2018. év archívuma


 

2018. december 13-án, csütörtökön délután az Evangélikus Óvoda kicsinyei Karácsonyi ünnepséget tartottak az Evangélikus Óvoda tornatermében. MEGHÍVÓ…

 


2018. december 10-től 13-ig, hétfőtől szerdáig Adventi sorozat volt a Rozsréti imaházban. Az alkalmak 1730 órakor kezdődtek. MEGHÍVÓ…


2018. december 9-én, vasárnap 1015 órától Családi napon a Kertvárosi gyülekezetben (Nyíregyháza, Bolyai tér 1.), igét hirdetett: Molnár Erzsébet. 12-től 14 óráig a közös ebéd elfogyasztása után bemutatásra került a “Sztehlo gyerekek voltunk” című könyv, melyen közreműködött: Laborczi Dóra, Előd Nóra, Meggyesi János, Laborczi Géza.


 

2018. december 9-én, vasárnap Mandabokorban a 1000 órakor kezdődő istentiszteleten “Van-e élet a halál után” kérdést boncolgatta Isten igéinek fényében Zsarnai Krisztián.

 


2018. december 9-én, vasárnap 900-től 1200 óráig tartó Gyülekezeti napon a Rozsréti imaházban vendégünk Angyalossy Zsoltné nyírbogdányi református lelkész volt, az alkalmon szolgáltak a konfirmandus fiatalok, közreműködött a gyülekezet énekkara.


2018. december 3-tól 7-ig, hétfőtől-péntekig Adventi sorozat volt a Luther téri gyülekezeti teremben. Igét hirdetett Malakiás próféta könyve alapján dr. Kovács László Attila.
A sorozat témája: Miből térjünk meg?

1. nap: Mal 1,1-5 Vakságunkból
2. nap: Mal 1,6-2,9 Lelketelen, hanyag szolgálatunkból
3. nap: Mal 2,10-16 Hűtlenségünkből
4. nap: Mal 2,17-3,12 Szeretetlenségünkből
5. nap: Mal 3,13-24 Az istenfélők reménysége

 


 

 

2018. november 27-től 30-ig, keddtől-péntekig tartott az Adventi sorozat Mandabokorban, melyen vendégünk Monty Taylor volt. BŐVEBBEN…

 


2018. november 25-én, vasárnap Örökélet vasárnapján az elmúlt évekhez hasonlóan, név szerint emlékeztünk meg az mögöttünk levő egyházi esztendőben elhunytakról. Ugyanezen a napon elhunyt lelkészeink sírjára is elhelyeztük a hála és kegyelet virágait. 


2018. október 31-én, szerdán a Reformáció ünnepének estéjén  az evangélikus templom előtt gyülekeztünk és fáklyás menetben mentünk át a református templomba, ahol közös ünnepi istentiszteletet tartottunk.


 

2018. október 21-én, vasárnap este Zenés áhítatra került sor, melyen a Veczán család tagjain kívül a Brillante Kamarakórus, Kiss Zoltán orgonaművész, Soós Gábor hegedűművész és a gyülekezet énekkara szolgált. A zenés áhítat programját Veczán Zoltán emlékére veje, Flach Antal csembaló művész állította össze, és az elhangzó darabokról is ő adott rövid ismertetőt. Liszt, Debussy, Messiaen, Introitus, Praetorius és Susato műveit Flach Antal orgonán, Flach-Veczán Gabriella zongorán, Soós Gábor hegedűn, Veczán Emese gordonkán szólaltatta meg, Márk Borbála verses átvezetéseivel. Közreműködött a Brillante Kamarakórus, Szikszainé Dobronyi Erzsébet vezetésével.  BŐVEBBEN, képekben

 


2018. október 21-én, vasárnap délelőtt Ünnepi istentisztelet volt a Nagytemplomban, templomunk felszentelésének 232. évfordulójára emlékezve, melyen a nyíregyházi származású Balicza Iván nyugalmazott lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát.
BŐVEBBEN, képekben…


2018. október 20-án, szombaton Gyülekezeti csendesnap volt templomunk felszentelésének
232. évfordulóján.  MEGHÍVÓ és program az ünnepi rendezvényekről…

A nap eseményei:

