2017. év archívuma


2017. október 7-én
, szombaton 930 órától aratási hálaadó istentisztelet és gyülekezeti nap volt Rozsrétszőlőn a Betlehem Gyülekezeti Házban.


2017. október 4-én, szerdán 1800 órai kezdettel MISSZIÓI EST volt a gyülekezeti teremben, melyen vendégeink, dr. Carlos Walter Winterle Dél-Afrikában és Mozambikban szolgáló misszionárius lelkész és felesége, valamint Roger Zieger lelkész, a Lutherischen Kirchenmission – Bleckmarer Mission igazgatója  számoltak be a Mozambikban elkezdődött evangélikus lelkészképzésről és az egyre növekvő számú új gyülekezetek alapításáról.


 

2017. október 1-én, a házasság vasárnapján Mandabokorban a 1000 órakor kezdődő istentiszteleten Endreffy Géza budaörsi lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát.

 


2017. szeptember 24-én vasárnap a nagytemplomi 10 órai istentisztelet keretében Zsarnainé Urbán Nóra és Adámi László lelkészek igei szolgálatával sor került az új tanév legkisebb óvodásaink megáldására.
BŐVEBBEN, képekben…


2017. szeptember 25-28-ig, hétfőtől-csütörtökig Evangélizációs sorozat volt, “A hívő élet ajándékai” címmel  a református templomban. Igét hirdet Végh Tamás református lelkész.

 

 

 

 


2017. szeptember 15-től 18-ig Gyülekezeti tanulmányutat szerveztünk Erdélybe. A részletes programról és minden fontos tudnivalóról BŐVEBBEN…


2017. szeptember 10-én, vasárnap 1000 órakor közös, családi tanévnyitó istentisztelet volt a Nagytemplomban.


 

 

 

2017. szeptember 9-én szombaton 1000-től 1600 óráig változatos, családbarát programmal családi nap volt Mandabokorban.

 

 

 

 

 


2017. augusztus 31-én csütörtökön 1600 órától az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium;

2017. szeptember 1-én pénteken 800 órától az Evangélikus Általános Iskola tartotta tanévnyitó istentiszletetét a Nagytemplomban.


2017. augusztus 29-én, kedden 1630 órakor a Római katolikus templomban, a Vidor fesztivál szervezésében Petr Eben: Jób című orgonaművét hallhattuk Kiss Zoltán orgonaművész előadásában.


2017. augusztus 16-tól 22-ig egyházközségünk 12 fős küldöttsége a Kajaani Testvérgyülekezet vendégszeretetét élvezhette.
BŐVEBBEN, képekben…

Felejthetetlen napokat töltöttünk Finnországban, gazdag programban volt részünk és sok-sok szeretetet kaptunk. Köszönet érte a kajaani gyülekezetnek, Marko Miettinen igazgató lelkésznek, Jyri Kitti lelkésznek, Heimo Haverinen ifjúsági munkásnak és a két tolmácsnak: Bencsik Rékának és Monika Kokkonennek.
2017. augusztus 21-én, hétfőn este  a kajaani evangélikus templomban a reformáció 500. éves jubileuma alkalmából rendezett ünnepségen – küldöttségünk vezetője -, dr. Kovács László Attila tartott előadást, melyet itt olvashatunk…


2017. augusztus 14-től 19-ig, hétfőtől-szombatig Piliscsabán, a Bétel Missziói Otthonban, EKE hitmélyítő hét volt, Bozorády Zoltán és Ittzés István nyugalmazott lelkészek szolgálatával.


2017. augusztus 13-án, vasárnap a Nagytemplomban 1800 órától kezdődő Zenés áhítaton vendégünk Kollonay Zoltán zeneszerző, zongora- és orgonaművész volt.


2017. augusztus 1-től 5-ig, keddtől-szombatig Gyermek-klubot tartottunk a borbányai templomkertben. BŐVEBBEN, képekben…


2017. július 31-től augusztus 4-ig, hétfőtől-péntekig tartott az a napközis tábor  a rozsréti gyülekezeti házban,  melyen sok játék, énektanulás, bibliával való ismerkedés várta a résztvevőket.


