A 2014. év archívuma

Gyülekezetünk 2014. évi statisztikai adatai


2014. december

2014. szeptember-október-november

2014. június-július-augusztus

2014. április-május

2014. január-február-március


 

ARANYABLAK Gyermekújság

2014. V. évfolyam 2. szám

2014. V. évfolyam 1. szám

 


 

2014. december 25-én délután Karácsonyi Zenés áhítat volt aNagytemplomban.

  A műsorról BŐVEBBEN…

 


2014. december 21-én, vasárnap délután volt a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola dísztermében agyermekek karácsonyi műsora, melyen a gyermek bibliaórások, gyülekezetünk ifjúsága, az általános iskolánk alsósai és óvodások adtak műsort.


2014. december 20-án, szombaton délután a Mandabokori Imaházban gyermek-karácsony alkalma volt,az ifjúság és a kisgyermekek szolgálatával.


2014. december 18-tól 20-ig, csütörtöktől-szombatig tartott az Adventi  evangélizáció a borbányai templomban. 


2014. december 18-án, csütörtökön 1800 órai kezdettel a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola dísztermében a Harmónia kórus Adventi koncertjét hallgathattuk.


2014. december 16-án a Nagytemplomban 1900 órától Adventi koncertet adott David Bratton és azEvery Praise Gospel Singers.


2014. december 14-én vasárnap délelőtt a gyülekezeti teremben jótékonysági célú karácsonyi vásártrendeztünk, melynek bevételével rászoruló családokat támogatunk. A vásár ideje alatt karácsonyi kézműves foglakozást tartottunk a gyermekeknek.


2014. december 8-tól 12-ig, hétfőtől-csütörtökig a Mandabokori Imaházban Adventi sorozat volt. Az igehirdetés szolgálatát Bozorády András esperes helyettes végezte.


2014. december 2-án kedden 1000 órakor a Nagytemplomban hálaadó istentiszteletet volt abból az alkalomból, hogy az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium épületének felújítása befejeződött. Igét hirdetett dr. Fabiny Tamás püspök. MEGHÍVÓ az alkalomra.


2014. december 1-5-ig, hétfőtől-péntekig, 1700 órai kezdettel Adventi sorozat volt a gyülekezeti teremben.


2014. november 30-án, Advent első vasárnapján, este a Nagytemplomban a Benkó Dixiland BandKarácsonyi mise című hangversenyét hallgathatták meg az érdeklődők.


2014. november 28-29-30-án Evangélizáció volt Kálmánházán, Győri János Sámuel pesterzsébeti lelkész szolgálatával.


2014. november 23-án, Örök élet vasárnapján az elmúlt évek hagyományához hűen, név szerint emlékeztünk meg az egyházi esztendőben elhunyt testvéreinkről, a Nagytemplomban a délelőtti istentiszteleten. Elhunyt lelkészeinkre is gondolva ezen a napon, egy szál virággal róttuk le kegyeletünket néhai lelkészeink sírjánál az Északi Temetőben.


2014. november 16-án vasárnap 1500 órai kezdettel a mandabokori imaházban presbiteri teadélutánvolt.


2014. november 11-én kedden délután a gyülekezeti teremben kis vendéglátással egybekötött alkalomra hívtuk a gyülekezet tagjait, ahol az Evangélikus Általános Iskola alsó tagozatos gyermekeivel nyílt találkozásra, ismerkedésre lehetőség. MEGHÍVÓ

 


 2014. november 2-án, vasárnap a 10 órai istentiszteleten a 70 éve, Nyíregyházáról „malenykij robotra”elhurcoltakra emlékeztünk. MEGHÍVÓ


2014. november 5-én szerdán délután jótékonysági hangverseny volt a Nagytemplomban, melynek bevételét egy súlyos beteg – az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumba járó –  fiatal gyógyítására ajánlották fel. Az alkalom áhítattal kezdődött, majd a vajai református énekkar hangversenyét hallgathattuk meg.


2014. október 31-én, pénteken a Reformáció ünnepén együtt emlékezett és ünnepelt a belvárosi református és evangélikus gyülekezet. Délután 1730 órakor gyülekeztünk a református templom előtt a Kálvin téren, ahonnan zsoltárokat és dicséreteket énekelve átvonultunk a Luther téri evangélikus Nagytemplomba. Ott ünnepi istentiszteleten vettünk részt, amelyen igét hirdetett dr. Gaál Sándor református esperes, teológiai tanár és ünnepi zenével szolgáltak a gyülekezeti énekkarok.