* Áhítat, köszöntés – dr. Kovács László-Attila az egyházközség igazgató lelkésze
* Könyvbemutató – Kujbusné dr. Mecsei Éva a Megyei Levéltár igazgatója
   – Történetkönyv – A nyíregyházi evangélikus gyülekezet története (1753-1855)
   – Susztek Sámuel nyíregyházi evangélikus tanító feljegyzései (1830-1849)
* Szeretetvendégség – a gyülekezeti házban
* Az ifjúság és az énekkar műsora
* Vietórisz István: Tirpákok című eposzából részletek – Márk Borbála és Sallai Gábor
* Záró áhítat – Balicza Iván nyugalmazott budapesti evangélikus lelkész

BŐVEBBEN, képekben…


2018. október 19-én, pénteken 1200 órától az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjai ünnepi műsort adtak elő a Nagytemplomban a forradalomra emlékezve. 1600 órától pedig a gimnázium szalagavató ünnepségére került sor.


2018. október 19-én, pénteken délelőtt 1000 órától ünnepi istentisztelet keretében emlékeztünk Túróczy Zoltán néhai püspökre, általános iskolánk névadójára, utána pedig koszorút helyeztünk el a gyülekezeti ház falán található emléktáblán.


2018. október 14-én, vasárnap Gyülekezeti asztalközösség alkalma volt Mandabokorban. BŐVEBBEN…


 

 

 

 

2018. október 6-án, szombaton 1000-től 1600 óráig tartott, az évente megrendezett országos evangélizáció idei alkalma Budapesten, a Deák téri templombanBŐVEBBEN…

 

 

 

 


 

 

2018. szeptember 28-án, pénteken iktatták be Fábri Györgyöt a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének felügyelői tisztségébe 1100 órakor, a csömöri evangélikus templomban (Csömör, Petőfi Sándor u. 26.) Az iktatási szolgálatot dr. Fabiny Tamás püspök végezte.

 


 

 

2018.szeptember 24-től 27-ig ALIANS evangelizáció volt, Takaró Károly református püspök szolgálatával a nyíregyházi városi református templomban. BŐVEBBEN az evangelikus.hu oldalon.

 

 


 

 

2018. szeptember 16-án, vasárnap a Nagytemplomban tartott Zenés áhítaton vendégünk volt Tokodi Gábor lant- és barokk gitárművész, valamint Jäger Éva énekművész. A művészek műsora egy különleges válogatás volt a 16-17. századi zeneszerzők műveiből, egyházi népénekekből és hangszeres szólókból.
A játszi könnyedséggel és kiváló szövegértéssel előadott művek évszázadokon átívelő mondanivalóval gazdagították lelkünket, a zene nemzeteket összekötő egyetemes nyelvén. Köszönet érte!
BŐVEBBEN, képekben…

 

 

 


 

2018. szeptember 8-án, szombaton Mandabokorban Családi nap volt. Évtizedes hagyomány már, hogy minden év szeptemberében családi napra gyűlnek össze Nyíregyháza és a környező bokortanyák evangélikus közösségei, az egyházközség V. körzetéhez tartozó Mandabokorban. Már hetekkel korábban sok ifjúsági és gyülekezeti tag azon dolgozott, hogy minden “összeálljon” a közel félezer fiatalt, időst és a gyermekes családokat megmozgató, programokban bővelkedő napra.
BŐVEBBEN, képekben…

 


2018. szeptember 3-án, hétfőn 800 órától az Evangélikus Általános Iskola  tartotta tanévnyitó istentiszteletét a Nagytemplomban.


2018. szeptember 2-án, vasárnap az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1600 órától tartotta tanévnyitó istentiszteletét a Nagytemplomban.


2018. augusztus 28-án, kedden délután a Vidor Fesztivál szervezésében hangverseny volt Gregorián és orgonazene címmel a római katolikus templomban. Közreműködött Tirpák Ferenc (ének) Kiss Zoltán (orgona).


2018. augusztus 25-én, szombaton 1100 órától dr. Fabiny Tamás püspök lelkésszé szentelte Magyar Tamást az Emmaus templomban.


 

2018. augusztus 25-én, szombaton a Tállyai Evangélikus Templomban (3907 Tállya, Kossuth utca 26, Kossuth Lajos keresztelkedési helye) Csendesnap volt. A programok 1000 órakor kezdődtek. 1500 órától Buday Barnabás esperes beiktatta Gerlai Pál esperes-helyettest a Tokaj és környéke Evangélikus Egyházközség parókus lelkészi tisztségébe. Igével szolgált dr. Fabiny Tamás püspök úr. MEGHÍVÓ…

 


2018. augusztus 20-án, hétfőn 1000 órától Csendesnap volt a Nyírtelki Evangélikus Templom és Gyülekezeti Házban (Nyírtelek, Tokaji út 52.) Igével szolgált Göllner Pál, az EKE Alapítvány vezetője. Missziós beszámolót tartott Greiz Miklós és felesége Göllner Zsófia.


 

 

 

 

 

 

2018. augusztus 18-án, szombaton este Orgonazenés áhítat volt a Nagytemplomban. Vendégünk volt Finta Gergely orgonaművész, a Budapest Deák téri evangélikus templom orgonistája.

 

 

 

 


2017. augusztus 13-tól 17-ig, hétfőtől-péntekig délelőttönként 1000 órától 1200 óráig 5 napos gyermek-klub volt az 5-15 éves gyermekek számára Borbányán az evangélikus templom kertjében, délutánonként 1600 órától 1800 óráig a vargabokori evangélikus imaháznál.


Gyászhír

Budapesten, 102 éves korában elhunyt Endreffy Jánosné Mária néni, néhai lelkészünk özvegye. Gyászistentisztelet keretében 2018. július 30-án, hétfőn 1100 órakor a Nagytemplomban búcsúztunk tőle
dr. Fabiny Tamás és Endreffy Géza szolgálatával. Emlékét kegyelettel és szeretettel őrizzük!


2018. július 16-21. között, közel 120 gyermek önfeledt kacagása töltötte be a Mandabokori Imaházat a megrendezett Gyermekhét alkalmával. Istennek legyen hála, hogy a héten mind a testi-, mind a lelki táplálék bőségesen biztosítva volt. Remélve, hogy a gyermek szívében a héten elhintett igei magvak meggyökereznek és életükben felnövekedvén gyümölcsöket hoznak.   (Szöveg részlet: Szuhánszki Petra)

BŐVEBBEN, képekben…


 

 

2018. július 15-én, vasárnap 1800 órakor Orgonazenés áhítat volt a Nagytemplomban, amelyen dr. Kovács László Attila orgonaművész  J. S. Bach, Harri Viitanen és Jean Sibelius orgonaműveket adott elő.

Az elhangzott művek:
J. S. Bach:
C-moll Passacaglia BWV 582
F-dúr Pastorale
Harri Viitanen: Kyrie, Passacaglia, Fuga
Jean Sibelius: Finlandia

 

 


2018. június 24-én, vasárnap az esti áhítat után a gyülekezet énekkara évadzáró alkalmát tartotta, melyen Steven Rystrom (USA, Seattle) kórusunk lelkes tagja – befejezve magyarországi missziós munkáját -, elbúcsúzott tőlünk. Hiányozni fogsz, Isten áldjon és őrizzen meg szeretetében!  You will miss, God bless and keep you in his love!

 BŐVEBBEN, képekben…


 

 

2018. június 23-án, szombaton 1200 órakor a Nagytemplomban dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke lelkésszé szentelte Kiss Mátét. Az ünnepi alkalom keretében került sor a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye Elnökség tagjainak beiktatására, Zsarnai Krisztián esperes és Veczán László egyházmegyei felügyelő személyében.

BŐVEBBEN az evangelikus.hu honlapon…

 

 

 

 

 


2018. június 23-án, szombaton 900 órától tartotta az Evangélikus Általános Iskola ballagó-tanévzáró ünnepélyét a Nagytemplomban.


2018. június 22-én, pénteken 1600 órától tartotta tanévzáró ünnepségét az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium a Nagytemplomban.


 

2018. június 17-én, vasárnap este Zenés áhítat volt a Nagytemplomban, amelyen orgona- és furulya művek, valamint Gárdonyi Zoltán: A sareptai özvegyasszony című kis oratóriuma hangzott el. Közreműködött a gyülekezet énekkara, Sinka Krisztina (szoprán), Szilágyi Szilárd (tenor), Tirpák Ferenc (basszus), Elek Péter (orgona), Kiss Benedek Máté (furulya), Kiss Zoltán (orgona), dr. Kovács László Attila (karnagy).
BŐVEBBEN, képekben…

 

 


2018. június 14-én, csütörtökön „12 év Afrika útjain” címmel dr. Keszi Krisztina orvos-misszionárius tartott  vetítettképes előadást 1400 órakor az Élim Evangélikus Szeretetotthonban (Nyíregyháza, Derkovits u. 21.)


