Olvassuk minden nap a Bibliát!

 Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap! (Zsolt 96,2)

Az év igéje:

  Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.
(Ez 36,26a)

A hónap igéje:

Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa.
(Lk 1,78-79)

A nap igéje:

2017. december 17. ADVENT 3. VASÁRNAP

Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Az ÚR jön hatalommal.
(Ézs 40,3.10)

“A Püspöki Tanács 24/2017 (11.25.) határozatával az Országos Presbitérium felhatalmazása alapján
2017. december 17-ére (Advent 3. vasárnapjára) kötelező offertóriumot rendelt el a közel-keleti konfliktus áldozatai és kiemelten is az üldözött keresztények megsegítésére.”
Buzdítjuk a testvéreket az adakozásra…

Felhívás adománygyűjtésre


Képes beszámolók

2017. november 06-án, hétfőn egy kedves szülő közvetítésével az idei év Mézkirálynője érkezett az evangélikus óvodába, akinek fontos küldetése volt, hogy a gyerekekkel megkóstoltassa és megszerettesse a mézet. A gyermekek nagyon örültek ennek a programnak, mindenki kapott ajándékba egy kis üveg mézet és egy kedves fotót a Mézkirálynővel. BŐVEBBEN, képekben…


2017. november 5-én, vasárnap a Kálmánházi Evangélikus Templom felszentelésének 75. évfordulója alkalmából, ünnepi istentiszteletet tartottunk, melyen a gyülekezet egykori lelkipásztora, Szalay Tamás végezte az igehirdetés szolgálatát. BŐVEBBEN, képekben…


2017. október 27-től 29-ig, péntektől-vasárnapig a Széna téri Kistemplom adott otthont az
Evangélikus Roma Szakkollégium nyilvános programjainak.

BŐVEBBEN, képekben…


2017. október 21-22-én, szombat-vasárnap Gyülekezeti nap, ünnepi hálaadó istentisztelet, zenés áhítat
a Nagytemplom felszentelésének 231. évfordulóján

BŐVEBBEN, képekben…


2017. szeptember 24-én vasárnap a nagytemplomi 10 órai istentisztelet keretében
Zsarnainé Urbán Nóra és Adámi László lelkészek igei szolgálatával sor került az új tanév legkisebb óvodásainak megáldására.

BŐVEBBEN, képekben…

A nagyobb óvodások műsorral készültek…

2017. augusztus 16-tól 22-ig egyházközségünk 12 fős küldöttsége a Kajaani Testvérgyülekezet vendégszeretetét élvezhette.
BŐVEBBEN, képekben…

Felejthetetlen napokat töltöttünk Finnországban, gazdag programban volt részünk és sok-sok szeretetet kaptunk. Köszönet érte a kajaani gyülekezetnek, Marko Miettinen igazgató lelkésznek, Jyri Kitti lelkésznek, Heimo Haverinen ifjúsági munkásnak és a két tolmácsnak: Bencsik Rékának és Monika Kokkonennek.
2017. augusztus 21-én, hétfőn este  a kajaani evangélikus templomban a reformáció 500. éves jubileuma alkalmából rendezett ünnepségen – küldöttségünk vezetője -, dr. Kovács László Attila tartott előadást, melyet itt olvashatunk…


2017. május 28-án vasárnap délelőtt a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet keretében volt gyülekezetünkben a konfirmáció. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezen az istentiszteleten a jubiláló konfirmandusok is megerősíthették régen tett fogadalmukat.
Képriport az ünnepi alkalomról…

 


2017. október

2017. szeptember

2017. Pünkösd

2017. Húsvét

2017. február


 Adóügyek…

Az Evangélikus Egyház Alapítványai számára korábbi felajánlásokról itt tájékozódhatunk…


Ajánlott linkek:
A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület
2017. évi  Munkaterve


Evangélikus élet