2014 október 27-től 30-ig, hétfőtől-csütörtökig reformációi igehirdetési sorozatot tartottunk a Luther téri gyülekezeti teremben. Az igehirdetés szolgálatát a gyülekezet lelkészei felváltva végezték. A reformációi igehirdetési sorozat témája a heti ige volt:
Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek.”  (Jer 17,14)


Az ünnepi eseményekről BŐVEBBEN olvashatunk az evangelikus.hu országos honlapon, Garai Andrástudósításában.

2014. október 26-án vasárnap 1800 órai kezdettel Ünnepi Zenés Áhítatot tartottunk a Nagytemplomban, melyen gyülekezetünk énekkara és Kiss Zoltán orgonaművész – dr. Kovács László Attila lelkész-orgonaművész „Eljött hozzánk az üdvösség” című,  orgonára és énekkarra írt –  korál kantátáját mutatta be.
Igét hirdetett Adámi László lelkész.

2014. október 26-án, vasárnap 1000 órakor ünnepi istentisztelet keretében adtunk hálát Istennek a templom felszentelésének emlékünnepén. Igét hirdetett: Zsarnai Krisztián esperes.

MEGHÍVÓ

2014. október 25-én szombaton 10 órától 14 óráig tartó Gyülekezeti nap volt, templomunk felszentelésének 228. évfordulója allkalmából. Vendégünk volt Horváth-Hegyi Áron evangélikus lelkész, aki áhítattal és az egyházkerület gyülekezeteinek életét bemutató előadással szolgált, illetve Garai Péterépítészmérnök, aki a Nagytemplomot, mint építészeti örökséget mutatta be.


2014.október 22-én, szerdán 1000 órakor a Nagytemplomban ünnepi istentiszteletet tartott azEvangélikus Általános Iskola, melyen Túróczy Zoltánra, az iskola névadójára és a forradalomra emlékeztek. Ezt követően koszorúzás volt a Luther téren a Túróczy emléktáblánál.


2014. október 19-én, vasárnap este volt a Zenés áhítat sorozat hetedik alkalma a Nagytemplomban. Dr. Kovács László Attila nyíregyházi lelkész-orgonaművész előadásában J.S. Bach, Gárdonyi Zoltán, M.Dupré műveket hallhattunk.


2014. október 17-én pénteken 1600 órakor kezdődött az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumszalagavató ünnepsége  a Nagytemplomban.


2014. október 11-én szombaton volt Budapesten, a Deák téri templomban az Országos Evangélizáció.


2014. október 10-én pénteken délelőtt nyílt nap volt az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. A nyílt napon a továbbtanulni szándékozó fiatalok részletesen megismerkedhettek a gimnázium adta lehetőségekkel.


2014. október 6-án hétfőn 1100 órakor az evangélikus Nagytemplomban az elmúlt évek hagyományához híven az  aradi vértanúkra emlékeztünk.


2014. október 3-án pénteken délután a Jósavárosi Görögkatolikus Egyházközség közösségi termébenCsalád – hivatás – misszió címmel a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szervezésében tartott előadást dr. Bálint Zoltán és felesége  dr. Bálintné Kis Beáta.


2014. szeptember 30-án kedden délután a gyülekezeti teremben szeretetvendégséggel egybekötött alkalmon az egyházközség nevében az Evangélikus Általános Iskola első osztályosait köszöntötték.


2014. szeptember 29-től október 2-ig hétfőtől-csütörtökig tartott az evangelizációs sorozat, melynek témája: A hívők vakmerő kérdései”. Az alkalmak, melyen az előadó Ittzés István volt, a református templomban voltak megtartva.


2014. szeptember 28-án, vasárnap 1400 órától hálaadó ünnepi alkalmat tartottunk a Rozsréti Gyülekezeti Házban, felszentelésének 20. évfordulóján. Az ünnepi istentiszteleten D. Szebik Imrenyugalmazott püspök végezte az igehirdetés szolgálatát. BŐVEBBEN…


2014. szeptember 28-án vasárnap 1000 órakor aratási hálaadó istentiszteletet tartottunk a Nagytemplomban.


2014. szeptember 27-én szombaton 1700 órakor a Nagytemplomban jótékonysági hangverseny volt azadventista énekkarok közreműködésével.


