Gyülekezeti alkalmak

2017. december 16-án, szombaton 1400 órától a borbányai templomban Karácsonyi klubot tartunk, valamint december 17-én vasárnap 1400 órakor Vargabokorban, Veresné Zsuzsáéknál. Szeretettel várjuk a gyermekeket.

2017. december 16-án, szombaton 1600 órától Családi karácsonyi ünnepség lesz Mandabokorban. A további, mandabokori ünnepi alkalmakról BŐVEBBEN…

2017. december 17-én, Advent 3. vasárnapján Kálmánházán 0830 órakor kezdődik az istentisztelet  A további, kálmánházi ünnepi alkalmakról BŐVEBBEN…

 

2017. december 17-én, vasárnap 1600 órától lesz a bibliaórás gyermekek és gyülekezetünk ifjúságának karácsonyi műsora az evangélikus általános iskola dísztermében. Az esti áhítat ehhez az alkalomhoz kapcsolódóan lesz megtartva.

2017. december 17-én, vasárnap az énekkar a 1800 órától tart próbát a gyülekezeti teremben.

2017. december 18-20-ig, hétfőtől szerdáig Adventi igehirdetés sorozat lesz a Borbányai templomban. Az alkalmak 1700 órakor kezdődnek.

 

 

 

2017. december 20-án, szerdán 1630 órától “Gyertyafényes karácsony” címmel ünnepség lesz a Thúróczy Zoltán Evangélikus Óvodában, melyre szeretettel várják az érdeklődőket.

 

 

 

A nagytemplomi karácsonyi istentiszteleti rend:

  • 2017. december 24-én, Advent 4. vasárnapján 800 és 1000 órakor lesz úrvacsorás istentisztelet;
    2017. december 24-én vasárnap, Szenteste 1700 órakor lesz istentisztelet.
  • 2017. december 25-én hétfőn, Karácsony ünnepén 800 és 1000 órakor lesz istentisztelet úrvacsorával;
    2017. december 25-én hétfőn, Karácsonyi zenés áhítat lesz a Nagytemplomban 1700 órakor. Közreműködik gyülekezetünk énekkara, dr. Kovács László Attila és Kiss Zoltán orgonaművészek, valamint Ferenczy Karolina énekesnő.
  • 2017. december 26-án, Karácsony 2. napján 800 és 1000 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet.

 

Gyülekezetünk alkalmaira szeretettel hívjuk a testvéreket és szeretteiket. 


Egyéb hirdetések

A Püspöki Tanács határozata alapján december 17-én, Advent 3. vasárnapján a gyülekezetek perselypénzét az üldözött keresztények megsegítésére fogják továbbítani. Buzdítjuk a testvéreket az adakozásra. Adományaikat a lelkészi hivatalban fizethetik be és az összegyűlt összeget együtt továbbítjuk.

Megérkeztek a 2018. évi Útmutatók, és a Csendes percek 2018. január – februári füzete, melyeket a lelkészi hivatalban és a körzetekben, a lekészeknél lehet megvásárolni.

2017. november 16-án, csütörtökön Női kör indult a 16-35 év korú nőtestvéreink számára  1830 órától a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk azokat, akik egy jó közösségben szeretnék mélyrehatóbban tanulmányozni  a Biblia női alakjainak életét.

2017. szeptember hónapban a nyári szünet után változatos, érdekes programmal újra indult a péntek délutáni ifjúsági óra, a „Nyífi” melyre szeretettel hívjuk a régi tagok mellett az érdeklődő fiatalokat is. Az alkalmak 1630 órakor kezdődnek új, kellemes helyszínen, a Széna téri kistemplomban.

2017. október hónapban elkezdődött a konfirmációi oktatás, de még ezután is nyugodtan lehet csatlakozni, így szeretettel várjuk a 12 életévüket betöltött gyermekek jelentkezését. Jelentkezni a lelkészi hivatalban, illetve a felkészítő lelkészeknél lehet. Az alkalmak időpontjáról BŐVEBBEN…

 

Újdonságok:

Dr. Csepregi Béla evangélikus lelkész, evangelizátor életéről  könyv jelent meg, mely 1.500,- Ft-ért a lelkészi hivatalban, vagy Zsarnai Krisztián lelkésznél vásárolható meg.