2017. július 9-14-ig, vasárnaptól-péntekig tartott az ifjúsági tábor a Borsod-megyei Simán.


2017. július 10-15-ig, hétfőtől-szombatig a EKE családos csendeshét volt a piliscsabai Béthel Missziói Otthonban.


2017. július 17-től 21-ig, hétfőtől-péntekig, napközis tábor várta 3-12 éves gyermekeket  Mandabokorban.


2017. július 16-án, vasárnap 1800 órakor orgonazenés áhítat volt a Nagytemplomban, melyen Gaál Eszter nyíregyházi fiatal orgonaművész szólaltatta meg orgonánkat.


2017. július 10-től 14-ig, hétfőtől-péntekig délutánonként a vargabokori imaház udvarán az 5 napos gyermekklubban bibliai történetek, ének, játszás, változatos program várta a résztvevőket.
BŐVEBBEN, képekben…


2017. július 9-től 14-ig, vasárnaptól-péntekig Olcsvai táborozáson vehettek részt a 12-18 éves fiatalok. Sztankó Gyöngyi lelkész és  Bálintné Kis Beáta ifjúsági vezető szervezésében.


 

 

 

2017. június 25-én, vasárnap 1800 órakor orgonazenés áhítatot tartottunk a Nagytemplomban, melyen dr.  Kovács László Attila lelkész-orgonaművész  J. S. Bach műveket szólaltatott meg.

 

 

 


2017. június 17-én, szombaton 1500 órakor a Nagytemplomban budapesti és debreceni egyházzenészek mutatták be Huszár Gál Szentháromság-ünnepi úrvacsorás liturgiáját.  BŐVEBBEN…

 


2017. június 16-án, pénteken tanévzáró istentiszteletek voltak a Nagytemplomban:
1500 órakor az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium évzárója,
1700 órakor az Evangélikus Általános Iskola ballagási ünnepsége.


2017. június 11-én, vasárnap a 1800 órakor kezdődő esti áhítat után tartotta gyülekezetünk énekkara  félévzáró alkalmát, melyen Mirjam és Rebeka – befejezve magyarországi missziós munkáját -, elbúcsúzott az énekkar tagjaitól. Hiányozni fogtok, Isten áldjon és őrizzen meg Benneteket! BŐVEBBEN, képekben…


 

 

 

2017. május 28-án vasárnap délelőtt a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet keretében volt gyülekezetünkben a konfirmáció. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezen az istentiszteleten a jubiláló konfirmandusok is megerősíthették régen tett fogadalmukat.
Képriport az ünnepi alkalomról…

Konfirmandusok névsora

 

 


 

 

 

2017. május 21-én vasárnap este Zenés áhítatot tartottunk a Nagytemplomban. Közreműködött Andrássyné Mátyus Gabriella (ének/orgona) és Andrássy György (ének).

 

 


2017. május 18-tól 20-ig csütörtökön, pénteken és szombaton 1800 órától, május 21-én vasárnap 1000 órától a „Feltámadás ereje” címmel Orbán Attila szolgálatával evangélizáció volt a Mandabokori imaházban.


 

 

2017. május 13-án szombaton gyülekezetünk énekkara Szarvasra utazott az Országos evangélikus kórustalálkozóra, másnap, CANTATE vasárnapján Mezőberényben szolgált a délelőtti istentiszteleten. BŐVEBBEN…

Képriport a 2017. május 13-i nap eseményeiről…

 

 

2017. május 14-én Cantate vasárnapján a szarvasi kórustalálkozó valamennyi kórusa a környékbeli településeken szolgált a délelőtti istentiszteleteken. Gyülekezetünk énekkara a gyönyörűen felújított mezőberényi evangélikus templomban énekelhetett.

Képriport a 2017. május 14-i nap eseményeiről…


 

2017. május 7-én vasárnap 1800 órakor Zenés áhítat volt a Nagytemplomban, melyen Kiss Zoltán orgonaművész J.S. Bach és M. Réger fantáziákat adott elő.

