2019

Az íróasztal előtt térden állva megharcolt írott igehirdetés nem mindig egyezik meg a szószéken a Szentlélek által megszületett, elmondott igehirdetéssel.

12.31. PDF PPT Zsolt 34,15 Zsarnai Krisztián El ne múljék a te éved… Óévi istentisztelet
12.29. Kol 1,3-8 Kozma Anett Hit, remény, szeretet útjai
12.25. PDF PPT Videó Jel 19,11-16 Zsarnai Krisztián Először kisded Jézusként jött, másodszor ítélő Úrként jön Karácsonyi istentisztelet
12.24. PDF PPT Lk 2,1-20 Zsarnai Krisztián Emberek Jézus körül Szentesti istentisztelet
12.22. Fil 4,4-7  Zsolt 24,7-10 Zsarnai Krisztián Veczánné Repka Jolán Az igazi öröm  Ki az a dicső Király
12.15. PDF PPT Jel 3,14-22 Zsarnai Krisztián Vele vagy nélküle? Laodíceai gyülekezet
12.08. PDF PPT Jel 3,7-13 Zsarnai Krisztián Erős oszloppá teszi az övéit Filadelfiai gyülekezet
12.01. PDF PPT Jel 3,1-6 Zsarnai Krisztián Ébredj, hogy ébreszthess! Szardiszi gyülekezet
11.28. PPT Ruth 4,1-22 Kádár László Ismered-e Őt, aki használni akar mások életében? Ádventi esték
11.27. PPT Videó Ruth 3,1-18 Kádár László Ismered-e Őt, aki hibáiddal együtt szeret? Ádventi esték
11.26. PPT Videó Ruth 2,1-23 Kádár László Ismered-e Őt, aki ha aggódsz is, gondoskodik rólad? Ádventi esték
11.25. PPT Videó Ruth 1,1-22 Kádár László Ismered-e Őt, aki gondjaid között megtalál? Ádventi esték
11.24. PDF Mt 13,36-43 Zsarnai Krisztián Túl élni a halált Örök élet vasárnapja
11.17. PDF PPT Jel 2,18-29 Zsarnai Krisztián A hangoskodó többség a kicsiny hűségesekkel szemben Thiatirai gyülekezet
11.10. PDF Lk 11,29-36 Zsarnainé Urbán Nóra Maradj a világosságban
11.03. PDF Videó Fil 2,12b-13 Joób Olivér Az üdvösség mindennapi jelenléte
10.27. ApCsel 18,5-11 Bálint Éva Van-e örök kincsed?
10.20. ApCsel 2,42 Waldemar és Katharina Jesse (Liebenzelli misszionáriusok) Az első gyülekezet
10.13. PDF PPT Jel 2,12-17 Zsarnai Krisztián Határvonal-elmosódás Pergamoni gyülekezet
10.06. Mk 10,1-16 Adámi László Házasság és a család az Ige tükrében
09.29. PDF PPT Jel 2,8-11 Zsarnai Krisztián A szenvedő Krisztus levele a szenvedő gyülekezetnek Szmirnai gyülekezet
09.22. PDF V Móz 30,19 Veczánné Repka Jolán Döntések
09.15. PDF PPT Jel 2,1-7 Zsarnai Krisztián Fontostól a legfontosabbá Efezusi gyülekezet
09.08. PDF PPT Jer 18,1-10 Zsarnai Krisztián Alaktalan élet
09.01. PDF PPT Jer 26,1-16 Zsarnai Krisztián Hogyan hallgatod Isten Szavát? Istentisztelet-e az életed?
08.25. PDF Lk 20,9-19 Zsarnai Krisztián A “Befektető” befektetett
08.18. PDF PPT Lk 8,19-21 Zsarnai Krisztián Jézus földi – és lelki rokonai
08.11. PDF PPT I Móz 2,18-24 Zsarnai Krisztián Összeköltözés – együttélés – (esetleg ) házasság vagy Udvarlás – jegyesség – házasság
