2018. év archívuma

Gyászhír

Budapesten, 102 éves korában elhunyt Endreffy Jánosné Mária néni, néhai lelkészünk özvegye. Gyászistentisztelet keretében 2018. július 30-án, hétfőn 1100 órakor a Nagytemplomban búcsúztunk tőle
dr. Fabiny Tamás és Endreffy Géza szolgálatával. Emlékét kegyelettel és szeretettel őrizzük!


 

2018. július 15-én, vasárnap 1800 órakor Orgonazenés áhítat volt a Nagytemplomban, amelyen dr. Kovács László Attila orgonaművész  J. S. Bach, Harri Viitanen és Jean Sibelius orgonaműveket adott elő.

Az elhangzott művek:
J. S. Bach:
C-moll Passacaglia BWV 582
F-dúr Pastorale
Harri Viitanen: Kyrie, Passacaglia, Fuga
Jean Sibelius: Finlandia

 

 


 

 

2018. június 23-án, szombaton 1200 órakor a Nagytemplomban dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke lelkésszé szentelte Kiss Mátét. Az ünnepi alkalom keretében került sor a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye Elnökség tagjainak beiktatására, Zsarnai Krisztián esperes és Veczán László egyházmegyei felügyelő személyében.

BŐVEBBEN az evangelikus.hu honlapon…

 

 

 

 

 


2018. június 23-án, szombaton 900 órától tartotta az Evangélikus Általános Iskola ballagó-tanévzáró ünnepélyét a Nagytemplomban.


2018. június 22-én, pénteken 1600 órától tartotta tanévzáró ünnepségét az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium a Nagytemplomban.


 

2018. június 17-én, vasárnap este Zenés áhítat volt a Nagytemplomban, amelyen orgona- és furulya művek, valamint Gárdonyi Zoltán: A sareptai özvegyasszony című kis oratóriuma hangzott el. Közreműködött a gyülekezet énekkara, Sinka Krisztina (szoprán), Szilágyi Szilárd (tenor), Tirpák Ferenc (basszus), Elek Péter (orgona), Kiss Benedek Máté (furulya), Kiss Zoltán (orgona), dr. Kovács László Attila (karnagy).
BŐVEBBEN, képekben…

 

 


2018. június 14-én, csütörtökön „12 év Afrika útjain” címmel dr. Keszi Krisztina orvos-misszionárius tartott  vetítettképes előadást 1400 órakor az Élim Evangélikus Szeretetotthonban (Nyíregyháza, Derkovits u. 21.)


2018. június 10-én, vasárnap a tanév zárásaként a gyermek biblia körös gyermekek szolgáltak a 1000 órai istentiszteleten a Nagytemplomban.


2018. május 29-én, kedden 1900 órakor Közép-Európai turnéja során az Amerikai Szent Paul Evangélikus Középiskola kórusa adott hangversenyt a Nagytemplomban. BŐVEBBEN az evangelikus.hu honlapon…

 


2018. május 27-én, Szentháromság vasárnapján volt gyülekezetünkben a KONFIRMÁCIÓ. Ezen az ünnepi istentiszteleten 30 fiatal konfirmált, és a jubiláló testvérek is megerősítették régen tett fogadalmukat. A konfirmáltak névsora itt olvasható…
BŐVEBBEN, képekben…


 

 

2018. május 21-én, Pünkösd 2. napján a Kertvárosi gyülekezet családi napot tartott a Bolyai téren. Vendégük a tokaji evangélikus gyülekezet csoportja volt, Gerlai Pál evangélikus lelkész vezetésével.

 

 

 

 


 

 

2018. május 20-án, Pünkösd ünnepén 1800 órától Pünkösdi orgonahangverseny volt,, melyen Méhes Balázs tiszakécskei orgonaművész J.S. Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Liszt, Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt orgonaműveket adott elő. BŐVEBBEN a műsorról…

 

 

 


 

2018. május 17-től 20-ig, csütörtöktől-vasárnapig Mandabokorban pünkösdi evangelizáció volt, melyen Ittzés István evangélikus lelkész végezte az igehirdetés  szolgálatát.

 


2018. május 13-án, vasárnap Mandabokorban a 1000 órakor kezdődő istentiszteleten Labossa Péter és Labossáné Kővágó Anita érdi evangélikus lelkészek szolgáltak.

 


2018. május 4-én, pénteken 1600 órakor tartotta ballagási ünnepségét az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium a Nagytemplomban.


 

2018. április 29-én, Cantate vasárnapján a 1000 órakor kezdődő hálaadó istentiszteleten Gáncs Péter püspök végezte az igehirdetés szolgálatát a felszentelésének 5 éves jubileumát ünneplő mandabokori imaházban. A liturgiában Bozorády Zoltán nyugalmazott esperes és Bozorády Zoltánné nyugalmazott lelkész, a körzet korábbi parókusa szolgált. BŐVEBBEN, képekben…


 

 

2018. április 15-én, vasárnap este Zenés áhítat volt a Nagytemplomban. Közreműködtek a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium kórusa és hangszeres növendékei, valamint Kiss Zoltán orgonaművész. A műsorról…

BŐVEBBEN, képekben…

Videó is készült az alkalomról…

 

 


 

 

2018. április 1-én, Húsvét ünnepén 1800 órai kezdettel a Nagytemplomban Ünnepi zenés áhítat volt, melyen gyülekezetünk énekkara, Kiss Zoltán és dr. Kovács László Attila húsvéti kórus- és orgonaműveket adtak elő. A műsorról BŐVEBBEN…

 

 

 


2018. március 29-én, Nagycsütörtökön 1800 órakor úrvacsorai istentisztelet keretében megtörtént  az újonnan választott tisztségviselők beiktatása a Nagytemplomban. BŐVEBBEN, képekben…


2018. március 29-én, Nagycsütörtökön Húsvéti gyermekalkalom volt a Borbányai evangélikus templomban 1000 órától, valamint, Vargabokorban, Veres Jánosné Zsuzsáéknál 1600 órától.


