Gyülekezeti alkalmak

2017. augusztus 13-án, vasárnap 1800 órától Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Vendégünk Kollonay Zoltán zeneszerző, zongora- és orgonaművész. A belépés díjtalan. Szeretettel hívunk minden érdeklődőt erre szép zenei alkalomra.


2017. augusztus 14-től 19-ig
, hétfőtől-szombatig Piliscsabán, a Bétel Missziói Otthonban, EKE hitmélyítő hét lesz, Bozorády Zoltán és Ittzés István nyugalmazott lelkészek szolgálatával.
Jelentkezés: csaki.eszter@gmail.com e-mail címen.

2017. augusztus 16-án a Kajaani Testvérgyülekezetünkhöz 12 fős küldöttség indul. Utazásukat, ottlétüket imádságos szeretettel hordozzuk.


2017. szeptember 15-től 18-ig
Gyülekezeti tanulmányutat szervezünk Erdélybe. A részletes programról és minden fontos tudnivalóról BŐVEBBEN…

Gyülekezetünk alkalmaira szeretettel hívjuk a testvéreket és szeretteiket. 


Egyéb hirdetések

A Luther Márton Kollégium állást hirdet – 2017. szeptember 1-i munkakezdéssel – ápolónői munkakörbe, mely szakirányú diplomás ápolói végzettséghez kötött. Jelentkezni önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet a kollégiumban (Iskola u. 2.)

 

Újdonságok:

Dr. Csepregi Béla evangélikus lelkész, evangelizátor életéről  könyv jelent meg, mely 1.500,- Ft-ért a lelkészi hivatalban, vagy Zsarnai Krisztián lelkésznél vásárolható meg.

A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány kiadásában, dr. Szabó Sarolta szerkesztésében megjelent  „A reformáció öröksége a tirpákok körében” című könyv, mely 600,- Ft-ért a lelkészi hivatalban és a körzeti lelkészeknél vásárolható meg.

Csak Krisztus légyen Mesterünk” címmel könyv jelent meg a reformáció 500. évfordulója alkalmából, melyben Luther Márton írásaiból olvashatunk 500 idézetet. A könyv ára  800,- Ft. A templomi  iratterjesztésben, vagy a lelkészi hivatalban vásárolható meg. Szeretettel ajánljuk minden evangélikus testvérnek, hogy  legyen ott  könyvespolcán ez a könyv.

A REFORMÁCIÓ 500. évfordulójára készített, Luther Márton életével foglalkozó társasjáték a lelkészi hivatalban megvásárolható.

Megjelent Fabiny Tamás: “A  kötényes Isten” című könyve, mely igehirdetéseket tartalmaz az irgalomról és a vigasztalásról. A kötet 2.900 Ft-ért a hivatalban vásárolható meg.

Luther Márton életével kapcsolatos szép és érdekes társasjáték 4.500 Ft-ért kapható.


 

Ebben az évben is “működik” a BABA-MAMA KLUB, melyre szeretettel hívjuk a kisgyermekes, vagy  babát váró anyukákat, ahol készségfejlesztő játékok, vidám mondókázás, keresztény játékkuckó és még sok más érdekesség  várja a kicsiket.
A foglalkozásokat keddenként 1000 órától 1100 óráig a gyülekezeti teremben tartjuk. Szívesen fogadunk jó állapotú, kisgyermekeknek való játékokat a lelkészi hivatalba, mert azokat a baba-mama körben hasznosítani tudjuk.

 

 


 

 

 

2017. A Reformáció 500. évfordulója 
Friss információk BŐVEBBEN…

 

 

 

 


JAVASLATOK DOBOZA 
Egyházközségünk elnöksége és lelkészei szeretnének mindent megtenni gyülekezetünk épüléséért, és azért, hogy a gyülekezet tagjainak kérdéseire és kétségeire választ adjanak, és segítsenek abban, hogy bonyolult világunkban ki-ki megtalálhassa, és mindennapjaiban követhesse az Istenünk által kijelölt utat.
Kérjük, tegyék fel kérdéseiket, és adják tudtunkra gyülekezetünk épülésére szolgáló javaslataikat. Ebből a célból a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben  “JAVASLATOK” dobozokat tettünk ki, ahová névvel, vagy név nélkül várunk javaslatokat és olyan témákat, amikről szívesen hallanának.


A Joób Olivér Szeretetintézmény a SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS keretében legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik a szociálisan rászorultaknak. RÉSZLETEK…  


 

A Magyarországi Evangélikus Egyház a hazánkba érkező menekültek támogatására adománygyűjtési akciót hirdetett meg. Az alábbi számlaszámra várjuk a testvérek pénzbeli adományát.

OTP Bank, Magyarország
Magyarországi Evangélikus Egyház
MEE – MENEKÜLTÜGY – 11707024-20478070-00000000

 


Szeretettel hirdetjük, hogy a 2009. szeptember 01-től működő    Evangélikus Óvoda  2012. december 16-án végérvényesen új helyére költözött. Ezen a napon, Advent 3. vasárnapján dr. Fabiny Tamás püspök szentelte fel a Közép u. 1. szám alatti gyönyörű új épületet.

 


Felhívjuk a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy az istentisztelettel egy időben a gyülekezeti teremben gyermek-bibliakört tartunk, ahol a gyermekek életkoruknak megfelelően, kötetlenebb formában foglalkoznak az igével, sok énekléssel, játékkal egybekötve. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel.

 

 


Továbbra is várjuk gyülekezetünk énekkarába a jó hangú, énekelni szerető testvéreket. A kóruspróbák minden vasárnap 1800 órakor kezdődnek, melyre szeretettel várunk minden régi és új kórustagot. A próbákat rövid áhítat előzi meg, amely egyben a szokásos, vasárnap esti áhítat.

 

 

2016. október 2-án vasárnap délután Mandabokorban a  hálaadó istentiszteleten az énekkar is szolgált: