2020

Az íróasztal előtt térden állva megharcolt írott igehirdetés nem mindig egyezik meg a szószéken a Szentlélek által megszületett, elmondott igehirdetéssel.

12.31. PDF PPT Videó Mk 9,24 Zsarnai Krisztián Egy drámai történet egy drámai évben
12.27. Videó Lk 2,25-32 Kovács László Attila
12.26. Videó Jn 13,34-35 Sztankó Gyöngyi
12.25. PDF PPT Videó Jn 1,14-18 Zsarnai Krisztián Az elveszített, de „megtalálható” ünnep
12.24. Videó  Jn 7,28-29 Adámi László Krisztus megszületett, ez Isten karácsonyi ajándéka
12.20. Videó Jel 22,1-9 Kovács László Attila
12.13. Videó II Tim 1,8-14 Adámi László
12.06. Videó Jk 5,7-11 Sztankó Gyöngyi
12.03. Videó Jel 3,20 Sztankó Gyöngyi Ádventi kopogtató Ádventi sorozat 4. nap
12.02. Videó Róm 5,5 Sztankó Gyöngyi A csengő a reményre figyelmeztet Ádventi sorozat 3. nap
12.01. Videó I Kor 9,25 Sztankó Gyöngyi Koszorú a győztesnek Ádventi sorozat 2. nap
11.30. Videó Jn 8,12 Sztankó Gyöngyi Világosságot hoz Jézus a belső szoba  sötétjébe Ádventi sorozat 1. nap
11.29. Videó I Pt 1,22-25 Zsarnainé Urbán Nóra
11.22. PDF PPT Videó Jel 7,9-17 Zsarnai Krisztián
11.15. Videó Jel 22,14-16 Kovács László Attila
11.08. Videó Jel 14,12-13 Adámi László
11.01. Videó Mik 7,7-9 Sztankó Gyöngyi
10.30. Videó Jn 18,28-32 Zsarnainé Urbán Nóra
10.29. PDF PPT Videó I Kor 14,26-33 Zsarnai Krisztián Igei – és gyülekezeti fegyelem
10.28. Videó Ef 5,25-32 Adámi László
10.27. Videó Róm 13,1-10 Sztankó Gyöngyi
10.26. Videó II Thessz 3,6-13 Kovács László Attila
10.25. Videó Mal 2,5-6 Sztankó Gyöngyi
10.18. Videó I Móz 2,18-24 Kovács László Attila
10.11. Videó V. Móz 30,16-20 Adámi László Isten döntési helyzetbe hoz és kérlel, válaszd az életet!
10.04. PDF PPT Videó Ef 4,1-6 Zsarnai Krisztián Krisztusi elhivatáshoz méltó élet
09.27. PDF PPT Videó Lk 14,12-14 Zsarnai Krisztián A vendéglátók és a Vendég lelkülete
09.20. Videó Mt 13,18-23 Kovács László Attila
09.13. Videó Jn 7,37-39 Adámi László
09.06. PDF PPT Videó Lk 6,43-49 Zsarnai Krisztián Kétarcú hívő, vagy egyarcú krisztusi gyümölcstermő?
08.30. PDF PPT Videó Fil 3,4-6; ApCsel 9,1-19 Zsarnai Krisztián Pál apostol élete – Jézus előtti és utáni állapot
08.23. PDF PPT VideóPDFVideó Mt 6,12.14-15  Ef 2,8 Zsarnai Krisztián Pőcze Barnabás Megbocsátani, ahogy Ő megbocsátott  
08.16. PDF PPT Videó I Sám 7,12b Zsarnai Krisztián Magasság és mélység
08.09. PDF PPT Videó II Thessz 3,1-5 Zsarnai Krisztián Két alappillér: hűség és engedelmesség
08.02. Videó Zsolt 119,105 Lk 10,38-42 Kozma Anett
07.26.  Videó Jn 6,1-15 Kozma Anett
07.19. PDF Videó Mt 5,11-12 Zsarnai Krisztián Tudunk-e a következményektől nem félő Krisztust követő életet élni?
07.12.  PDF PPT Videó Róm 8,12-17 Zsarnai Krisztián Mit jelent Krisztusban lenni?
07.05. PDF PPT Videó  Mt 5,10 Zsarnai Krisztián A Krisztust követő ember nem lesz kompatibilis a világgal
06.28. PDF Videó PDF Videó II Móz 33,15-17  Mik 7,18-20 Zsarnai Krisztián Dankó Zsuzsa A célba érés feltétele  Isten 3 alapvető tulajdonsága
06.21. PDF PPT Videó Mt 5,9 Zsarnai Krisztián Békülj meg Istennel, hogy békét teremthess!
06.14. PDF PPT Videó Mt 5,8 Zsarnai Krisztián Milyen szívvel élsz?
06.07. PDF PPT Videó Mt 5,7 Zsarnai Krisztián Az irgalmas Isten az irgalmatlan emberhez jön
05.31. PDF Jn 14,16-21 Zsarnai Krisztián A Szentlélek munkája
05.24. PDF II Tim 2,1-17a Zsarnai Krisztián Az odaszánt élet gyümölcse
05.17.  PDF I Tim 2,1-3 Kovács László Attila
05.10.   Videó ApCsel 16,25-34  Adámi László Új ének az éjszakában
05.03. Videó Zsid 11,13-19 Sztankó Gyöngyi
04.26. PDF PPT Ez 34,10-23.31 Zsarnai Krisztián Ő gondodat viseli, csak gyere úgy, ahogy vagy
04.19. PDF Videó Zak 8,6-8 Kovács László Attila
04.13.   Videó V Móz 32,39-40 Sztankó Gyöngyi Mindenkor Úr! Feltámadás ünnepi istentisztelet 2. nap
04.12. PDF Videó Jób 19,25-26 Adámi László Döbbenetes húsvét – Megváltóm az Isten Feltámadás ünnepi istentisztelet 1. nap
04.10.  PDF Mt 27,33-54 Kovács László Attila Én is a keresztrefeszítők között vagyok! Passiói istentisztelet
04.09. PDF Mt 26,36-46 Kovács László Attila Legyen meg a Te akaratod! Nagyheti sorozat 4. nap
04.08.  PDF Videó Mk 15,1-15 Adámi László Nincs kompromisszum Jézus ügyében! Nagyheti sorozat 3. nap
04.07. Videó Mk 14,66-72 Sztankó Gyöngyi Láss, ne csak nézz! Nagyheti sorozat 2. nap
04.06. PDF PPT Videó Mk 14,53-65 Zsarnai Krisztián Az Atya forgatókönyve Nagyheti sorozat 1. nap
04.05.  Videó Jn 12,12-19 Sztankó Gyöngyi Honnan hová?
03.29. PDF PPT Videó Zsid 10,19-25 Zsarnai Krisztián Egyedül Krisztus jelenlétében bűn a bűn, fáj a bűn és gyógyul a bűn okozta seb!
03.22. PDF PPT Videó Róm 7,22-25 Zsarnai Krisztián A bűn elleni “Vakcina”
03.15. PDF PPT Videó Mt 5,6 Zsarnai Krisztián Boldogság, biztonság, békesség
03.08. PDF PPT Mt 5,5 Zsarnai Krisztián Világ boldogmondása vagy Krisztus boldogmondása
03.06. Videó Zsid 10,11-31 Ittzés István Aki egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket
03.05. Videó Zsid 9,11-28 Ittzés István Aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek
03.04.  Videó Zsid 4,12 – 5,10 Ittzés István Aki örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, aki engedelmeskednek neki
03.03. Videó Zsid 2,10-18 Ittzés István Aki megszabadítja azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak
03.02. Videó Zsid 1,1-6 Ittzés István Aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget
03.01. PDF PPT Mt 5,4 Zsarnai Krisztián Nem a siránkozók a boldogok, hanem a sírók
02.23. PDF  Lk 18,31-43   Ám 5,21-24 Zsarnai Krisztián Veczánné Repka Jolán Segélykiáltás Van-e Istennek szánt ünneped?
02.16. PDF PPT Mt 5,1-3 Zsarnai Krisztián A boldog koldus élet
02.09. Dán 9,4-19 Zsarnainé Urbán Nóra Bűnvalló imádság
02.02. PDF PPT Mk 4,26-29 Zsarnai Krisztián Út a magtól az éltető eledelig
01.26. PDF PDF Róm 8,24-27 Mt 4,23-25 Zsarnai Krisztián Veczán László Reménytelenségből reménységbe  Az igazi orvos
01.19. PDF PPT Jn 4,27-38 Zsarnai Krisztián Az Atya szíve szerinti élet
01.12. PDF PPT Péld 31,10-31 Zsarnai Krisztián Drágább az igazgyöngynél
01.05. PDF PPT Róm 3,9-20 Zsarnai Krisztián A törvény alatt vagy a kegyelem alatt élsz?
01.01. PDF PPT Mk 9,24 Zsarnai Krisztián Reménykiáltás