2014. szeptember 21-én, vasárnap este a Zenés áhítat sorozat hatodik alkalmán a Nagytemplomban vendégünk volt Tóka Szabolcs budapesti baptista orgonaművész, valamint közreműködött a nyíregyházi baptista gyülekezet énekkara.


2014. szeptember 20-án szombaton délelőtt volt a hétfői bibliaóra nyári szünet utáni első alkalma  – bográcsozással egybekötve – az erdei tornapályán.


Evangélikus Ifjúsági Klubot szerveztünk középiskolás fiatalok részére. Az első alkalom 2014. szeptember 19-én péntek délután volt a gyülekezeti teremben. 


2014. szeptember 6-án szombaton a Mandabokori Többfunkciós Közösségi Ház udvarán 10 órától 16 óráig családi napot tartottunk. Az alkalmat gazdag programok színesítették. A családi nap keretén belül 12 órakor felszenteltük az imaház harangját. Az igei szolgálatot Bozorády András espereshelyettes végezte.

BŐVEBBEN, képekben…


2014. szeptember 04-én csütörtökön délután órától evangélikus iskolai pedagógusainkkal  évkezdő közös találkozót tartottunk, melyre meghívást kaptak a nyugdíjas pedagógusaink is, valamint gyülekezetünk presbiterei, képviselői és az érdeklődő gyülekezeti tagok.


2014. szeptember 2-án kedden 1730 órakor a Vidor fesztivál keretében rendkívüli orgonahangversenyvolt a Nagytemplomban, melyen Kiss Zoltán orgonaművész előadásában Widor műveket hallhattunk.


2014. augusztus 31-én vasárnap 1600 órakor az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, és 2014. szeptember 01-én hétfőn  800 órakor a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola tanévnyitó istentisztete volt az Nagytemplomban.


2014. augusztus 23-án szombaton volt a  – már hagyományosnak mondható – missziói csendesnap a tállyai evangélikus templomban. BŐVEBBEN olvashatunk az eseményről, az evangelikus.hu országos honlapon.


2014. augusztus 17-én vasárnap este a Nagytemplomban, a zenés áhítatsorozat ötödik alkalmán,Csorba Gergő a debreceni református nagytemplom orgonistája volt a vendégünk, aki Vivaldi és Bachműveket adott elő.


2014. augusztus 4-8-ig, hétfőtől péntekig 5 napos gyermekklubot szerveztünk két helyszínen, délelőtta Luther tér 14. szám alatti gyülekezeti ház udvarán, délután a borbányai általános iskola melletti játszótéren. A gyermekeket bibliai történetek, sok éneklés és játék  várta.


2014. július 27-én vasárnap a nagytemplomi 10 órai istentiszteleten Marko Miettinen kajaani lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát.


2014. július 21-től 25-ig és július 28-tól augusztus 1-ig a Mandabokori Imaház szervezésében 3 évnél idősebb és 12 évnél fiatalabb gyermekek napközis táborban töltötték a vakáció egy részét.


2014. július 24-én csütörtökön este a Nairobi Evangélikus Lánykórus gospel koncertet adott a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban, felejthetetlen élményt nyújtva a jelenlévőknek. BŐVEBBEN, képekben…

“Énekelj az ÚRnak te egész föld!” Zsolt 96,1


2014. július 20-án vasárnap este a Zenés áhitatsorozat negyedik alkalmán Kapitány Dénes, a zirci apátság orgonistája volt a vendégünk. Az alkalomról további információk olvathatók a Szórólapon…


2014. július 8-tól 13-ig tartott a TÉRKÉP  szerinti útvonalon az Egyházmegye által szervezett Biciklitúra.


2014. július 7-től 11-ig, hétfőtől-péntekig tartott az a konfirmandus hittantábor, mely érdekes és változatos programmal várta a fiatalokat  az olcsvai Konferencia Központban.


2014. július 3-tól 6-ig  csütörtöktől-vasárnapig a gyülekezetünk kórusa – több európai kórus mellett – a IX. Kelet-Közép-Európai Keresztyén Találkozón vett részt a lengyelországi Wroclawban. A tartalmas és lélekemelő találkozó eseményeiről BŐVEBBEN, képekben…


2014. június 29-én vasárnap 1400 órakor a nyírtelki evangélikus templomban dr. Fabiny Tamás püspök lelkésszé szentelte Győrfi Juditot. Az Északi Egyházkerület honlapján olvashatunk BŐVEBBEN az ünnepi eseményről…


 
2014. június 22-25. között az EKE szervezésében Ébredési Konferencia volt Sátoraljaújhelyen. A programról BŐVEBBEN…

2014. június 23-27-ig, hétfőtől péntekig a  Luther téri gyülekezeti teremben  és az udvarán  Napközis tábor foglalkozásain vehettek részt az 5-12 éves gyermekek.


2014. június 19-én csütörtökön délután az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium évzáróistentisztelete-, 2014. június 21-én szombaton délelőtt pedig a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola ballagási és tanévzáró istentisztelete volt a Nagytemplomban.


2014. június 14-én szombaton este volt a Zenés áhítat sorozat harmadik alkalma Nagytemplomban, mely a “Múzeumok éjszakája” rendezvénysorozat része volt. Orgonán játszott dr. Kovács László Attila, énekelt Kazár Ticiána (alt) és Szilágyi Szilárd (tenor). Műsoron:  J.S. BachKodály Z. és Gárdonyi Z. művek voltak.


2014. június 9-én hétfőn, Pünkösd 2. napján a Nagytemplomban a 10 órai istentiszteleten  Torzsa Tamás nagycserkeszi lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát. 


2014. június 9-én PÜNKÖSDHÉTFŐI CSENDESNAP volt Vargabokorban, az evangélikus imaházban.Vendégeink voltak Labossa Péter és felesége Anita, valamint Szegedi Gyula református lelkész.


 
2014. június 1-én vasárnap este kapcsolódva az országos  Orgonapont-Fesztivál alkalmaihoz,Orgonazenés áhítat volt a Nagytemplomban, színesítve “a hangszerek királynője”, az orgona vetítettképes bemutatójával. Az egyházközség jóvoltából külön érdekessége volt az alkalomnak, hogy az egyébként mindig háttérben szereplő művészek orgonajátéka most látható volt a kivetítőn. Az igehirdetés szolgálatát Adámi László végezte, az orgonát dr. Kovács László Attila és Kiss Zoltán orgonaművészek szólaltatták meg.BŐVEBBEN, képekben…
 

2014. június 1-én volt gyülekezetünkben a konfirmáció. A konfirmáltak névsora itt olvasható. Az elmúlt évek hagyományához híven a jubilálók is megújíthatták régen tett fogadalmukat. BŐVEBBEN, képekben…
 

A titok nyitja – Missziói nap északon
2014. május 31-én mindhárom egyházkerületünkben missziói napok voltak. Az északiak Dabason gyűltek össze, hogy az evangélium titkát böngésszék.
BŐVEBBEN a Magyarországi Evangélikus Egyház honlapján.


2014. május 25-én vasárnap délután az Evangéliumi ALIANS imaközösség tartotta összejövetelét a Nyírpazonyi református templomban.


2014. május 21-én szerdán délután volt a Keresztkérdések című sorozat következő előadása a gyülekezeti teremben.
 

2014. május 18-án vasárnap este volt az októberig tartó Zenés áhítat sorozat első alkalma a Nagytemplomban. Az orgona-furulya hangverseny közreműködői voltak: Kiss Zoltán (orgona) és Kiss Benedek Máté (furulya).
A furulyán közreműködő Kiss Benedek Máté  – aki játékával elvarázsolta a jelenlévőket – a Kodály Zoltán Általános Iskola és a Vikár Sándor Zeneiskola tanulója, felkészítő tanára Nyesténé Raizer Márta.

 
2014. május 15-tól 18-ig csütörtöktől-vasárnapig Evangélizácóvolt Mandabokorban  Lázár Attila szolgálatával. Az alkalmak 1800órától kezdődtek, a sorozat a vasárnap délelőtti istentisztelettel zárult.
 
 
2014. május 17-én szombaton a 1300 órakor kezdődő Családi napra hívtuk a testvéreket…
 
 

2014. április 27-én  vasárnap este rendkívüli zenés áhítat volt a Nagytemplomban,  a Debreceni Református Kántus szolgálatával.

2014. április 23-án szerdán délután a gyülekezeti teremben volt aKeresztkérdések című előadás-sorozat következő alkalma.

2014. április 20-án, Húsvét vasárnapján az elmúlt évek hagyományához híven hajnali istentiszteletettartottunk fiatalok szolgálatával, reggel 500 órától a Nagytemplomban.