 

 

 

 


2017. május 5-én pénteken az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1600 órakor tartotta ballagási ünnepségét  a Nagytemplomban.


 

 

2017. április 23-án vasárnap 1800 órától a Nagytemplomban Zenés áhítat volt, melyen a Nyíregyházi  Művészeti Szakgimnázium kórusa, és hangszeres növendékei léptek fel. BŐVEBBEN, képekben…

 

 


2017. április 16-án Húsvét ünnepén a Nagytemplomban 1800 órától Ünnepi zenés áhítatot tartottunk, melyen közreműködött a gyülekezet énekkara, valamint Szitha Miklósné, Kiss Zoltán és dr. Kovács László Attila.

 


2017. április 14-től 16-ig NagypéntektőlHúsvétig zajló alkalmak Mandabokorban…


2017. április 10-től 14-ig, hétfőtől-péntekig 1800 órai kezdettel  a gyülekezeti teremben Nagyheti sorozatot tartottunk. (Nagycsütörtökön és Nagypénteken a templomban volt az alkalom megtartva).


2017. április 9-én Virágvasárnap 1600 órai kezdettel az evangélikus általános iskola dísztermében húsvéti műsort adtak a gyermekbibliakörösök és az ifjúság.


 

2017. április 9-én, Virágvasárnap a 1100 órakor kezdődő istentiszteleten az evangélikus óvodánk gyermekei énekkel, verssel szolgáltak a Széna téri Kistemplomban, mindannyiunk örömére. Az istentisztelet után megvendégeltük a kicsinyeket és családtagjaikat a gyülekezeti teremben. 

 


2017. április 6-án csütörtökön délután a gyülekezeti teremben a IV-es körzetben lakó evangélikus  általános iskolásokkal találkozhattak gyülekezetünk tagjai.


 

 

 

2017. április 1-én szombaton Aszódon rendezik meg az Északi Egyházkerület Missziói Napját. Kellő számú jelentkező esetén buszt indítunk erre az alkalomra. Mivel a buszköltség felét az országos egyház téríti, így személyenként 1.500,- Forintba kerül a kirándulás. Jelentkezni – minél hamarabb -, a részvételi díj befizetésével a lelkészi hivatalban lehet. A missziói napról készült tudósítás az országos honlapunkon olvasható…

 

 


2017. március 16-án csütörtökön délután a III. körzet evangélikus általános iskolásaival  szerveztünk találkozót  a gyülekezeti teremben.


2017. március 6-tól 10-ig, hétfőtől-péntekig Böjti sorozat volt a gyülekezeti teremben. Az alkalmakon Adámi László végezte az igehirdetés szolgálatát. A sorozatról országos egyház honlapján BŐVEBBEN is olvashatunk.


2017. március 5-én vasárnap délelőtt a gyülekezeti terembe böjti örömhír klubba hívtuk a gyermekeket, ahol színes programmal vártuk őket.


2017. március 2-án csütörtökön püspöki vizitáció volt gyülekezetünkben. Ebből az alkalomból 1700 órától presbiteri gyűlést is tartottunk a gyülekezeti teremben. 


 

2017. január 15-től 22-ig tartott az Ökumenikus imahét, melynek kezdő- és záró alkalma az evangélikus nagytemplomban volt.

 


2017. január 8-tól 15-ig, vasárnaptól-vasárnapig tartott az ALIANS IMAHÉT


2017. január 2-6-ig, hétfőtől-péntekig Évkezdő sorozat tartottunk  a gyülekezeti teremben, melyen gyülekezetünk lelkészei végezték az igehirdetés szolgálatát.


2017. január 1-én (Celldömölk) –  Pecznyík Pál népi költő, Fébé diakónus testvér átadta lelkét Teremtőjének. 
Élt 97 évet. 

Hálával tekintünk vissza az évtizedeken keresztül végzett nyíregyházi szolgálatára!
(Pali bácsi a képen balról az első)