Olvassuk minden nap a Bibliát!

 Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap! (Zsolt 96,2)

Az év igéje:

  Isten mondja:
Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.

(Jel 21,6c)

A hónap igéje:

De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak a nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se ökröd, se szamarad
és semmiféle állatod, se a lakóhelyeden élő jövevény.

(5Móz 5,14a)

A nap igéje:

2018. január 14. VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP

A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.
(Jn 1,17)


Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánunk!


Képes beszámolók

Nagy örömmel adunk hírt egy új, Magyarországon is elindult missziós munkáról, melynek neve, 
a Biblia projekt ”.

Olvasd az Írást: Teremtés könyve 1-11. fejezetig (Mózes első könyve – Genezis)

BŐVEBBEN, Médiatárunk – Videó oldalán… 


2017. december 25-én hétfőn este, Karácsonyi zenés áhítat volt a Nagytemplomban. Közreműködött Ferencz Karolina énekművész, dr. Kovács László Attila és Kiss Zoltán orgonaművészek, valamint  gyülekezetünk énekkara.

BŐVEBBEN, videó felvételek…


2017. december 16-án, szombaton délután Családi karácsonyi ünnepség volt Mandabokorban, melyen gyermekek és fiatalok szolgáltak bábozással, versekkel, énekekkel, színdarabokkal.

BŐVEBBEN, képekben…


2017. november 06-án, hétfőn egy kedves szülő közvetítésével az idei év Mézkirálynője érkezett az evangélikus óvodába, akinek fontos küldetése volt, hogy a gyerekekkel megkóstoltassa és megszerettesse a mézet. A gyermekek nagyon örültek ennek a programnak, mindenki kapott ajándékba egy kis üveg mézet és egy kedves fotót a Mézkirálynővel.                

BŐVEBBEN, képekben…


2017. november 5-én, vasárnap a Kálmánházi Evangélikus Templom felszentelésének 75. évfordulója alkalmából, ünnepi istentiszteletet tartottunk, melyen a gyülekezet egykori lelkipásztora, Szalay Tamás végezte az igehirdetés szolgálatát.

BŐVEBBEN, képekben…


2017. október 27-től 29-ig, péntektől-vasárnapig a Széna téri Kistemplom adott otthont az
Evangélikus Roma Szakkollégium nyilvános programjainak.

BŐVEBBEN, képekben…


2017. október 21-22-én, szombat-vasárnap Gyülekezeti nap, ünnepi hálaadó istentisztelet, zenés áhítat
a Nagytemplom felszentelésének 231. évfordulóján

BŐVEBBEN, képekben…


2017. szeptember 24-én vasárnap a nagytemplomi 10 órai istentisztelet keretében
Zsarnainé Urbán Nóra és Adámi László lelkészek igei szolgálatával sor került az új tanév legkisebb óvodásainak megáldására.

BŐVEBBEN, képekben…

A nagyobb óvodások műsorral készültek…

2017. augusztus 16-tól 22-ig egyházközségünk 12 fős küldöttsége a Kajaani Testvérgyülekezet vendégszeretetét élvezhette.
BŐVEBBEN, képekben…

Felejthetetlen napokat töltöttünk Finnországban, gazdag programban volt részünk és sok-sok szeretetet kaptunk. Köszönet érte a kajaani gyülekezetnek, Marko Miettinen igazgató lelkésznek, Jyri Kitti lelkésznek, Heimo Haverinen ifjúsági munkásnak és a két tolmácsnak: Bencsik Rékának és Monika Kokkonennek.
2017. augusztus 21-én, hétfőn este  a kajaani evangélikus templomban a reformáció 500. éves jubileuma alkalmából rendezett ünnepségen – küldöttségünk vezetője -, dr. Kovács László Attila tartott előadást, melyet itt olvashatunk…


2017. május 28-án vasárnap délelőtt a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet keretében volt gyülekezetünkben a konfirmáció. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezen az istentiszteleten a jubiláló konfirmandusok is megerősíthették régen tett fogadalmukat.
Képriport az ünnepi alkalomról…

 


2017. Karácsony

a 2017. évi további Hírmondók az ARCHÍVUMBAN megtalálhatók.


 Adóügyek…

Az Evangélikus Egyház Alapítványai számára korábbi felajánlásokról itt tájékozódhatunk…


Ajánlott linkek:

A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület
2017. évi  Munkaterve


Evangélikus élet