2014. április 18-án Nagypénteken, este 1900 órai kezdettel ZENÉS ÁHÍTAT volt a Nagytemplomban. J.S. Bach János passióját hallgathatta a gyülekezet.

A Zenés áhítat meghallgatható (Garai András testvérünk honlapján)

BŐVEBBEN, képekben…


2014. április 14-én hétfőn 1800 órakor Nagyheti sorozat indult a gyülekezeti teremben, mely Nagycsütörtökön 1800 órakor a Nagytemplomban megtartott alkalommal zárult.


2014. április 13-án vasárnap délután volt a gyermek biblaórások húsvéti ünnepsége az Evangélikus Általános Iskola dísztermében.


2014. április 9-től 12-ig, szerdától szombatig tartott az ALIANS imaközösség evangélizációs sorozata a MET kápolnájában (Bessenyei tér 10. szám alatt)  Bódis Miklós hátszegi református lelkész szolgálatával.


2014. március 21-én pénteken délután Nyíregyházán a Jósa András Múzeum “Benczúr újra köztünk van!” című kiállításán, dr. Bene János megyei múzeumigazgató és munkatársai meghívására  – a Reformáció és kultúra éve keretébe illesztve – előadást, majd ezt követően rendhagyó tárlatvezetést tartott dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök, Madár Xiména művészettörténész közreműködésével.
Az előadást és a tárlatvezetést rendkívüli érdeklődés kísérte.

További képek a GALÉRIÁBAN…


2014. március 16-án vasárnap a 10 órai nagytemplomi istentisztelet keretében megtörtént az újonnan megválasztott egyházközségi felügyelő dr. Bálint Zoltán beiktatása. Isten áldását kérjük szolgálatára.

2014. március 10-14-ig, hétfőtől-péntekig – böjt első hetében – 1700 órai kezdettel böjti sorozatottartottunk a gyülekezeti teremben.

2014. március 9-én vasárnap délután az ÉLIM kápolnájában dr. Keszi Krisztina orvosnő tartott előadást a Zambiában végzett missziói munkájáról.


2014. március 8-án szombaton volt a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskolában az Északi Egyházkerület Ifjúsági napja, mely idén Nyíregyházán került megrendezésre. „Láss, ne csak nézz!” volt a mottója az északi kerületi ifjúsági napnak, melyről BŐVEBBEN az országos, evangelikus.hu honlapon olvashatunk.


2014. február 22-én szombaton 1600 órától a Mandabokori Közösségi Ház Keresztény teaházba,  sütemény és tea melletti beszélgetésre, zenehallgatásra hívta az érdeklődő testvéreket. Közreműködött az  Emmaus zenekar.

 


2014. február 16-án vasárnap  közvetlen a 10 órai istentisztelet után a Nagytemplomban felügyelőt választó közgyűlést tartottunk. A közgyűlés nagy többséggel dr. Bálint Zoltánt választotta felügyelőnek, akinek mandátuma a következő tisztújító választásokig tart.

2014. február 12-én szerdán az esti istentisztelet után a felügyelő-jelöltekkel fórum beszélgetésttartottunk a Luther téri gyülekezeti teremben, előkészítve a 2014. február 16-án vasárnap a Nagytemplomban tartandó felügyelőt választó közgyűlést.
 

2014. január 28-án kedden a nyíregyházi születésű, evangélikus festőre Benczur Gyulára emlékeztünk. A megemlékezést a festő születésének 170. évfordulója tiszteletére a Jósa András Múzeum szervezte. Délután a Nagytemplomban, Kujbusné dr. Mecsei Éva levéltár igazgató tartott előadást, ezt követően dr. Kovács László Attila igazgató lelkész-orgonaművész koncertjét hallhattuk. MEGHÍVÓ és ELŐADÁS

 


 

2014. január 19-től január 26-ig vasárnaptól-vasárnapig tartott az ÖKUMENIKUS IMAHÉT. BŐVEBBEN…

 


2014. január 5-től 12-ig vasárnaptól-vasárnapig ALIANSZ imahét volt. Mottó: “Lélekkel és bátorsággal”. A helyszínekről és igehirdetőkrőlBŐVEBBEN…

2014. január 1-től ÚJÉV napjától január 3-ig, szerdától-péntekig tartott az évkezdő imahét.