ESEMÉNYEK a körzet életéből 2018…

Gyászhír

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él…
(Jób 19,25)

Balogh Lászlóné Zsuzsika, egyházközségünk hűséges tagja, az 1. körzet Kistemplomának gondnoka,
85 éves korában, 2018. augusztus 22-én elhunyt. Utolsó útjára 2018. augusztus 29-én, szerdán
1300 órakor kísértük az Északi temető Korányi úti ravatalozójából.

Egész életét kitöltötte a család és a közösség szolgálata.
Hűsége, fáradhatatlan tenni akarása, példát mutatott mindannyiunk számára!

Megemlékezés a Hírmondó 2018 évi októberi szám 4. oldalán…

 


2018. július 15-én a Kistemplomban, a vasárnap délelőtti istentisztelet után a gyülekezet nevében Martinovszky István az I. körzet felügyelője köszöntötte dr. Kovács László Attilát és Feleségét abból az alkalomból, hogy 10 éve érkeztek Erdélyből Nyíregyházára, elfogadva az egyházközség meghívását a megüresedett lelkészi állás(ok) betöltésére. A meghívás körülményeire Márföldi István volt egyházmegyei felügyelő, az Evangélikus Óvoda alapítására és építésére Mráz Ágnes óvoda vezető emlékezett vissza. Az alkalmon Veczánné Repka Jolán egyházközségi-, és Veczán László egyházmegyei felügyelő is részt vett. Ezután a körzet közösségi termében kötetlen beszélgetéssel folytatódott az alkalom. Isten áldását kérjük lelkészünk és Családja életére…

BŐVEBBEN, képekben…


2018. március 25-én, Virágvasárnap a Kistemplomban 1100 órakor kezdődő istentisztelet keretében az Evangélikus Óvoda gyermekei ünnepi műsorral ajándékozták meg a jelenlévőket. Ezt követően az I. körzet lelkésze dr. Kovács László Attila és felügyelője dr. Endreffy Ildikó az egész gyülekezet köszönetét tolmácsolva, a felújított közösségi terembe szeretetvendégségre hívta meg a kicsiket és a gyülekezet tagjait. 
BŐVEBBEN, képekben…


2018. március 11-én, vasárnap a Kistemplomban Sinkó-Szabó Lilla ötödéves teológus hallgató szuplikált a 1100 órakor kezdődő istentiszteleten.


A 2009-ben kívülről felújított Kistemplom: