2018. évi képmappák

2018. szeptember 16. Zenés Áhítat

2018. szeptember 16-án vasárnap a Nagytemplomban tartott Zenés áhítaton vendégünk volt Tokodi Gábor lant- és barokk gitárművész, valamint Jäger Éva énekművész. A művészek műsora egy különleges válogatás volt a 16-17. századi zeneszerzők műveiből, egyházi népénekekből és hangszeres szólókból.

A játszi könnyedséggel és kiváló szövegértéssel előadott művek évszázadokon átívelő mondanivalóval gazdagították lelkünket, a zene nemzeteket összekötő egyetemes nyelvén. Köszönet érte...

Fotok: Sallai Gábor

2018.07.16-21 Mandabokori Napközis Tábor

Közel 120 gyermek önfeledt kacagása töltötte be a Mandabokori Imaházat a július 16-21 között megrendezésre kerülő Gyermekhét alkalmával...

...Istennek legyen hála, hogy a héten mind a testi mind a lelki táplálék bőségesen biztosítva volt.  Remélve, hogy a gyermek szívében a héten elhintett igei magvak meggyökereznek és életükben felnövekedvén gyümölcsöket hoznak.

Szövegrészlet: Szuhánszki Petra  Fotó: 

2018.07.15. Köszöntés a Kistemplomban

2017. július 15-én a Kistemplomban, a vasárnap délelőtti istentisztelet után a gyülekezet nevében Martinovszky István az I. körzet felügyelője köszöntötte dr. Kovács László Attilát és Feleségét abból az alkalomból, hogy 10 éve érkeztek Erdélyből Nyíregyházára, elfogadva az egyházközség meghívását a megüresedett lelkészi állás(ok) betöltésére. A meghívás körülményeire Márföldi István volt egyházmegyei felügyelő, az Evangélikus Óvoda alapítására és építésére Mráz Ágnes óvoda vezető emlékezett vissza. Az alkalmon Veczánné Repka Jolán egyházközségi-, és Veczán László egyházmegyei felügyelő is részt vett. Ezután a körzet közösségi termében kötetlen beszélgetéssel folytatódott az alkalom. Isten áldását kérjük lelkészünk és Családja életére...

Fotók: Sallai Gábor

2018.06.24. Énekkarunk évadzáró alkalma

2018. június 24-én, vasárnap az esti áhítat után a gyülekezet énekkara  évadzáró alkalmát tartotta, melyen Steven Rystrom  (USA, Seattle) kórusunk lelkes tagja – befejezve magyarországi missziós munkáját -, elbúcsúzott tőlünk.                         Hiányozni fogsz, Isten áldjon és őrizzen meg szeretetében -- You will miss, God bless and keep you in his love ! --

Fotók: 

2018.06.17. Zenés Áhítat a Nagytemplomban

2018. június 17-én, vasárnap este Zenés áhítat volt a Nagytemplomban, amelyen orgona- és furulya művek, valamint Gárdonyi Zoltán: A sareptai özvegyasszony című kis oratóriuma hangzott el. Közreműködött a gyülekezet énekkara, Sinka Krisztina (szoprán), Szilágyi Szilárd (tenor), Tirpák Ferenc (basszus), Elek Péter (orgona), Kiss Benedek Máté (furulya), Kiss Zoltán (orgona), dr. Kovács László Attila (karnagy).  

Fotók: Sallai Gábor, Kiss Benedek

2018.05.27. Konfirmáció

2018. május 27-én, Szentháromság vasárnapján volt gyülekezetünkben a Konfirmáció. Ezen az ünnepi istentiszteleten 30 fiatal konfirmált, és a jubiláló testvérek is megerősítették régen tett fogadalmukat.

