2023.12.31. Összgyülekezeti istentisztelet

A 2023-as évtől a gyülekezet presbitériuma döntése alapján a hónap ötödik vasárnapjain összgyülekezeti istentiszteleteket tartunk. Az év utolsó napja, vasárnapja is ilyen alkalom volt, amelynek különlegessége abban is rejlik, hogy a gyülekezet négy lelkipásztora “hivatalosan” utoljára szolgált együtt, hisz másnaptól, január elsejétől Sztankó Gyöngyi lelkésznő 43 évi szolgálat után végleg nyugdíjba vonul. Körzetében, a IV. körzetben továbbra is vállal helyettesítő szolgálatokat.