07.28. Ézs 43,1-5 Hibján Jánosné Ne félj, mert megváltottalak…
07.21. PDF PPT Lk 9,57-62 Zsarnai Krisztián Kényelem feladása és a követés ára
07.14. PDF PPT I Tim 2,1-3; Róm 13,1-7; I Pt 2,13-17 Zsarnai Krisztián Felsőbbség iránti tisztelet
07.07. Mt 5,1-12 Zsarnainé Urbán Nóra Kik a boldogok?
06.30. I Kor 15,32-43 Melich Mihály
06.23. PDF Mt 7,21.24-27 I Kor 1,18-25 Zsarnai Krisztián Melich Mihály Krisztus a mérce az engedelmességben Krisztus keresztjének ereje
06.16. PDF PPT Péld 18,15; I Pt 1,5-6 Zsarnai Krisztián Tudás, ismeret,  bölcsesség Tanévzáró CsIT
06.09. PDF PPT Hag 2,4b-9 Zsarnai Krisztián A Krisztusban kapott új élet ünnepe Pünkösdi istentisztelet
06.02. Mt 10,29-33 Kozma Anett
05.26. PDF Lk 11,1-4 ApCsel 1,4-7 Zsarnai Krisztián Kiss Ábel Az imádság
05.19. Dabóczi Kálmán Család, hivatás, szolgálat
05.12. PDF PPT I Kor 11,23-29; Mt 5,23-25a Zsarnai Krisztián Az úrvacsora szentsége
05.05. Lk 16,19-30 Ittzés István Van Mózesük… …vannak prófétáik Evangélizáció 4. nap
05.04. Lk 16,19-30 Ittzés István A gyötrelem helye A nagy közbevetés Evangélizáció 3. nap
05.03. Lk 16,19-30 Ittzés István Hol vannak a halottak? Nagy útelágazás! Evangélizáció 2. nap
05.02. Lk 16,19-30 Ittzés István Gazdag élet – koldus élet Evangélizáció 1. nap
04.28. PDF ApCsel 3,11-21 Zsarnai Krisztián Bálint Éva Szükséged van-e Jézusra? Húsvét után
04.21. PDF PPT I Kor 15,47-53 Zsarnai Krisztián Van feltámadás! Feltámadás ünnepe 1. nap
04.19. PDF Hós 6,1-3 Zsarnai Krisztián Helyettes áldozat Nagypénteki istentisztelet
04.15. PDF Mt 26,69-75 Zsarnai Krisztián “Szimpatizáns” hívőtől a hitvalló követőig
04.14. PDF II Móz 20,8-11 I Thessz 5,12-14a II Thessz 3,10b-12 II Pt 1,5-6 Zsarnai Krisztián Munka, tanulás a Biblia tükrében
04.07.
03.31. PDF Lk 12,22-32 Zsarnainé Urbán Nóra Keressétek Isten országát
03.24. PDF Mt 10,38-39 Mt 10,38-39 Zsarnai Krisztián Veczán László Azért a bűnért már valaki szenvedett Ha valaki énutánam akar jönni
03.17.  Mk 9,14-29 Kertészné Iványi Ágnes Gyülekezet – jövőépítés
03.15. PDF Jn 4,31-38 Zsarnai Krisztián A szolgálat mélysége Böjti sorozat 5. nap
03.14. PDF Jn 4,24-30.39-42 Zsarnai Krisztián A hívő élet feladata: másokat is Krisztushoz vezetni Böjti sorozat 4. nap
03.13. PDF Jn 4,19-26.39-42 Zsarnai Krisztián Otthon a trónteremben Böjti sorozat 3. nap
03.12. PDF Jn 4,13-20 Zsarnai Krisztián Úton az élet felé Böjti sorozat 2. nap
03.11. PDF Jn 4,1-12 Zsarnai Krisztián Küszöbön Böjti sorozat 1. nap
03.10. PDF PPT V Móz 7,25-26; V Móz 13,7-9; V Móz 18,10-12.14; Ézs 8,19; Gal 5,20-21 Zsarnai Krisztián Kivel vállalsz közösséget?
03.07. Videó Zsid 11,7 Orbán Attila Menekülés Böjti esték 4. nap
03.06. Videó Zsid 11,23-29 Orbán Attila Hűség és kitartás Böjti esték 3. nap
03.05. Videó Zsid 11,8-19 Orbán Attila A változás Böjti esték 2. nap
03.04. Videó Zsid 11,6 Orbán Attila Hit nélkül… Böjti esték 1. nap
03.03. PDF PPT Jak 1,5-8 Zsarnai Krisztián Tanulmányozz, keress, hangolj!
02.24. PDF PDF Zsid 2,1-4 Zsid 2,1-4 Zsarnai Krisztián Veczánné Repka Jolán Mentőcsónak (Nyháza Nagytemplom)    Sodródás (Mandabokor)
02.17. PDF 1 Tim 1,3-7. Zsarnainé Urbán Nóra Pásztori lelkigondozás
02.10. PDF PPT Lk 10,25-37 Mt 5,7 Zsarnai Krisztián Boldogok az irgalmasok
02.03. PDF I Kir 8,41-43 Zsarnainé Urbán Nóra Salamon imádsága
01.27. PDF PDF I Kir 8,41-43 Mt 8,5-13 Zsarnai Krisztián Elek Ildikó Ellenpont (Nyháza Nagytemplom) Végtelen hit (Mandabokor)
01.20. PDF PPT Jer 17,12-23 Zsarnai Krisztián Az ítélet – és a kegyelem Istene
01.13. PDF PPT Videó Péld 18,22 Zsarnai Krisztián Családi tudnivalók
01.12. PDF PPT Ef 4,1-2.7-29 Zsarnai Krisztián Egység a látásban
01.06. PDF PPT Tit 2,11-14 Zsarnai Krisztián Múltat feltáró, jelent meghatározó, jövőbe-tekintő
01.04. PDF Móz 1,26 – 2,4a Zsarnai Krisztián Teremtéstörténettől az új teremtésig
01.01. PDF PPT Zsolt 34,15 Zsarnai Krisztián Törekedj…