Tisztelt Honlaplátogatók !

Mint bizonyára már tapasztalták, változások történtek, történnek a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség honlapján, mely 2007 és 2017 között sajátos arculatával majd 10 éven át hűen szolgálta a gyülekezetet, illetve az ide látogatókat.
A 2016. év végére sajnos megváltozott a web szolgáltatónk tulajdonosa, így a korábbi  honlap működése gyakorlatilag megszűnt. Elindítottuk a régi honlap migrációját, és megkezdődött a kialakítandó új arculat szerkesztése, melynek alapjait már itt láthatják. Természetesen még rengeteg munka vár ránk, hogy a korábbi minőséget megtartva, egy új, korszerű, igényes, folyamatosan frissülő lapot tudjunk nyújtani olvasóinknak.  Megértő türelmüket és biztatásukat, valamint kritikai megjegyzéseiket, meglátásaikat, javaslataikat előre is köszönjük!   

a honlap szerkesztői


Olvassuk minden nap a Bibliát!

 Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap! (Zsolt 96,2)

Az év igéje:

  Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.
(Ez 36,26a)

A hónap igéje:

Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt.
(Lk 24,5-6)

A nap igéje:

2017. április 30.  HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP
(MISERICORDIA DOMINI)

Az ÚR szeretetével tele van a föld.
(Zsolt 33,5)

Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a jó pásztor.
Az én juhaim hallgatnak az én hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.
Én örök életet adok nekik.
(Jn 10,11.27-28)

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(Jn 3,16)


2017. Húsvét

2017. február


 Adóügyek…


Elkezdődött az adóbevallás ideje. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy adójuk 1-1 százalékával gondoljanak az evangélikus egyházra, és alapítványaira. BŐVEBBEN…

Az Evangélikus Egyház Alapítványai számára korábbi felajánlásokról itt tájékozódhatunk…


Ajánlott linkek:A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület
2017. évi  Munkaterve


Evangélikus élet