. március 9-én pénteken volt. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Dévényi Margit Vilmi nénire emlékező sorait itt olvashatjuk…


2012. február 27-től március 2-ig (hétfőtől – péntekig) böjti sorozat volt a gyülekezeti teremben.  Igét  hirdetett  Adámi LászlóBŐVEBBEN…


2012. február 19. ÖTVENED VASÁRNAP

Megemlékezés:

75 évvel ezelőtt, 1937. február 18-án hunyt el Geduly Henrik püspök úr, aki 46 éven keresztül szolgált gyülekezetünkben, először mint segédlelkész és az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium vallástanára. 1896-ban választották meg parókus lelkésznek, majd 1911-től haláláig a Tiszai Egyházkerület főpásztori tisztségét töltötte be.
Rendkívüli igehirdetőként, kiváló egyházszervezőként, az evangélikus ok-tatásügy lelkes támogatójaként, a magyar- és egyetemes kultúra elkötelezettjeként tisztelték város- és országszerte.
Jóság és szeretet, hűség és felelősségérzet jellemezték.
Legyen áldott az emléke!

 


2012. január 15-22-ig vasárnaptól – vasárnapig tartott az  Ökumenikus imahét, a már ismert helyszíneken. A programról, a helyszínekről és az igehirdetőkről  BŐVEBBEN

“…mindnyájan el fogunk változni.” (1Kor 15,51)

A képek a nyitó alkalmon készültek, az evangélikus Nagytemplomban, igét hirdetett D. Szebik Imrenyugalmazott püspök, az Ökumenikus Tanács volt elnöke.


2012. január 14-én szombaton továbbképző konzultáción vehettek részt  azok a testvérek, akik az elmúlt évben  részt vettek a gyülekezeti munkatársképző tanfolyamon. Az alkalom 900 órakor áhítattal kezdődött a Luther Kollégium gyülekezeti termében. 


2012. január 9-13-ig hétfőtől – péntekig Évkezdő evangelizációs sorozat volt a gyülekezeti teremben minden este 1700 órától. Igét hirdetett  dr. Kovács László Attila.


2012. január 1-8-ig, vasárnaptól-vasárnapig zajlottak az ALIANS imahét alkalmai. A programrólBŐVEBBEN…