2018. június 10-én, vasárnap a tanév zárásaként a gyermek biblia körös gyermekek szolgáltak a 1000 órai istentiszteleten a Nagytemplomban.


 

 

 

2018. június 10-én, vasárnap délután Halleluja koncert volt Mandabokorban Győri János Sámuel szolgálatával. A koncerten 18-19. századi ébredési énekek csendültek fel hangszeres feldolgozásban.

 

 


2018. május 29-én, kedden 1900 órakor Közép-Európai turnéja során az Amerikai Szent Paul Evangélikus Középiskola kórusa adott hangversenyt a Nagytemplomban. BŐVEBBEN az evangelikus.hu honlapon…

 


2018. május 27-én, Szentháromság vasárnapján volt gyülekezetünkben a KONFIRMÁCIÓ. Ezen az ünnepi istentiszteleten 30 fiatal konfirmált, és a jubiláló testvérek is megerősítették régen tett fogadalmukat. A konfirmáltak névsora itt olvasható…
BŐVEBBEN, képekben…


 

 

2018. május 21-én, Pünkösd 2. napján a Kertvárosi gyülekezet családi napot tartott a Bolyai téren. Vendégük a tokaji evangélikus gyülekezet csoportja volt, Gerlai Pál evangélikus lelkész vezetésével.

 

 

 

 


 

 

2018. május 20-án, Pünkösd ünnepén 1800 órától Pünkösdi orgonahangverseny volt,, melyen Méhes Balázs tiszakécskei orgonaművész J.S. Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Liszt, Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt orgonaműveket adott elő. BŐVEBBEN a műsorról…

 

 

 


 

2018. május 17-től 20-ig, csütörtöktől-vasárnapig Mandabokorban pünkösdi evangelizáció volt, melyen Ittzés István evangélikus lelkész végezte az igehirdetés  szolgálatát.

 


2018. május 13-án, vasárnap Mandabokorban a 1000 órakor kezdődő istentiszteleten Labossa Péter és Labossáné Kővágó Anita érdi evangélikus lelkészek szolgáltak.

 


2018. május 4-én, pénteken 1600 órakor tartotta ballagási ünnepségét az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium a Nagytemplomban.


 

2018. április 29-én, Cantate vasárnapján a 1000 órakor kezdődő hálaadó istentiszteleten Gáncs Péter püspök végezte az igehirdetés szolgálatát a felszentelésének 5 éves jubileumát ünneplő mandabokori imaházban. A liturgiában Bozorády Zoltán nyugalmazott esperes és Bozorády Zoltánné nyugalmazott lelkész, a körzet korábbi parókusa szolgált. BŐVEBBEN, képekben…


 

 

2018. április 15-én, vasárnap este Zenés áhítat volt a Nagytemplomban. Közreműködtek a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium kórusa és hangszeres növendékei, valamint Kiss Zoltán orgonaművész. A műsorról…

BŐVEBBEN, képekben…

Videó is készült az alkalomról…

 

 


 

 

2018. április 1-én, Húsvét ünnepén 1800 órai kezdettel a Nagytemplomban Ünnepi zenés áhítat volt, melyen gyülekezetünk énekkara, Kiss Zoltán és dr. Kovács László Attila húsvéti kórus- és orgonaműveket adtak elő. A műsorról BŐVEBBEN…

 

 

 


2018. március 29-én, Nagycsütörtökön 1800 órakor úrvacsorai istentisztelet keretében megtörtént  az újonnan választott tisztségviselők beiktatása a Nagytemplomban. BŐVEBBEN, képekben…


2018. március 29-én, Nagycsütörtökön Húsvéti gyermekalkalom volt a Borbányai evangélikus templomban 1000 órától, valamint, Vargabokorban, Veres Jánosné Zsuzsáéknál 1600 órától.


2018. március 26-tól 28-ig, hétfőtől-szerdáig 1800 órától a gyülekezeti teremben Nagyheti sorozat volt, melyen gyülekezetünk lelkészei szolgáltak.