2018. március 26-tól 28-ig, hétfőtől-szerdáig 1800 órától a gyülekezeti teremben Nagyheti sorozat volt, melyen gyülekezetünk lelkészei szolgáltak.


2018. március 25-én, Virágvasárnap a Kistemplomban 1100 órakor kezdődő istentisztelet keretében az Evangélikus Óvoda gyermekei ünnepi műsorral ajándékozták meg a jelenlévőket. Ezt követően az I. körzet lelkésze dr. Kovács László Attila és felügyelője dr. Endreffy Ildikó az egész gyülekezet köszönetét tolmácsolva, a felújított közösségi terembe szeretetvendégségre hívta meg a kicsiket és a gyülekezet tagjait. 
BŐVEBBEN, képekben…


2018-ban negyedik alkalommal került megrendezésre Johann Sebastian Bach (1685.03.31.) születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivál. Koncertek voltak aluljárókban, tereken, templomokban, hangversenytermekben. Öt nap, amikor Budapesten és sok más városban, mindenhol Bach muzsika szólt! A fesztivál védnöke: Vásáry Tamás a Nemzet Művésze, Kosstuh-díjas, Prima Primissima díjas zongoraművész, karmester volt. Ehhez kapcsolódott Nyíregyházán  a 2018. március 25-én, vasárnap a Nagytemplomban 1800 órától kezdődő ORGONAHANGVERSENY, is, melyen dr. Kovács László Attila és Kiss Zoltán orgonaművészek működtek közre. BŐVEBBEN, a műsorról… 

Az alkalomról videó is készült, amely a Médiatárban megtalálható…


 

 

2018. március 25-én, Virágvasárnap 1600 órától gyülekezetünk gyermekbibliaórás gyermekei és fiataljai ünnepi műsorát láthattuk, hallhattuk az Evangélikus Általános Iskola dísztermében.

 

 


 

 

2018. március 24-én, szombaton Nagyheti hangoló címmel Joób Emese (ének, koboz), Bolya Mátyás (citera, koboz) és Szitha Miklós (ütőhangszerek) közreműködésével 1700 órától rendkívüli ZENÉS ÁHÍTAT volt a gülekezeti teremben. BŐVEBBEN, képekben…

 

 

 


2018. március 18-án az összgyülekezeti tisztségviselőket választotta meg a Nagytemplomban egy relatíve kisebb létszámú közgyűlés, melyen számos, – különösen idősebb – gyülekezeti tag a rendkívüli időjárás, hófúvás miatt nem tudott megjelenni. Mivel a közgyűlés létszáma ezt lehetővé tette, a jelenlevő tagok úgy döntöttek, hogy nem lesznek tekintettel arra, hogy a távol maradottak önhibájukon kívül nem szavazhatnak, és nem hagyták jóvá a közgyűlés elnapolását. A megválasztott tisztségviselők névsora…
Előzmények: Egyházunk törvényei értelmében, a gyülekezetekben, az egyházmegyékben és az egyházkerületekben 6 évenként tisztújítást kell tartani. Egyházközségünkben ennek megfelelően történt a körzeti felügyelők, presbitériumok, képviselőtestületek és jelölőbizottságok megválasztása, 2018. február 25-én és március 4-én.


2018. március 11-től 14-ig, vasárnaptól-szerdáig Böjti sorozat volt Mandabokorban. Igehirdetés szolgálatát Végh Tamás református lelkész végezte.

 

 


2018. március 11-én, vasárnap gyülekezetünkben Sinkó-Szabó Lilla ötödéves teológus hallgató szuplikált, Borbányán a 930 órakor kezdődő-, majd a Kistemplomban a 1100 órakor kezdődő istentiszteleteken.


2018. március 2-től  3-ig péntektől-szombatig  Böjti elcsendesedés címmel a Nyíregyházi Ifjúság (NYIFI) családos hétvégéje volt Bodrogkeresztúron.


2018. február 19-tól 23-ig, hétfőtől-péntekig Böjti sorozat  volt a gyülekezeti teremben.


2018. február 1-én, csütörtökön az Evangélikus Általános Iskolánk alsó tagozatos hittanosaival találkozhattunk 1600 órakor a gyülekezeti teremben.


2018. január 21-től 28-ig, vasárnaptól-vasárnapig tartott az Ökumenikus imahét. A heti alkalmak időpontjáról, helyszíneiről és az igehirdetőkről BŐVEBBEN…

KÉPRIPORT   az imahét nyitó-, és záró alkalmán készült.

 


2018. január 14-én, vasárnap 1000 órakor kezdődött Mandabokorban a “Keresztelés vasárnapja

 

Korunkban komoly kihívást jelent a férj-feleség, apai-anyai szerepek megtalálása, helyén való kezelése, a gyermekek nevelése. Sok szülő küzd az engedelmesség, a fegyelem, a tisztelet, a nevelés, a példa kérdéseivel…

 

 

 

 


A 2018. január 7-től 14-ig, vasárnaptól-vasárnapig tartott az ALIANSZ imahét. A helyszínekről, az igehirdetőkről  BŐVEBBEN…


2018. január 2-től 5-ig, keddtől-péntekig 1700 órától évkezdő igehirdetés sorozatot tartottunk a gyülekezeti teremben.