A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány kiadásában, dr. Szabó Sarolta szerkesztésében megjelent  „A reformáció öröksége a tirpákok körében” című könyv, mely 600,- Ft-ért a lelkészi hivatalban és a körzeti lelkészeknél vásárolható meg.

Csak Krisztus légyen Mesterünk” címmel könyv jelent meg a reformáció 500. évfordulója alkalmából, melyben Luther Márton írásaiból olvashatunk 500 idézetet. A könyv ára  800,- Ft. A templomi  iratterjesztésben, vagy a lelkészi hivatalban vásárolható meg. Szeretettel ajánljuk minden evangélikus testvérnek, hogy  legyen ott  könyvespolcán ez a könyv.

A REFORMÁCIÓ 500. évfordulójára készített, Luther Márton életével foglalkozó társasjáték a lelkészi hivatalban megvásárolható.

Megjelent Fabiny Tamás: “A  kötényes Isten” című könyve, mely igehirdetéseket tartalmaz az irgalomról és a vigasztalásról. A kötet 2.900 Ft-ért a hivatalban vásárolható meg.

Luther Márton életével kapcsolatos szép és érdekes társasjáték 4.500 Ft-ért kapható.


 

Ebben az évben is “működik” a BABA-MAMA KLUB, melyre szeretettel hívjuk a kisgyermekes, vagy  babát váró anyukákat, ahol készségfejlesztő játékok, vidám mondókázás, keresztény játékkuckó és még sok más érdekesség  várja a kicsiket.
A foglalkozásokat keddenként 1000 órától 1100 óráig a gyülekezeti teremben tartjuk. Szívesen fogadunk jó állapotú, kisgyermekeknek való játékokat a lelkészi hivatalba, mert azokat a baba-mama körben hasznosítani tudjuk.

 

 


 

 

 

2017. A Reformáció 500. évfordulója 
Friss információk BŐVEBBEN…

 

 

 

 


JAVASLATOK DOBOZA 
Egyházközségünk elnöksége és lelkészei szeretnének mindent megtenni gyülekezetünk épüléséért, és azért, hogy a gyülekezet tagjainak kérdéseire és kétségeire választ adjanak, és segítsenek abban, hogy bonyolult világunkban ki-ki megtalálhassa, és mindennapjaiban követhesse az Istenünk által kijelölt utat.
Kérjük, tegyék fel kérdéseiket, és adják tudtunkra gyülekezetünk épülésére szolgáló javaslataikat. Ebből a célból a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben  “JAVASLATOK” dobozokat tettünk ki, ahová névvel, vagy név nélkül várunk javaslatokat és olyan témákat, amikről szívesen hallanának.


A Joób Olivér Szeretetintézmény a SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS keretében legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik a szociálisan rászorultaknak. RÉSZLETEK…  


 

A Magyarországi Evangélikus Egyház a hazánkba érkező menekültek támogatására adománygyűjtési akciót hirdetett meg. Az alábbi számlaszámra várjuk a testvérek pénzbeli adományát.

OTP Bank, Magyarország
Magyarországi Evangélikus Egyház
MEE – MENEKÜLTÜGY – 11707024-20478070-00000000

 


Felhívjuk a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy az istentisztelettel egy időben a gyülekezeti teremben gyermek-bibliakört tartunk, ahol a gyermekek életkoruknak megfelelően, kötetlenebb formában foglalkoznak az igével, sok énekléssel, játékkal egybekötve. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel.

 

 


Továbbra is várjuk gyülekezetünk énekkarába a jó hangú, énekelni szerető testvéreket. A kóruspróbák minden vasárnap 1700 órakor kezdődnek, melyre szeretettel várunk minden régi és új kórustagot. A próbákat rövid áhítat előzi meg, amely egyben a szokásos, vasárnap esti áhítat.