2018. március 25-én, Virágvasárnap a Kistemplomban 1100 órakor kezdődő istentisztelet keretében az Evangélikus Óvoda gyermekei ünnepi műsorral ajándékozták meg a jelenlévőket. Ezt követően az I. körzet lelkésze dr. Kovács László Attila és felügyelője dr. Endreffy Ildikó az egész gyülekezet köszönetét tolmácsolva, a felújított közösségi terembe szeretetvendégségre hívta meg a kicsiket és a gyülekezet tagjait. 
BŐVEBBEN, képekben…


2018-ban negyedik alkalommal került megrendezésre Johann Sebastian Bach (1685.03.31.) születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivál. Koncertek voltak aluljárókban, tereken, templomokban, hangversenytermekben. Öt nap, amikor Budapesten és sok más városban, mindenhol Bach muzsika szólt! A fesztivál védnöke: Vásáry Tamás a Nemzet Művésze, Kosstuh-díjas, Prima Primissima díjas zongoraművész, karmester volt. Ehhez kapcsolódott Nyíregyházán  a 2018. március 25-én, vasárnap a Nagytemplomban 1800 órától kezdődő ORGONAHANGVERSENY, is, melyen dr. Kovács László Attila és Kiss Zoltán orgonaművészek működtek közre. BŐVEBBEN, a műsorról… 

Az alkalomról videó is készült, amely a Médiatárban megtalálható…


 

 

2018. március 25-én, Virágvasárnap 1600 órától gyülekezetünk gyermekbibliaórás gyermekei és fiataljai ünnepi műsorát láthattuk, hallhattuk az Evangélikus Általános Iskola dísztermében.

 

 


 

 

2018. március 24-én, szombaton Nagyheti hangoló címmel Joób Emese (ének, koboz), Bolya Mátyás (citera, koboz) és Szitha Miklós (ütőhangszerek) közreműködésével 1700 órától rendkívüli ZENÉS ÁHÍTAT volt a gülekezeti teremben. BŐVEBBEN, képekben…

 

 

 


2018. március 18-án, vasárnap a délelőtti istentisztelet után a közgyűlés megválasztotta az összgyülekezeti tisztségviselőket  a Nagytemplomban.  A megválasztott tisztségviselők névsora…
Előzmények: Egyházunk törvényei értelmében, a gyülekezetekben, az egyházmegyékben és az egyházkerületekben 6 évenként tisztújítást kell tartani. Egyházközségünkben ennek megfelelően történt a körzeti felügyelők, presbitériumok, képviselőtestületek és jelölőbizottságok megválasztása, 2018. február 25-én és március 4-én.


2018. március 11-től 14-ig, vasárnaptól-szerdáig Böjti sorozat volt Mandabokorban. Igehirdetés szolgálatát Végh Tamás református lelkész végezte.

 

 


2018. március 11-én, vasárnap gyülekezetünkben Sinkó-Szabó Lilla ötödéves teológus hallgató szuplikált, Borbányán a 930 órakor kezdődő-, majd a Kistemplomban a 1100 órakor kezdődő istentiszteleteken.


2018. március 2-től  3-ig péntektől-szombatig  Böjti elcsendesedés címmel a Nyíregyházi Ifjúság (NYIFI) családos hétvégéje volt Bodrogkeresztúron.


2018. február 19-tól 23-ig, hétfőtől-péntekig Böjti sorozat  volt a gyülekezeti teremben.


2018. február 1-én, csütörtökön az Evangélikus Általános Iskolánk alsó tagozatos hittanosaival találkozhattunk 1600 órakor a gyülekezeti teremben.


2018. január 21-től 28-ig, vasárnaptól-vasárnapig tartott az Ökumenikus imahét. A heti alkalmak időpontjáról, helyszíneiről és az igehirdetőkről BŐVEBBEN…

KÉPRIPORT   az imahét nyitó-, és záró alkalmán készült.

 


2018. január 14-én, vasárnap 1000 órakor kezdődött Mandabokorban a “Keresztelés vasárnapja

 

Korunkban komoly kihívást jelent a férj-feleség, apai-anyai szerepek megtalálása, helyén való kezelése, a gyermekek nevelése. Sok szülő küzd az engedelmesség, a fegyelem, a tisztelet, a nevelés, a példa kérdéseivel…

 

 

 

 


A 2018. január 7-től 14-ig, vasárnaptól-vasárnapig tartott az ALIANSZ imahét. A helyszínekről, az igehirdetőkről  BŐVEBBEN…


2018. január 2-től 5-ig, keddtől-péntekig 1700 órától évkezdő igehirdetés sorozatot tartottunk a gyülekezeti teremben.