Fotók: Csutkai Csaba

2018.04.29. A mandabokori imaház 5 éves jubileuma

2018. április 29-én, Cantate vasárnapján a 10:00 órakor kezdődő hálaadó istentiszteleten Gáncs Péter püspök végezte az igehirdetés szolgálatát Ézs 42, 8-12 alapján, a felszentelésének 5 éves jubileumát ünneplő mandabokori imaházban. A liturgiában Bozorády Zoltán nyugalmazott esperes és Bozorády Zoltánné nyugalmazott lelkész, a körzet korábbi parókusa szolgált. 

Fotók: Mátyás Viktória és Zsarnai Krisztián 

2018.04.15. Zenés áhítat a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium növendékeivel

2018. április 15-én vasárnap este a Nagytemplomban Zenés áhítat volt, melyen a Nyíregyházi  Művészeti Szakgimnázium kórusa, és hangszeres növendékei léptek fel. A fiatalok meglepően színes előadásán készült a képes beszámolónk. Reméljük, hogy ezzel a koncerttel - a tavalyi nagytemplomi fellépés után - egy szívet melengető új hagyományt köszönthetünk! A Művészeti Szakgimnázium kórusának tagjai mellett, közreműködő növendékek voltak még: Décsei Botond orgona, Nagy Laura, Mozga Barbara és Gerzsenyi Tünde szóló ének, Szántó Bálint és Bodnár Imre trombita, valamint Balogh Zsolt cselló.

Vezényelt: Pető István, Konferált: Kulcsár Éva, Orgonán kísért Kiss Zoltán orgonaművész

Igehirdető: dr. Kovács László Attila igazgató lelkész

Fotók: Sallai Gábor

2018.04.01. Húsvéti zenés áhítat

2018. április 1-én, Húsvét ünnepén 18:00 órai kezdettel a Nagytemplomban Ünnepi zenés áhítat volt, melyen gyülekezetünk énekkara, Kiss Zoltán és dr. Kovács László Attila húsvéti kórus- és orgonaműveket adott elő.

Fotók: Csutkai Csaba

2018.03.29. Tisztségviselők beiktatása

2018. március 29-én, Nagycsütörtökön 18:00 órakor úrvacsorai istentisztelet keretében megtörtént  az újonnan választott tisztségviselők beiktatása a Nagytemplomban.

Fotók: szerző ismeretlen...

2018.03.25. Óvodások húsvéti ajándéka

2018. március 25-én, Virágvasárnap a Kistemplomban a 11:00 órakor kezdődő istentisztelet keretében az Evangélikus Óvoda gyermekei ünnepi műsorral ajándékozták meg a jelenlévőket. Ezt követően az I. körzet lelkésze dr. Kovács László Attila és felügyelője dr. Endreffy Ildikó az egész gyülekezet köszönetét tolmácsolva, a felújított közösségi terembe szeretetvendégségre hívta meg a kicsiket és a gyülekezet tagjait.  
Fotók: Sallai Gábor 

2018.03.24. Nagyheti hangoló ...

2018. március 24-én, szombaton Nagyheti hangoló címmel Joób Emese (ének, koboz), Bolya Mátyás (citera, koboz) és Szitha Miklós (ütőhangszerek) közreműködésével 17:00 órától rendkívüli ZENÉS ÁHÍTAT volt a gyülekezeti teremben. Az esemény különleges színt kapott azáltal, hogy a "nagy" lelkész elődök unokái; Joób Emese (Joób Olivér) és Szitha Miklós (Megyer Lajos) is szolgáltak a rendezvényen.

Fotók: Sallai Gábor

2018.01.21-28. Ökumenikus imahét Nyíregyházán

2018. január 21. és 28. között, vasárnaptól vasárnapig tartott a keresztények egységéért meghirdetett ökumenikus imahét. Az imahét elmélkedéseit a karibi keresztény testvérek állították össze, amelynek központi igéje így hangzik:
„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…”  / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…”   (2Móz 15,6)

A képriport az imahét nyitó-, és záró alkalmán készült.
Fotók: Sallai Gábor